Вивчення партитури диригентом

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Реферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Педагогика
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=10964 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 2 [Всего 2 записей]1 2 »

Перед тим, як приступити до вивчення хорового твору з хором, диригент повинне сам добре вивчити цей музичний твір.

Він повинен відмінно уявити собі всі стани, які він пройде, працюючи над партитурою, від вивчення нотного і літературного тексту до моменту виконання його на естраді.

Робота диригента над партитурою хорового твору відповідно, має два періоди: перший - попереднє вивчення партитури диригентом особисто і другий - розучування даного твору з хором. Щоб засвоїти музику вивчаючого твору потрібно не тільки знати музичний і літературний текст твору, корисно познайомитись із творчістю даного композитора (а якщо це народна пісня. То із пісенною творчістю даного народу). Необхідно засвоїти стиль, приймали письма і творче направлення автора вивчаючого твору, познайомитись з історичними даними про авторів, як музики, так і тексту. До музично-теоретичного аналізу твору слід переходити тільки після детального вивчення його літературного тексту.

Музично-теоретичний аналіз повинен включати слідуючи: необхідно зробити музично-теоретичний розбір творі і встановити зв'язок його музикального і літературного текстів, розібрати його музикальну форму, ладотональний план, метр і ритм. Оприділити темпи, докладно познайомитися із гармонією і голосовведенням, встановити цензури між музичними фразами і т.д.

Після цього музичний твір необхідно вивчати із вокально-хорової точки зору.

Вокально-хоровий аналіз повинен доторкнутися всіх сторін твору. Сюди відноситься - вивчення вокальних особливостей кожної партії - об'єм, діапазон, теситура, степінь використання кожного голосу, труднощі інтонації зі сторони інтервальної або ритмічної. Потрібно перевірити фразування зі сторони дихання і зробити потрібне позначення в голосах партитури. Розібрати літературний текст зі сторони його вокальності і дикції.

Встановити тип ансамблю між хоровими партіями, як зі сторони технічної (теситурні умови), так зі сторони музичної (значенні партії по музично-технічному матеріалу) і т.д.

Отже, дана хорова партитура повинна бути розібрана на стільки досконало, щоб були передбачені всі її вокально-хорові особливості. Коли буде зроблено музично-теоретичний і вокально-теоретичний матеріал настільки досконало, щоб були передбачені всі його вокально-художні виконання твору, придумати зміст літературного тексту і його зв'язок із музикою, встановити темпи, динамічні відтінки, прийоми використання, придумати музичну фразіровку в зв'язку з фразою літературного тексту, встановити прийоми диригування і т.д. І на кінець диригент повинне скласти план репетицій по розучуванню даного твору з врахуванням їх кількості змісту.

На цьому закінчується вивчення партитури диригентом і наступає період розучування твору хором.

Розучування музичного твору із хором.

Цей період можна розділити в основному на дві фази. Перша фаза - "вивчення" твору з хором зі сторони технічної: розучування нотного і літературного тексту, робота над чистою інтонацією, чіткість ритму, дикцією, звуком, ансамблем і т.д.

Друга фаза - це робота з хором в художньому плані, освоєння твору хором, як художнього цілого. Це фаза творчої роботи, як диригента хору так і колективу. Якщо першу фазу можна якось розділити по окремих частинах роботи, то художній період в роботі над твором зовсім не можна розбити на будь-які розділи. Не слід, однак, думати, що фази художньої роботи можуть бути розділені механічно. Не можна, проробивши твір з технічної сторони, відкинути цю сторону в період художньої обробки твору і навпаки, період технічного вивчення - забути про зміст твору. Це було б зовсім неправильним.

Запропонований розподіл на технічну тему і художню фазу дається тільки для того, щоб вказати на що потрібно звернути уваги на даному етапі розучування твору з хором.

Звідси і роль диригента на хорових репетиціях і його прийоми диригування в різних фазах вивчення твору з хором не однакові.

У фазі технічного освоєння твору в роботі диригента перевищує педагогічну сторону його діяльності. Диригент, як добрий педагог вивчає музику з колективом співаків, тому і диригування його буде відмінним від того, яке він буде приміняти в дальнійшому, фазі дусяжної роботи і в моменті використання твору на естраді.

