Агропромисловий комплекс України

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Автореферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Сельское хозяйство
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=2999 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 9 [Всего 9 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

Актуальність теми.

Важливу роль у виробництво сільськогосподарської продукції відіграють АПК що єдиною цілісною виробничо-економічною системою , яка охопила цілий ряд галузей народного господарства спеціалізованих на виробництві продовольства .

Головне завдання що стоїть перед галузями АПК- це зростання сільськогосподарського виробництва , надійне забезпечення країни продуктами харчування та сільськогосподарською сировиною , об'єднання зусиль усіх галузей комплексу для одержання високих кінцевих результатів . Надавати можливості виходу продукції АПК України на світовий ринок .

Подолання глибокої економічної кризи зокрема в АПК України пов'язане з переходом до ринкових відносин , з усуненням державного монополізму і розвитком досконалої конкуренції в усіх сферах АПК . Для обгрунтованого здійснення цього процесу необхідно в повній мірі використовувати позитивний історичний досвід , оскільки сьогоднішня ситуація економічних перетворень столипинськоі реформи сільського господарства , яка здійснювалась на початку 20 ст . і передбачена запровадженям приватної власності на землю та передові досягнення сучасного стану розвитку сільського господарства .

Важливою умовою зміцнення економічного потенціалу в Україні є створення сучасної ринкової структури вирибництва .

Сьогодні країна перебуває у глибокій економічній кризі , що негативно впливає на хід реформ , особливо в АПК .

В основу ринкових перетворень в АПК покладена програма роздержавлення і приватизація , а для сільськогосподарських підприємств - створення нових господарських структур та засадах приватної власності на майно і землю .

Причиною низької результативності аграрної реформи є недооцінка її здійснення , як єдиної багатоаспектної системи . Подолання дестабілізації виробництва сільського господарства можливе шляхом реформування.

Реформування економіки , проходження процесів приватизаціі та роздержавлення вимагає вивчення досвіду фунціонування господарських структур з різними формами власності . В основному завершина приватизація майна підприємств АПК.

Проте пошук ефективних шляхів реформування АПК України триває . У зв'язку із змінами , які почали відбуватись в сільськогосподарському виробництві в контексті аграрної рефор-ми життя орієнтує на нові підходи і дослідження даноі теми .

Реформування агропромислового виробництва здійснювались на науково-обгрунтованих методологічних і методичних основах , що базуються на відповідних законодавчих нормативах держави ( Законах : "Про власність ","Про підприємство","Земельний кодекс","Державна програма приватизації майна в АПК ", "Про селянське ( фермерське ) господарство","Про колективне сільськогосподарське підприємство" та інші .) Мета і завдання дослідження : Метою роботи є вивчення і визначення на основі теоритичного обгрунтування процесів реформування відносин власності , закономірностей розвитку нових господарських формувань в період становлення ринкових стосунків в АПК. Також метою є обгрунтування механізму організації і ефективного фунціонування різних форм господарювання та ринкових відносин в АПК.

Також метою є обгрунтування механізму організації і ефективного фунціонування різних форм господарювання та рин- кових відносин в АПК . Багатограність поставленоі мети визначає необхідність вирішення таких завдань: - уточнення методики і алгоритму організації різних форм господарювання в АПК ; - характеристика природно-економічних умов і встановлення рівня іх впливу на результати агропромислового виробництва; - економічна оцінка розвитку матеріально-технічноі бази обслуговування і допоміжних виробництв та рівня використання; - удосконалення системи агросервісу і економічних взаємовідносин в АПК .

Основні напрямки реформування АПК України.

ПЛАН .

Вступ. Розділ I. Сучасний стан та проблеми розвитку АПК України.

1.1. Загальна характеристика АПК України в сучасних умовах.

1.2. Аспекти формування ринкових відносин в АПК.

Розділ II. Напрямки реформування АПК України в умовах ринкової економіки.

2.1. Закономірності розвитку та об'єктивна необхідність організації нових господарських формувань в АПК.

2.2. Реформування виробничих відносин в сільському господарстві.

