Бухгалтерський облік в галузях народного господарства

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Курс лекций. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Бухгалтерский учет
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=2215 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 12 [Всего 12 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

Тема 1. Особливості діяльності та облік основних операцій підприємств роздрібної торгівлі

1. Загальні принципи організації обліку торгівельної діяльності

2. Облік оприбуткування товарів

3. Облік реалізації товарів за різними формами оплати

4. Облік повернення товарів, уцінки товарних запасів на кінець звітного періоду

5. Облік витрат, пов'язаних із здійсненням торгівельної діяльності

6. Облік комісійної торгівлі

1. Загальні принципи організації обліку торгівельної діяльності

Роздрібний товарооборот - це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання як за готівку, так і по безготівковому розрахунку, а також виручка, одержана через касу неторгових підприємств від продажу населенню товарів власного виготовлення, закуплених на стороні або одержаних по бартеру.

Оптово-збутові підприємства і склади можуть застосовувати для обліку товарів купівельні або продажні ціни. В роздрібних торгових підприємствах і на підприємствах громадського харчування можуть застосовуватися лише продажні ціни.

Придбані товари зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Значна частина витрат згідно ПБО 9, збільшує первинну вартість придбаних товарів. Це - затрати на вантажно - розвантажувальні роботи, транспортування товарів, страхування ризиків транспортування товарів, оплата інформаційних, посередницьких та інших подібних послуг у зв'язку з пошуком і придбанням товарів. Для оцінки вибуття запасів підприємства роздрібної торгівлі застосовують метод ціни продажу. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною вартістю) реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари.

У роздрібній торгівлі у більшості випадків передачі ризиків і вигод від володіння товаром збігається з передачею юридичного права власності у момент відпуску товарів покупцям. У разі продажу товарів на умовах розстрочки кінцевого розрахунку доход відображається у бухгалтерському обліку після внесення покупцем останнього внеску.

Комісійна винагорода - це оплата посередницьких послуг комісіонера з реалізації товарів, отриманих від комітента за договором комісії. Оскільки комісіонер не провадить реалізацію власних запасів, а надає послуги з реалізації, для обліку доходів комісіонера слід використовувати субрахунок 703 "Доход від реалізації робіт та послуг".

2. Облік оприбуткування товарів

Методика ведення бухгалтерського обліку надходження товарів у роздрібній торгівлі наведена в таблиці 1.

Для відображення транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) обирається один з методів:

- включення до собівартості придбаних товарів ("прямий метод");

- урахування їх на окремому субрахунку загальною сумою з подальшим розподілом у кінці місяця між вартістю залишку товарів і вартістю реалізованих товарів (умовно - "метод розподілу").

2. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної 641(644) 631

3. Проведено розрахунки з постачальниками за безготівковим розрахунком 631 311

2. Отримання товарів від українських постачальників з попередньою оплатою

а) при використанні рахунка 371 "Розрахунки за виданими авансами" для обліку попередньої оплати

4. Перераховано з поточного рахунка попередню оплату постачальникам 371 311

5. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної 641 644

6. Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:

12. Відображено суму ПДВ 644 631

3. Отримання товарів від підприємств, що не є платниками ПДВ, у тому числі від платників єдиного податку за ставкою 10%

13. Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:

4. Придбання товарів за готівковий розрахунок

14. Видано із каси готівку підзвіт на придбання товарів (сума платежу готівкою одного підприємства іншому підприємству (фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності) не повинна перевищувати 3 тис. грн. протягом одного дня

15. Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:

16. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної 641 372

5. Придбання товарів за імпортом

17. Оприбутковано товари за фактурною вартістю на складі підприємства роздрібної торгівлі: 281 632

18. Відображено мито 281 377

19. Відображено митні збори 281 377

20. Відображено акцизний збір за підакцизними товарами 281 377

21. Відображено ПДВ, сплата якого проведена у момент митного оформлення товарів

6. Відображення фактичних витрат з придбання товарів у складі первинної вартості (крім сум, що сплачуються постачальникам, і податків, що зазначені в п.5)

22. Відображено отримані вантажно-розвантажувальні послуги 281 631

23. Відображено страхування ризиків транспортування запасів 281 655

24. Відображено затрати на заготівлю, експедиційні послуги, транспортування товарів до місця їх зберігання, що здійснені сторонніми підприємствами 281 631

25. Списано витрати на перевезення товарів власним транспортом за собівартістю перевезень, до яких включаються:

- вартість пально - мастильних матеріалів 281 203

- плата за обслуговування транспортних засобів сторонніми підприємствами 281 631

- витрати на оплату праці водіїв та відрахування на соціальні заходи 281 661, 651, 652, 653

- амортизація транспортних засобів 281 131

- витрати на ремонт власного транспорту 281 631, 661, 201

- вартість матеріалів, використаних на обладнання транспортних засобів, їх утеплення або охолодження 281 201

- витрати, пов'язані зі стоянкою та паркуванням автомобілів* 281 372,631

26. Нарахована пряма оплата праці осіб, зайнятих придбанням товарів, і проведено відрахування на соціальні заходи 281 661, 651, 652, 653

3.Облік реалізації товарів за різними формами оплати

Методика ведення бухгалтерського обліку реалізації товарів за різною формою оплати на підприємствах роздрібній торгівлі наведена в таблиці 2.

Визначення торговельної націнки на реалізовані товари проводиться по одному з двох варіантів за вибором підприємства та є елементом його облікової політики:

" по кожному моменту відвантаження;

" за розрахунком середньої торговельної націнки на реалізовані товари

Таблиця 2.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку реалізації товарів

№з/п

Зміст операції Бухгалтерські записи

Дт Кт

1. Реалізація товарів за готівковий розрахунок та за грошовими документами

1. Передано товари зі складу роздрібної мережі:

- на вартість переданих товарів за купівельними цінами

- на різницю між купівельною і продажною вартістю переданих товарів 282 281

282 285

2. Відображено виручку від реалізації товарів:

- за готівковий рахунок

- з оплатою чеками банків

- з оплатою за кредитними картками

301

702

331 702

333, 334 702

3. Відображено податкові зобов'язання з ПДВ 702 641

4. Списано протягом місяця облікову вартість реалізованих товарів, тобто вартість товарів за продажними цінами 902 282

2. Реалізація товарів дрібним оптом

5. Отримано попередню оплату від покупців 311 681,361

6. Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ 643 641

7. Проведено відпуск товарів покупцям 681, 361 702

8. Відображено суму ПДВ 702 643

9. Списано із підзвіту мат. відповідальної особи реалізовані товари за обліковими цінами 902 281

10. Після розрахунку торговельної націнки за реалізованими товарами визначається собівартість реалізованих товарів 902 285

Запис методом "червоного сторно"

11. Визначено фінансовий результат від операції продажу 702

791 791

902

4. Облік повернення товарів , уцінки товарних запасів

на кінець звітного періоду

Повернення товарів

При поверненні товарів здійснюється облік:

1. Повернення коштів покупцям Дт 704 - Кт 301, 311.

2. Сторнування нарахованого при продажу ПДВ Дт 641 - Кт 704.

3. Віднесення суми повернення без ПДВ на збитки Дт 791 - Кт 704.

4. Оприбуткування повернутих товарів Дт 281 - Кт 902, Дт 902 - Кт 791.

Уцінка товарів

В кінці звітного періоду товари підлягають переоцінці у випадку, якщо їх чиста вартість реалізації (ЧВР) не дорівнює собівартості придбання.

RSSСтраница 1 из 12 [Всего 12 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100