Ігрове навчання на уроках з шестирічними дітьми

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Исследование. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Педагогика
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=10500 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 3 [Всего 3 записей]1 2 3 »

В учнів шестирічного віку, як і в дошкільнят, переважають ігрові інтереси, довільна поведінка, наочно-образний характер мислення, практичне ставлення до розв'язування завдань (спрямованість уваги на результат, а не спосіб дії).

Зважаючи на ці риси дітей, доцільно в роботі з ними на уроках з кожного предмета систематично застосовувати елементи гри у поєднанні з бесідою, елементами самостійної роботи, спостереженнями.

Залежно від конкретної педагогічної мети уроку, його змісту, індивідуальних психологічних особистостей дітей та рівня (його) їхнього розвитку, сюжетно-рольову гру можна проводити з одним учнем, групою або всім класом. Сюжетно-рольові ігри організовують тоді, коли необхідно на практиці показати школярам, як правильно застосовувати знання.

У процесі проведення ігор у багатьох учнів підвищується інтерес до навчального процесу. Ці ігри повніше реалізували підготовку учнів до практичної діяльності, виробляють у них життєву позицію, привчають до колективних форм роботу.

Саме в іграх розпочинається невимушене спілкування дитини з колективом класу, взаєморозуміння між учителем і учнем. У процесі гри в дітей виробляється звичка зосереджуватися, працювати вдумливо, самостійно, розвивається увага, пам'ять, жадоба до знань. Задовольняючи свою природну потребу в діяльності, в процесі гри дитина "добудовує" в уяві все, що недоступне їй у навколишній дійсності, в захопленні не помічає, що вчиться - пізнає нове, запам'ятовує, орієнтується в рівних ситуаціях, поглиблює набуті раніше досвід, порівнює запас уявлень, понять, розвиває фантазію.

У грі найповніше проявляються індивідуальні особливості, інтелектуальні можливості, нахили, здібності дітей.

Гра - творчість, гра - праця. Гра належить до традиційних і визнаних методів навчання й виховання дітей. Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча й виховна функції діють у тісному взаємозв'язку. Гра як метод навчання організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особливості

Ігрова діяльність на уроках математики

Під час використання на уроках математики ігрового методу навчання необхідно дотримуватись таких основних вимог:

1) - ігрове завдання повинно за змістом збігатися з навчальним, тобто ігровою має бути лише форма його поставки.

2) - математичний зміст гри має бути посильним для кожної дитини, оскільки гра буде цікавою тоді, коли в ній братимуть участь усі діти.

3) - підсумок гри має бути чітким і справедливим.

Таким чином, гра у процесі навчання шестирічних дітей математики стає важливим засобом розвитку їхнього інтересу до вивчення цієї дисципліни. Готуючись до проведення ігор та ігрових ситуацій, учитель має продумати:

- які математичні вміння і навички вони повинні формувати у дітей;

- які виховні завдання вони мають реалізовувати (виховання вольових якостей, почуття довіри, взаємодопомоги, дружби, уміння підкорювати свої власні інтереси учнів класу);

- який матеріал краще використовувати для гри;

- як за мінімально короткий час ознайомити дітей з правилами гри;

- чітко визначити час проведення гри та організацію її проведення (змагання між окремими дітьми, командами-групами, класу, активна участь усіх дітей);

- можливу зміну правил гри у разі необхідності активізації всіх дітей;

- підбиття підсумків гри.

У процесі навчання шестирічних дітей наочність має бути нерозривно пов'язана з практичною діяльністю самих дітей. Тобто все, що показує вчитель за допомогою демонстраційного матеріалу, кожна дитина зможе виконати на своєму робочому місці. При цьому, звичайно, кількість дидактичного матеріалу, який повинен мати кожен учень значно зростає.

