Аграрна реформа П. А. Столипіна

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Реферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Всемирная история
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=2576 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 5 [Всего 5 записей]1 2 3 4 5 »

Економічне і політичне становище в Росії в кінці 19 - початку 20 століття.

На рубежі 19 і 20 століття суспільство вступило в нову фазу свого розвитку: капіталізм став світовою системою. Росія, що вступила на шлях капіталістичного розвитку пізніше за країни заходу, попала у другу групу, куди входили такі країни як Японія, Туреччина, Німеччина, США.

На початку 90-х рр. 19 с. в Росії почався промисловий підйом, який продовжувався декілька років і йшов дуже інтенсивно. Особливо високими темпами розвивалася важка промисловість, яка до кінця століття давала майже половину всієї промислової продукції в її вартісному вираженні. По загальному обсягу продукції важкої промисловості Росія увійшла в число перших країн світу.

Промисловий підйом був підкріплений хорошими урожаями протягом ряду років.

Пожвавлення в промисловості супроводилося бурхливим залізничним будівництвом. Уряд вірно оцінив значення залізниць для майбутньої економіки і не жалів грошей для розширення їх мережі. Дороги зв'язали багаті сировиною околиці з промисловими центрами, індустріальні міста і землеробські губернії - з морськими портами.

Головною причиною промислового підйому 90-х рр. з'явилася економічна політика уряду, однією з складових частин якою стало встановлення митних зборів на товари, що увозяться в Росію і одночасно усунення перешкод на шляху проникнення в країну іноземний капіталів. Ці заходи, за задумом їх ініціаторів, повинні були позбавити молоду вітчизняну промисловість від згубної конкуренції і тим самим сприяти її розвитку, якому допомагали закордонні гроші. У економічній політиці царизму кінця 19 - початку 20 століття, було немало сильних сторін. У ті роки Росія упевнено завоювала позиції на ринках Далекого і Середнього Сходу, витісняючи там своїх суперників. Однак, ця політика залишалася внутрішньо суперечливою. І не тільки тому, що в ній переважали адміністративні заходи і недооцінювалося значення приватного підприємництва. Головне полягало в тому, що самому курсу уряду не вистачало сбалансованості між потребами промисловості і сільського господарства.

