Аспекти діяльності міського дитячого кардіоревматологічного центру

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Реферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Медицина
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=11826 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 3 [Всего 3 записей]1 2 3 »

Сучасна кардіоревматологія об'єднує велику групу захворювань і залишається однією з найскадніших галузей педіатричної науки і практики. Хвороби її займають провідне місце у патології дитячого віку та утримують домінуючі позиції серед причин інвалідності та смертності дітей. Проблеми сучасної дитячої кардіоревматології потребують вирішення, оскільки від цього залежить життя та здоров'я значної частини дитячого населення.

За останні роки рівень дитячої кардіоревматології значно виріс. Більш досконалими стали методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації.

У м. Києві відпрацьована чітка система профілактики та надання медичної допомоги дітям, що хворіють на серцево-судинні захворювання, хронічні системні хвороби сполучної тканини, системні васкуліти.

Медична допомога дітям з наявністю кардіоревматологічних захворювань надається в міському дитячому кардіоревматологічному центрі на базі міської дитячої клінічної лікарні № 2, координує роботу кардіоревматологічної служби міста, у 19 кардіоревматологічних кабінетах дитячих полі-клінік, дитячих спеціалізованих відділеннях стаціонарів міських дитячих клінічних лікарень № 1, 2, дитячої клінічної лікарні № 6. На базі останньої працює центр вегетативних дисфункцій.

Відновлювальне лікування діти отримують у кардіоревматологіч-ному санаторії "Лісова поляна" на 75 місць, гімназії-інтернаті для дітей з серцево-судинними захворюваннями на 157 місць, в деяких стаціонарах районів.

Виконується етапність диспансерного нагляду, використовуються засоби медичної реабілітації.

Реалізуються в практиці розроблені Міністерством охорони здоров'я України та Головним управлінням охорони здоров'я м. Києва стандарти обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії якості лікування хворих з кардіоревматологічною паталогією. Регламентує роботу служби наказ Голов-ного управління охорони здоров'я м. Києва № 81 від 23.03.1998 р. "Про удосконалення кардіоревматологічної допомоги дитячому населенню". Під диспансерним наглядом в кардіоревматологічних кабінетах міста перебувало у 2001 р. 14349 дітей, з них 9579 - з наявністю кардіоревматологічних захворювань та 4770 - у групі ризику з можливістю виникнення кардіоревматологічного захворювання, в т. ч. діти із сімей з наявністю серцево-судинних захворювань у дорослих.

У м. Києві в 2001 р. збільшився рівень захворюваності на серцево-судинні хвороби у дітей. Спостерігається тенденція до зростання захворюваності кардіоревматологічною патологією.

Так, у 2001 р. зросла поширеність кардіоревматологічних захворювань серед дитячого населення - 19,1 випадків на 1000 дітей проти 15,5 випадків на 1000 дітячого населення у 2000 р.

Лідерами серед хвороб системи кровообігу в столиці залишаються вроджені вади серця, які складають 30% від числа дітей, народжених з вродженими аномаліями, та є го-ловною причиною смертності від хвороб системи кровообігу. З наявністю вроджених вад серця у м. Києві під наглядом знаходилось у 1999 р. 2027 дітей, у 2000 р. - 2200, у 2001 р. - 2274 дитини.

Спостерігається стійка тенденція до збільшення захворювань та патологічних станів - неревматичних кардитів, вегетативних дисфункцій, аномалій розвитку хордально-клапаного апарату, інфекційних ендокардитів, а також кардіоміопатій, дистрофії міокарда.

Стосовно захворюваності на хронічні ревматичні хвороби, гостру ревматичну гарячку, дифузні хвороби сполучної тканини - показники на рівні попереднього року.

Досить поширена група ризику з виникнення кардіоревматичних захворювань (функціональні зміни серцево-судинної системи у дітей, що часто хворіють, тонзилярна та післятонзилярна вторинна кардіопатія, а також діти, в родинах яких є хворі на кардіоревматичні хвороби) - 9,5 випадків на 1000 дітей у 2001 р., у 2000 р. - 9,0 на 1000 дітей.

Аспекти діяльності центру у 2001 році

1. Надавалась висококваліфікована спеціалізована допомога дітям з наявністю кардіоревматичних захворювань.

2. Проводилась організаційно-методична робота серед підроз-ділів кардіоревматологічного про-філю. Вдосконалення професійної майстерності кардіоревматологів. Своєчасна атестація.