ЕКОНОМІЧНІ ІГРИ

Останнім часом ми часто чуємо: "Реклама - двигун торгівлі". Але поняття "Реклама" можна використати і в ширшому значенні, якщо застосовувати. Наприклад, у навчанні дітей. Отож ми з дітьми створили рекламне агентство під назвою "Клас!", яке працює під девізом: "Все, що знаєш - у пригоді". Наше агентство має різні відділи:

- інформаційний - займається пошуками інформації або обробляє часткову (виводить формули, правила тощо);

- художній - працює по дизайну; виготовляє малюнки, вироби;

- літературний - складає тексти та вірші;

- розрахунково-фінансовий - робить необхідні обчислення, виконує оцінювальні функції, підраховує "зарплатню";

- редакційний - стежить за правильністю роботи відділів, виконує консультативні функції;

- дистриб'юторський - знаходить замовників реклами (замовниками можуть бути вчителі, батьки, учні інших класів, бібліотекарі), а також пропонує виготовлену рекламу.

Завдяки цьому кожна дитина може знайти собі заняття до душі, розвинути природні здібності. Агентство працює як в урочний, та і позаурочний час. А мета його роботи - розвиток творчих здібносте1 учнів, розкриття індивідуальності кожного, розвиток умінь узагальнювати отримані знання, виховання самоврядування. Взаємодопомоги, прагнення до колективної творчості.

Створюючи рекламу, кожний співробітник агентства дотримується таких правил:

1. Визнач, що рекламуєш. 2. Для чого це потрібно. 3. Знайди головні властивості. 4. Виведи правило користування. 5. Додай поради, побажання, гумор. 6. Зроби яскраве оформлення. 7. Не забудь вказати виробника.

2. Всі відділи працюють над рекламою, дотримуючись цих правил, але кожен знає, за виконання якого правила він несе відповідальність, які знання та вміння йому для цього потрібні. Отже, намагаючись покращити роботу агентства та поповнити його грошовий фонд, кожен учень добросовісно готується до уроку сам і допомагає товаришу. Всі діти із задоволенням доводять значущість арифметичних дій, чисел, величин, геометричних фігур, частин мови, частин слів, мовознавчих наук, словників, книжок. Робота в агентстві є і профорієнтаційний заходом, а також зацікавлює дітей у "грошових" відносинах. Рекламний "товар" можна виставити на "аукціон", а також отримати "заробітну платню" із "Бюджету" агентства.

Дидактичні ігри з використання економічної термінології

У період переходу від ігрової діяльності в дитсадку до навчальної в школі словник дітей поповнюється активною лексикою, збагачуючись не тільки кількісно, а й якісно. Та припинити ігрову діяльність у початкових класах неможливо, бо в ній не лише розвивається пізнавальний інтерес до навчання. а й ефективне усне мовлення, яке є основою розвитку особистості молодшого школяра в цілому.

Від найпростіших ігор, які проводяться, як правило, в 1-3 класах на уроках мови, доречно поступово переходити до більш серйозних у 4 класі. Ігри повинні бути спрямовані на розширення обсягу словникового запасу учнів тією лексикою, яка входить у наше життя повсякденно, яку чують діти постійно в колі сім'ї, по радіо, телебаченню, читають у пресі. Зокрема, діти постійно оточує сучасна економічна термінологія, без знання якої вони не зможуть стати повноцінними учасниками суспільно-політичного життя в Україні і світі.

На кожному уроці української мови завжди можна відвести по декілька хвилин для роботи над значенням цих лексем.

Доречно навчити учнів використовувати таку лексику прикладами до правил, вживати її в усному мовленні, а також для написання творів на відповідну тематику.

У цьому разі цікавими й корисними для розширення активного словника молодших школярів будуть вправи словотворчі, з багатозначними словами, синонімами, антонімами, етимологічним аналізом, тлумаченням лексичного значення за словником.

Пропонуємо ігри на матеріалі економічної термінології, спрямовані на збагачення активного словника та вдосконалення культури мовлення.

Методична порада. Для проведення ігор діти класу діляться на гомогенні або гетерогенні групи. Обирається в кожній групі лідер. Завдання ігрової вправи.

Гра "Ерудит"

Учитель ділить клас на групи і роздає картки з таким записом:

1 експорт 1 суперництво

2 імпорт 2 заклад, функцією якого є посередництво в розрахунках і кредитах

3 бізнес 3 вивіз товару чи капіталу за кордон

4 банк 4 справа, діло, пов'язані з власним збагаченням

5 конкуренція 5 ввезення в країну іноземних товарів

RSSСтраница 1 из 3 [Всего 3 записей]1 2 3 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100