Вибіркове спостереження

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Реферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Математика, Статистика
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=9693 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.

Організація вибіркового спостереження

Вибіркові /несуцільні/ спостереження забезпечують дані для характеристики всіх одиниць сукупності явища, що вивчається.

Вибіркове спостереження має певні переваги перед суцільним. Це економія часу і коштів за рахунок скорочення обсягу робіт; краще збереження досліджуваних одиниць сукупності; більша точність результатів обстеження в результаті зменшення кількості помилок при реєстрації; можливість оцінки за результатами вибіркового спостереження характеристики усієї /генеральної/ сукупності.

Основною вимогою, що ставиться до проведення вибіркового спостереження, є дотримання принципів відбору /ненавмисність/.

Розрізняють такі способи відбору одиниць сукупності при вибірковому спостереженні: власне випадковий /повторний і безповторний/; механічний; районований /типовий/; серійний.

При випадковому повторнрму відборі одиниці сукупності відбирають по одній з усієї сукупності, повертаючи обстежені одиниці в сукупність. При безповторному випадковому відборі кожну обстежену одиницю сукупності вивчають один раз і в сукупність не повертають.

Суть механічного відбору полягає в тому, що всю /генеральну/ сукупність ділять на рівні частини відповідно до вибраної ознаки /алфавітної, просторової/ і з кожної такої частини обстежують одну одиницю. При цьому способі відбору вивчають певне число одиниць сукупності через визначений інтервал /5%, 10% і т.д./.

При районованому /типовому/ способі відбору одиниці сукупності вивчають за "районами" /адміністративними районами, галузями/ або "типами" /однорідними за істотними ознаками групами - колгоспники, фермери/.

Серійний відбір передбачає вивчення не окремих одиниць сукупності, а їх серій або гнізд.

Усі способи відбору можна використовувати як окремо, так і в різному поєднанні.

Помилки вибіркового спостереження

Достовірність вибіркового спостереження забезпечується розрахунками його помилок для середньої величини і для питомої ваги ознаки, що вивчається.

Відхилення вибіркової середньої від середньої в усій /генеральній/ сукупності буде тим меншим, чим більше одиниць обстежується. Це відхилення називають помилкою вибіркового спостереження.

Абсолютну величину відхилення вибіркової середньої від середньої в усій /генеральній/ сукупності визначають за формулою

де - середні величини відповідно вибіркової та усієї /генеральної/ сукупності.

Кожному способу відбору одиниць сукупності відповідає певна формула розрахунку граничних помилок

Формули розрахунку граничних відхилень від середньої величини вибіркової сукупності

п - число обстежених одиниць сукупності; N - число одиниць усієї /генеральної/ сукупності; 2 - дисперсія; t - коефіцієнт довіри.

є середньою з вибіркових дисперсій типових груп, а при серійному способу відбору - міжсерійною /міжгруповою/ дисперсією середніх.

r - це кількість відібраних серій, а R - кількість серій в усій /генеральній/ сукупності.

Формула граничного відхилення - це добуток коефіцієнта довіри t і серійної помилки вибірки , або =t . Коефіцієнти довіри і величину помилки вибіркової середньої визначають за відповідними значеннями імовірностей

Величина помилки вибіркової середньої при 1 означає, що отриманий результат можна чекати в 683 випадках з 1000; відповідно при 2 - в 954, при 3 - в 997 випадках і т.д.

При цьому чим більше одиниць відібрано з усієї /генеральної/ сукупності, тим меншою буде розбіжність між середнім, тобто існує зворотний зв'язок між помилкою вибірки і числом відібраних одиниць.

Абсолютну величину відхилень частки ознаки за вибірковими даними від частки цієї ознаки у всій /генеральній/ сукупності визначають за формулою

де - граничне відхилення частки ознаки вибіркової сукупності; W - частка одиниць, що досліджуються у вибірковій сукупності; Р - частка таких одиниць у всій /генеральній/ сукупності;

де т - кількість досліджуваних одиниць, що володіють цією ознакою, у вибірковій сукупності, п - кількість одиниць вибіркової сукупності.

Для розрахунків граничних відхилень при різних способах вибіркового спостереження використовують формули,

Формули розрахунку Граничних відхилень

від частки ознаки вибіркової сукупності

Примітка. W(1-W) дисперсія частки одиниць, що володіють цією ознакою у вибірковій сукупності; W(1-W) - пі міжтипова /міжсерійна/ дисперсія.

Способи розрахунку необхідної кількості вибіркового спостереження

Будь-яке дослідження, незалежно від його мети /отримання наукових теоретичних результатів чи практичних рекомендацій/ повинне бути перш за все правильно організовано. Безумовно, не завжди є можливість вивчити всі одиниці сукупності. Тому початковим моментом тут є:

1/ визначення основних показників, що характеризують сукупність;

2/ встановлення необхідної кількості вибіркової сукупності по певному показнику з метою забезпечення заданої точності вибіркового дослідження.

Кількість одиниць вибіркового спостереження при дослідженні середньої величини ознаки залежить від методу відбору:

а/ при повторному

б/ при безповторному


При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100