Незбалансованість господарства стала однією з причин економічної кризи початку 20 століття, яка потім змінилася тривалою "депресією" 1904-1908 років. З 1909 по 1913 рік починається економічний підйом. Внаслідок минулої кризи слабі, маленькі підприємства розорилися, прискорився процес концентрації промислового виробництва. У 80 - 90 роки тимчасові підприємницькі об'єднання заміняються великими монополіями; картелями, синдикатами (Продвугілля, Проднафта і т.д.). Одночасно з цим йде зміцнення банківської системи (Російсько-Азіатський, Петербурзький міжнародний банки). На початку 20 століття Росія була середньо розвиненою країною. Нарівні з високо розвиненою індустрією в економіці країни велика питома вага належала ранньо - капіталістичним і напівфеодальним формам господарства - від мануфактурного до патріархально-натурального. Російське село як в дзеркалі відображало пережитки феодалізму: великі поміщицькі землеволодіння, відробляння, що виявляє собою прямий пережиток барщини. Селянське малоземелля, община з її переділами гальмували модернізацію селянського господарства. Соціально - класова структура країни відображала характер і рівень її економічного розвитку. Нарівні з формуванням класів буржуазного суспільства (буржуазія, дрібна буржуазія, пролетаріат), в ньому продовжували існувати і станові розподілу - спадщина феодальної епохи. Буржуазія займає ведучу роль в економіці країни 20 століття. До цього вона не грала якої-небудь самостійної ролі в суспільно-політичному житті країни, оскільки вона була повністю залежна від самодержавства і залишалася аполітичною і консервативною силою. Дворянство, яке зосередило більше за 60% всіх земель, було головною опорою самодержавства, хоч в соціальному плані воно втрачало свою однорідність, зближуючись з буржуазією. Селянство включало біля 75% населення країни. Воно складалося з: кулаків (20%), середняків (30%), бідняків (50%). І, природно, між ними виникали протиріччя. Наймані робітники, на початку 20 століття, складали біля 17 млн. чоловік. Цей клас був не однорідний. Велика частина робітників складалася з селян, що недавно прийшли в місто, що ще не втратили зв'язок із землею. Ядром цього класу став фабрично-заводський пролетаріат, що нараховував більш трьох мільйонів чоловік. Політичним устроєм в Росії залишалася абсолютна монархія. Хоч в 70-х роках 19 століття був зроблений крок по шляху перетворення державного устрою в буржуазну монархію, царизм зберіг всі атрибути абсолютизму. Закон свідчив: "Імператор російський є монарх самодержавний і необмежений". Вищим судовим органом був сенат. Виконавча влада здійснювалася двома міністерствами, що контролюються комітетом міністрів. Особливою проблемою в ці роки було національне питання. Біля 57 % населення Росії були не російського походження, вони зазнавали всякого роду дискримінації з боку російських чиновників. У цих відносинах Росія не тільки гнобила ті або інші народи, але і зіштовхувала їх між собою. Багато хто під тиском російськомовного населення емігрував в найближчі країни заходу, причому помітну частину емігрантів складали люди, які метою свого життя ставили боротьбу з царизмом. У ці ж роки Росія втручається в боротьбу за переділ ринків збуту. Війна між Росією і Японією за панування на ринку збуту в Китаї, що закінчилася поразкою Росії, чітко показала непідготовленість російської армії і слабість економіки. З поразкою у війні в країні наростає революційна ситуація ( 1905-1907 року ). Росії були потрібні як політичні, так і економічні реформи, які змогли б укріпити і оздоровити економіку. Ватажком цих реформ повинна була бути людина, для якої важлива була доля Росії. Ним став Петро Аркадійович Столипін.

Політична кар'єра Столипіна.

Службовий шлях, пророблений Столипіним в провінції, був звичайним, не відмінним від кар'єри інших чиновників, що стали губернаторами. Відбуваючись з старовинного дворянського роду, Столипін, закінчивши Віленськую гімназію, поступає на фізико-математичний факультет Петербурзького університету. Після його закінчення служить в міністерстві державного майна, але через рік переводиться в МВС ватажком дворян в Ковенську губернію. Такому призначенню Столипін був радий. Багато спілкуючись з селянами, він розумів їх розмови: про землю, про господарювання. Його дочка писала: "Мій батько любив сільське господарство… ".

Через 10 років Столипін призначається ковенским губернатором. У 1902 році - гроднецьким губернатором.

У 1902 році Столипін бере участь в нараді про розвиток сільськогосподарської промисловості, де він висловився за знищення громадської міжрядності і розселення по хуторах. Ця позиція була висловлена пізніше в 1906 році і в комбінації з іншими новинами була прийнята як "Столипінська реформа".

У березні 1903 року П. А. Столипіна призначають губернатором в більш велику і важливу Саратовську губернію. Тут і застала його перша революція, для придушення якої він застосував весь арсенал коштів - від прямого звертання до народу до розправи за допомогою козаків.

У квітні 1906 року Столипін призначається міністром внутрішніх справ, хоч і не чекав такого призначення. Боротьба з революцією лягає на його плечі. А 24 серпня 1906 року опубліковується урядова програма, що містить дві частини: репресивну ( методи боротьби з революцією, аж до створення військово-польових судів ) і реформістський, що є, по своїй суті, аграрною реформою.

Столипін і Дума.

П.А.Столипін прийшов до влади в переломний момент, коли в правлячих колах відбувався перегляд політичного курсу. Новий курс являв собою спробу царизму укріпити свою соціальну опору, розхитану революцією, зробивши ставку на селянство.

Столипіну було доручено забезпечити співжиття необмеженої влади самодержавства з народним "представництвом", тобто Думою.

RSSСтраница 1 из 5 [Всего 5 записей]1 2 3 4 5 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100