3. Впроваджувались у практику новітні методи діагностики, лікування, реабілітації.

4. Здійснювався контроль за станом надання медичної допомоги дітям з наявністю кардіоревматичних захворювань.

5. Проводився аналіз діяльності служби.

6. Просвітницька діяльність з питань попередження кардіоревматичних захворювань.

В кардіоревмацентрі працюють 6 лікарів (завідуюча центру, 3 кардіоревматологи, невролог, отоларинголог). Інтерпретацією досліджень, проведених в кабінеті функціональної діагностики, зай-маються завідуюча та лікарі-кардіоревматологи.

Консультативні прийоми проводяться бригадним методом, що дозволяє прискорити видачу заключень та є зручним для па-цієнтів.

З порядком направлення на консультацію ознайомлені всі ра-йони міста.

Лікарями кардіоревмацентру проконсультовано та обстежено в кабінеті функціональної діагностики за останні 3 роки 55852 дитини, в т. ч. у 2001 р. - 18426 дітей (33%).

40,1% пацієнтів звернулися з приводу наявності вроджених вад серця; 18,8% - вегетосудинної дистонії; 28,9% - неревматичних кардитів, порушень серцевого ритму; дифузних хвороб сполучної тканини - 8,2%; ревматизму - 4%. При обстеженні дітей виконуються стандартні методики електрокардіографії та, за направленням, згідно заданої програми, ехокардіографія, велоергометрія.

В кабінеті функціональної діагностики центру є така апаратура: фонокардіограф 6-NEC-4, електрокардіографи, велоергометр. Ехокардіографія виконується в кабінеті функціональної діагностики міської ДКЛ № 2.

Впроваджено та використовується метод варіаційної пульсометрії, кардіоінтервалографії - вивчення синусового серцевого ритму за допомогою математичного аналізу, що відображає динаміку розвитку та періодичність включення механізмів регуляції, рівень їх функціонування, дійсний стан адаптаційно-компенсаторного регулювання. Впроваджено медикаментозні нагрузочні проби як інформативні та об'єктивні методи оцінки та диференціації запальних, дистрофічних змін у міокарді, функціональних станів серцево-судинної системи, впливу нейровегетативних реакцій.

Ці методи дозволили вивчати ефективність лікування на серцеву діяльність та об'єктивізувати діагностику неревматичних уражень серцево-судинної системи, вегето-судинних дисфункцій.

До консультативно-лікувальної роботи залучались провідні фахівці в галузі дитячої кардіоревматології та кардіохірургії. Кардіоревматологічна служба співпрацює з кафедрами Національного медичного університету, Київської медичної академії післядипломної освіти, Інститутом серцево-судинної хірургії (ІССХ) АМН України.

На базі кардіоцентру консультують дітей з наявністю вроджених вад серця головний дитячий кардіохірург МОЗ України, професор М.Ф. Зінковський та співробітники Інституту серцево-судинної хірургії АМН України.

Консультовано за 2001 р. 411 дітей з вродженими вадами серця. Консультують дітей співробітники кафедри педіатрії № 2 НМУ: професор О. П. Волосовець, головний дитячий кардіоревматолог МОЗ, доктор медичних наук С. П. Кривопустов, профессор В. В. Бережний, професор С. С. Казак кафедри педіатрії КМАПО.

Професор О. П. Волосовець допомагає кардіоцентру в організаційно-методичній роботі, підвищенні кваліфікації кардіоревматологів.

Всіляке сприяння у роботі кардіоцентр отримує з боку адмі-ністрації Київської дитячої клінічної лікарні № 2 в особі головного лікаря О. Л. Дзюби.

В кардіоцентрі за направленням міської спеціалізованої ЛКК та дитячих поліклінік проводиться обстеження дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, для встановлення діагнозу за об'єктивними критеріями. Обстежено та представлено міській спеціалізованій ЛКК для встановлення причинного зв'язку наявності кардіоревматичних захворювань з наслідками аварії на ЧАЕС у 2000 р. - 69 дітей, у 2001 р. - 51 дитина.

За наказом ГУОЗ у Ватутінському та інших районах міста проведена експертиза якості спостереження за дітьми, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, з наявністю хвороб, при яких встановлюється причинний зв'язок захворювання з наслідками аварії.

RSSСтраница 1 из 3 [Всего 3 записей]1 2 3 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100