Аудит фінансово-господарської діяльності

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Реферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Аудит, Финансы
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=9489 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 4 [Всего 4 записей]1 2 3 4 »

Аудит достовірності показників балансу підприємства.

Одним з етапів аудиту фінансово-господарської діяльності є перевірка фінансової звітності, зокрема балансів.

Баланс суб'єктів підприємницької діяльності перевіряється у два етапи:

1) попередня документальна перевірка або камеральна;

2) документальна перевірка.

Камеральній перевірці балансу підлягають такі питання:

- повнота і своєчасність подання;

- наявність у поданих документах усіх необхідних реквізитів;

- узгодженість звітних даних.

Своєчасність подання річних і квартальних балансів.

Відповідно до Положення "Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні", затвердженого Постановою КМУ України від 3 квітня 1993 року № 250, (із змінами і доповненнями) підприємства подають державним податковим адміністраціям за своїм місцезнаходженням бухгалтерські звіти в порядку і терміни, встановлені чинним законодавством.

Але з прийняттям Закону "Про оподаткування підприємств" № 283/97-ВР від 22.05.97р. баланс підприємства не вважається податковою звітністю і не подається до податкових органів. Він надсилається на адресу органів державної статистики відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Наявність усіх необхідних реквізитів.

Порядок заповнення звітів визначений в Інструкції "Про порядок заповнення форм квартального бухгалтерського звіту підприємства, та в Інструкції "Про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства", затверджених наказом Міністерства фінансів України відповідно від 09.08.93 р. № 55 та 08.08.95р. № 39 (із змінами та доповненнями) . Відповідно до цих документів заглавна частина форм заповнюється у наступному порядку:

- реквізит "Підприємства";

- реквізит "Територія";

- реквізит "Форма власності";

- реквізит "Галузь";

- реквізит "Орган державного управління";

- реквізит "Кількість підприємств";

- реквізит "Адреса";

- коди за ЄДРПОУ, за СПАТО, за КРВ, за СПОДУ, за .

ЗКГНГ.

Узгодженість звітних даних .

Узгодженість звітних даних перевіряється шляхом порівняння однойменних даних у різних формах звітності.

Розглянемо це на прикладі звітних форм ВКФ "Проблема" (додаток 1).

Для цього побудуємо таблицю 1.

Таблиця 1.

Перевірка узгодженості показників типових форм

квартальної звітності підприємства ВКФ "Проблема".

Крім того, перевіряють правильність підрахунку ітогів по балансу:

рядок 070 = сумі рядків 010, 020, 030, 035, 040, 050, 055, 060

рядок 150 = сумі рядків 080, 090, 100, 110, 120, 130, 140

рядок 320 = сумі рядків 160, 165, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310

рядок 330 = сумі рядків 070, 150, 320

рядок 495 = сумі рядків 400-480, 485 зменшена на суму рядка 490

рядок 530 = сумі рядків 500-520

рядок 750 = сумі рядків 600-740

рядок 760 = 495, 530, 750

рядок 330 = рядок 760

Документальна перевірка балансу проводиться безпосередньо за місцем знаходження платника податків - суб'єкта підприємницької діяльності на підставі даних бухгалтерського обліку та первинних документів.

Перевірці підлягає таке питання:

чи відповідають показники балансу даним Головної книги, журналів-ордерів і аналітичного обліку.

Показники балансу повинні відповідати даним Головної книги:

1) показники активу балансу повинні дорівнювати дебетовим сальдо Головної книги;

2) показники пасиву балансу повинні дорівнювати кредитовим сальдо Головної книги.

Головна книга повинна бути пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою і підписами директора і главного бухгалтера підприємства.

Після цього перевіряють чи правильно до Головної книги, а відповідно і до балансу, вписані обороти і сальдо з журналів-ордерів і відомостей, які складаються на підставі даних аналітичного обліку.

При перевірці відповідності показників балансу даним аналітичного обліку на спільному україно- турецькому підприємстві " Ей Ті Сі" порушень не встановлено, всі дебетові та кредитові сальдо по рахункам на 31.12.97р. відповідають показникам балансу.

4. Аудит правильності відображення в обліку виторгу від реалізації продукції.

