Аналіз підприємства ВАТ „Криворізький залізорудний комбінат”

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Реферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Экономика
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=129 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 15 [Всего 15 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

РОЗДІЛ 1

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ Й ОРГАНІЗАЦІЄЮ

ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ

Відкрите акціонерне товариство „Криворізький залізорудний комбінат” є одним з провідних підприємств з видобутку залізної руди підземним способом на території України. Форма власності – колективна.

Товариство створене з метою забезпечення сировиною металургійної, хімічної та інших галузей народного господарства, потреб населення, соціальних і економічних інтересів акціонерів і трудового колективу, а також отримання прибутку за рахунок усіх видів виробничої, комерційної, торгівельної, фінансової, посередницької та інших видів діяльності.

Основні види діяльності підприємства:

• підземний видобуток залізної руди;

• виробництво вибухових речовин;

• виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів;

• виробництво інших будівельних виробів з бетону;

• оброблення каменю;

• виробництво металевих конструкцій;

• виробництво машин для добувної промисловості;

• ремонт електроустаткування;

• розподілення електроенергії;

• виробництво та розподілення тепла.

Підприємство ВАТ „КЗРК” належить до гірничо–видобувної галузі, це галузь матеріального виробництва, до цієї галузі належать виробництва, різні за організацією та технологією. Основну частку залізної руди в Україні дає Криворізький басейн (близько 90%). Це найбільший район видобутку залізної руди у світі, тому і найбільші комбінати, пов’язані із видобутком залізної руди знаходяться в Кривому Розі, серед них і ВАТ „КЗРК”.

Видобування залізної руди пов’язане із понесенням великих економічних витрат, крім цього видобування залізної руди породжує значні екологічні проблеми [32].

Формування собівартості продукції, що виробляється підприємствами гірничо-видобувної галузі, базується на Методичних рекомендаціях по формуванню собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості затверджених наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.2001 № 47 [23].

Головним джерелом відшкодування витрат підприємств гірничо–видобувної галузі виступає виручка від реалізації продукції, зокрема товарної залізної руди. Виручка від реалізації залежить від встановлених цін на продукцію. Як правило, підприємства гірничо–видобувної галузі встановлюють різні ціни на свою продукцію для вітчизняних покупців та іноземних, це пояснюється політикою підтримки вітчизняних товаровиробників. Планування та використання прибутку даних підприємств має тотожність з іншими галузями промисловості.

Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Вищим органом відповідно до статуту, внутрішніх положень товариства та чинного законодавства України. За рахунок чистого прибутку підприємства, які перетворились на акціонерні, створюють фонд дивідендів та резервний фонд, можуть створюватись інші цільові фонди. Контроль за використанням коштів фондів здійснюють Ревізійна комісія та Спостережна рада.

Фінансову роботу на підприємстві організовує фінансовий відділ. Фінансовий відділ є самостійним структурним підрозділом апарату управління ВАТ „КЗРК” на правах відділу та в адміністративному відношенні підпорядковується безпосередньо заступнику генерального директора з економічних питань.

Організація фінансової діяльності комбінату направлена на забезпечення фінансовими ресурсами завдань плану, збереження та ефективного використання основних фондів і оборотних засобів, трудових та фінансових ресурсів підприємства, своєчасності платежів в державний бюджет, постачальникам та установами банків.

Структуру й штати відділу затверджує генеральний директор комбінату у відповідності з типовими структурами апарату управління й нормативами чисельності керівників, фахівців і службовців з урахуванням обсягу робіт. Структуру фінансового відділу наведено у додатку А. До складу фінансового відділу входять ведучий економіст, економіст І категорії, економіст ІІ категорії, економіст, які, в свою чергу, підпорядковуються начальникові відділу.

В своїй повсякденній роботі фінансовий відділ отримує та надає інформацію за призначенням. При цьому складаються взаємовідносини фінансового відділу з центральною бухгалтерією, планово – економічним відділом, відділом матеріально – технічного забезпечення, відділом зовнішньо–економічних зв’язків, технічним відділом, відділом збуту, юридичним відділом, відділом організації праці і заробітної плати та іншими підрозділами комбінату.