2.3. Оцінка ефективної діяльності різних форм господарювання в АПК.

Розділ III. Перспективи розвитку АПК України.

3.1 Шляхи подолання кризового становища в АПК.

3.2 Проблеми розвитку територіального АПК України.

3.3 Інтеграція АПК в світове господарство.

3.4 Іноземне інвестування в АПК України , економічні зв'язки України. Висновок та пропозиції.

Список використаної літератури.

Розділ I. Сучасний стан та проблеми розвитку АПК України.

1.1. Загальна характеристика АПК України в сучасних умовах.

Сучасний аграрно-промисловий комплекс є важливим сектором економіки України. У ньому зосереджена майже третина основних виробничих фондів , працює четверта частина населення, зайнятого у народному господарстві , виробляється понад 20% валового суспільного продукту та третина національного доходу, формується 70 % роздрібного товарообігу.

Виробничий потенціал аграрної сфери на 1998р налічує 41,8% млн га сільськогосподарських угідь,з них 33,2млн га ріллі.

Сільське господарство є однією з основних галузей економіки України, на яку припадає близько 20% загального обсягу валового продукту.У Білорусії та Казахстані,наприклад, цей показник становить 13%,в Росії- майже 7%, в Грузії- більше половини, Вірменії,Киргистані та Узбекистані- близько третини.Але економічні можливості аграрного сектора України використовується не повністю.Економічні реформи прловодяться послідовно і поки що не забезпечили підвищення ефективності і продуктивності праці.

Обсяги виробництва продукції ,інвестиції та технологічний рівень сільського господарства знижується.Сподівання на те,що ринкові економічні реформи сприятимуть швидкому пожвавленню економіки, не підтвердились ні в Україні, ні в більшості країн з перехідною економікою.Якщо в цілому по країнах СНД в1996р обсяг валової продукції становив близько 63% від рівня 1990 р.,то в Україні-61%.Сумарне виробництво валової продукції сільського господарства в 1997 р.дорівнює 28,4 млрд.грн.,або 59,1% до рівня 1991 р.У 1998 р. протипопереднього року очікується падіння виробництва на 3%.

Проте не можна не помітити певних позитивних зрушень в аграрному секторі.Багато колишніх колгоспів і радгоспів після реорганізації земельних і виробничих відносин адаптувалось до вимог ринкової економіки.В цих господарствах спостерігається зростання обсягів виробництва. Замість матеріалоємних та трудозатратних впроваджуються високоефективні тахнології, що дозволяють виробляти конкурентоспроможну продукцію для внутрішнього і зовнішнього продовольчого ринку. Не можна однозначно стверджувати, що для цієї категорії підприємств всі питання вирішені. Підтримувати високий рівень господарювання на землі непросто.Є в них претензії до органів виконавчої влади, законодавчих структур стосовно несвоєчасних розрахунків за продану продукцію, нестабільного матеріально-технічного забезпечення,відсутність паритету у міжгалузевих відносинах тощо. Не менш важлива також ринкова орієнтація приватного сектора і, особливо, присадибного господарства населення.

Це призводить до того що втрати сільськогосподарської продукції щорічно складають близько 40% вирощеного урожаю.Сьогодні сільське господарство поряд з іншими галузями знаходиться у стані економічної кризи.За 1995-1999роки виробництво валової продукції сільського господарства скоротилося майже вдвічі.Хронічно не вистачає паливо-мастильних матеріалів,мінеральних добрив,хімічних засобів захисту рослин і тварин.Висока розораність угідь,яка досягла 80%,не завжди обгрунтоване застосуваня мінерільних добрив і хімічних засобів призвели до порушення екологічного стану природних ресурсів та стійкості агроландшвфту:посилюється деградація грунтів,знизилася їх родючість. Значної шкоди сільському господарству завдала аварія на Чорнобільській АЕС. Вона призвела до забруднення радіонуклідами 3,5 млн.га угідь , з яких 70 тис.га виведено з сільськогосподарського використання.

RSSСтраница 1 из 9 [Всего 9 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100