Головними завданнями при аудиті касових операцій є:

1) фактична перевірка коштів в касі;

2) порівняння фактичної наявності коштів з даними обліку;

3) перевірка збереження коштів в касі;

4) перевірка повноти і своєчасності оприбуткування грошових коштів, які поступають до каси;

5) перевірка повноти і своєчасності здавання коштів в банк, дотримання ліміту кас.

При перевірці касових операцій використовують такі нормативні документи:

- "Порядок ведення касових операцій у народному господарстві України", затвердженого Постановою Правління НБУ № 21 від 2 лютого 1995 року;

- Інструкція НБУ № 4 "Про організацію роботи з готівкового обігу в Україні."

Фактична перевірка коштів в касі і порівняння її з даними обліку.

При перевірці касових операцій в першу чергу перевіряється чи проводилися на підприємстві інвентаризації грошових цінностей, які зберігаються в касі.

Інвентаризація повинна проводитися не рідше одного разу на квартал і обов'язково в кінці року перед складанням річного балансу.

Інвентаризація оформлюється актом інвентаризації наявності грошових коштів.

Всі надходження і видачі готівки підприємства враховують у касовій книзі.

Фактична наявність грошей, яка відображена в акті інвентаризації повинна співпадати з залишком коштів по касовій книзі.

Перевірка збереження коштів в касі.

При цьому визначається наявність сигналізації та охорони касового приміщення, забезпечення зберігання грошей при здаванні в установи банків, а також при доставці грошей, які одержують в установі банку.

Перевіряється наявність договору з касиром про повну матеріальну відповідальність.

Після цього податковий інспектор повинен з'ясувати, що всі надходження коштів і вибуття були відображені в касовій книзі і перевірити чи відповідають дані касового звіту з даними касової книги.

Обов'язково треба перевірити підсумки надходження і вибуття коштів і по касовому звіту, і по касовій книзі.

Крім того перевіряють:

- кореспонденцію рахунків, які проставляються в касовій книзі і первинних документах по касі;

- зіставляють цю кореспонденцію з журналами-ордерами по рахунку "каса";

- зіставляють дані журналів-ордерів з даними оборотної відомості по синтетичних рахунках Головної книги;

- порівнюють дані журналів-ордерів і Головної книги з даними балансу по статті "каса".

Перевірка може здійснюватись в хронологічній послідовності або по видах операцій.

Повнота і своєчасність оприбуткування коштів в касу, зокрема виторгу.

Ця перевірка проводиться на підставі прибуткових касових ордерів, які прикладені до касового звіту, виписок банку і корінців чекової книжки. Всі ці документи порівнюються з касовими звітами. А касові звіти порівнюють з даними дебетової відомості по рахунку "каса" в розрізі джерел надходження коштів:

1) перевірка надходження коштів з банку.

Проводиться шляхом зустрічної перевірки касових звітів і прибуткових касових ордерів з даними корінців чекової книжки. Також порівнюються суми журнала-ордера по рахунку 51 і дебетової відомості по рахунку 50. Ці суми повинні бути тотожні.

2) перевірка надходження коштів в касу від виторгу.

Вона проводиться за допомогою зустрічної перевірки касових звітів і прибуткових касових ордерів з даними квитанцій до касових ордерів. Одночасно перевіряють записи по дебету 50 ( дебетову відомість ) і кредиту 46.

Одночасно перевіряють своєчасність оприбуткування виторгу. Банком встановлюється періодичність здавання виручки в банк: чи кожен день, чи раз на три дні.

3) Перевірка правильності оприбуткування коштів, які надходять в касу в порядку невикористаних сум і інше.

Перевірка невикористаних підзвітних сум проводиться за допомогою зіставлення касових звітів, авансових звітів і прибуткових касових ордерів і одночасно Дебет 50 порівнюється з журналом-ордером по рахунку 71.

Надходження коштів в касу в порядку погашення нестач проводиться за допомогою зустрічної перевірки касових звітів, прибуткових касових ордерів з даними квитанцій касових ордерів і одночасно порівнюється Дебет 50 та Кредит 72.1.

RSSСтраница 1 из 4 [Всего 4 записей]1 2 3 4 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100