Розподіл фінансової роботи між працівниками фінансового відділу здійснюється відповідно до положення про фінансовий відділ та посадових інструкцій (дод. А1-А6).

Відповідальність службовців фінансового відділу встановлена за порушення законодавчих і нормативних актів, наказів та розпоряджень по підприємству, за невиконання або неналежне виконання посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

Таким чином, ВАТ „КЗРК” – це одне з провідних підприємств з видобутку залізної руди підземним способом на території України, відноситься до галузі матеріального виробництва. Оскільки дане підприємство є акціонерним товариством, то порядок розподілу чистого прибутку визначається Вищим органом. Фінансову роботу на підприємстві організовує фінансовий відділ, який є самостійним структурним підрозділом. Структуру й штати відділу затверджує генеральний директор. Розподіл роботи між працівниками фінансового відділу здійснюється відповідно до посадових інструкцій.

Після ознайомлення з підприємством та організацією фінансової роботи доцільно перейти до розгляду взаємозв’язків досліджуваного підприємства з іншими суб’єктами господарювання.

РОЗДІЛ 2

ВИВЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ГОСПОДАРЮЮЧИХ

СУБ’ЄКТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Готівкові та безготівкові розрахунки підприємства регламентуються Постановою Правління НБУ “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 19.02.2001 № 72, Постановою Правління НБУ “Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” від 29.03.2001 № 135 [24, 25].

Відкриття рахунків у банках регламентується Постановою Правління НБУ “Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті” від 18.12.98 № 527. Інструкція регулює правовідносини, що виникають при відкритті клієнтам банків поточних, депозитних (вкладних) рахунків у національній та іноземній валюті, а також поточних бюджетних рахунків у національній валюті України [26].

Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів та форм власності, а також їх відокремленим підрозділам для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів банківських операцій. Бюджетні рахунки відкриваються підприємствам, яким виділяються кошти за рахунок державного або місцевого бюджетів для їх цільового використання. Для відкриття поточного рахунку необхідно надати наступні документи:

1) заяву встановленого зразка на відкриття рахунка за підписом керівника підприємства та головного бухгалтера;

2) копію свідоцтва про державну реєстрацію зареєстровану належним чином;

3) копію рішення про створення, чи реорганізацію підприємства, засвідчену органом, який прийняв це рішення;

4) копію належним чином зареєстрованого статуту;

5) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік;

6) картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком, та відбиток печатки;

7) документ, який підтверджує реєстрацію платника соціальних страхових внесків.

Взаємовідносини між комерційними банками та їх клієнтами грунтуються на договірних засадах і здійснюються на платній основі. Плата за кожний вид розрахунково-касового обслуговування встановлюється окремо. Комерційні банки встановлюють плату за касове обслуговування клієнтів у розмірі, передбаченому договором про розрахунково-касове обслуговування.

З АКБ “Правекс – Банк” ВАТ “КЗРК” заключив договір на розрахунково–касове обслуговування, в цьому банку у підприємства відкриті поточні рахунки, на яких здійснюються операції підприємства. В договорі на розрахунково-касове обслуговування (дод. В3) оговорюються наступні пункти: предмет договору; обов’язки сторін; права сторін; фінансові взаємовідносини сторін; відповідальність сторін; форс-мажор; рахунки в іноземних валютах; порядок вирішення суперечок; термін дії договору, порядок його зміни і доповнення; юридичні адреси і реквізити сторін. У даному договорі рекомендується передбачити взаємні зобов’язання щодо користування коштами і банківськими послугами, а саме: користування тимчасово вільними коштами клієнта; здійснення розрахункових операцій; касове обслуговування; транспортне обслуговування перевезень готівки.

RSSСтраница 1 из 15 [Всего 15 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100