Завершенням всього зложеного процесу роботи над партитурою являється виконання твору на етапі перед аудиторією слухачів, в якому і диригент, і хоровий колектив виступає в якості виконавців.

Примірний план роботи диригента над партитурою.

А) Вивчення партитури диригентом.

1) Аналіз змісту літературного тексту, на якій написана музика хорового твору. Історичні дані про авторів музики і тексту.

2) Аналіз музики і музично-теоретичного розбору твору.

Музична форма, музичні теми, ладотопальний план, метр, ритм, темпи (Агогіка), динаміка, інтервалика, гармоні, голосовведення, музична фраза у зв'язку з фразою літературного тексту і т.д.

3) Аналіз вокально-хоровий.

Тип і вид хору - однорідний змішаний, на стільки голосів. Ансамбль. Стрій, (інтонаціювання) діапазон кожної партії, степінь використання кожної партії і текстури, особливості дихання, характер звуку, вокальність тексту і особливості дикції і т.д.

4) План художнього виконання.

Музикальне фразування і зв'язок тексту із музикою. Прийоми диригування.

5) Складання плану хорових репетицій і методика їх проведення.

Б) Розучування музичного твору з хором.

1) Вступна бесіда або розмова про композитора, його життя, творчість і даний музичний твір. Короткі відомості про автора літературного тексту.

2) Технічний розділ тексту:

А) окремо по голосах кожної партії (якщо заняття можна організувати в різних приміщеннях одночасно або займаючись з кожною партією спеціально відведений час);

Б) групами: чоловічий і жіночий або сопрано з тенорами в одній групі, альти з басами в другій (таке ділення залежить від фактури твору);

В) на загальному хорі по окремих закінченнях, музичних постановок (порядок проходження партії на загальному хорі також залежить від фактури музичного твору.

3). Робота над дикцією.

Читання тексту з хорошою артикуляцією в ритмі музики під диригування. Розробка окремих строїв, складів і слів в цілях вироблення ясної дикції. Зв'язок проведеного із співом.

4). Робота над дикцією, строєм, ансамблем.

На протязі всіх занять необхідно слідкувати за якістю звука співаючих і не допускати крикливого співу. Правило - економити голосові засоби - необхідно завжди мати на увазі при роботі з хором, особливо в період технічного розбору твору.

В). Робота з хором в художньому плані.

1) Художня обробка твору. Розбір з хором, зміст літературного текту в цілях знання художніх завдань у виконанні.

2) Встановлення плану художнього виконання на основі синтезу змісту, літературних і музичних текстів:динамічні відтінки, темп (темпи), характер звуку, щоанжировка окремих партій, звукова рівновага, музичні фразування в цілому.

3. Генеральні репетиції (не мешне двох) і використання розученого твору на естраді.

Завдання 1. Розберіть партитури двох зорових творів назначених нами до розучування хору і опишіть процес вашої особистої, попередньої підготовки, як диригента. Описання повинно складати: а) аналіз літературного тексту; б) музично-теоретичний розбір партитури; в) вокально-хоровий розбір партитури;

Г) план художнього виконання твору.

Завдання 2. Складіть план репетиційних занять по розучуванню намічених вами до виконання хорових творів (див. завдання 1) - творів з дослідними указівками змісту кожної із репетицій.

Завдання 3. Заведіть щоденник хорових занять по розучуванню намічених, по завданню 1, творів, занесіть в нього весь процес виконання їх на естраді, спів ставте дані наміченого плану і щоденника. Встановити відмінність в них і поясніть їх причину.

Перед вивченням даного музичного твору диригент, повинне детально підготуватись до цього, ознайомити хоровий колектив із змістом літературного тексту хору, розповісти зміст всієї опери, а також про місце і ролі в ній розучуваного відривку.

В цьому не лишнє виказувати короткі біографічні зведення про автора опери М.І. Глинки і про автора поеми - ос. Пушкіна, а також про значення першого в історії руської літератури, а другого в історії музики.

RSSСтраница 1 из 2 [Всего 2 записей]1 2 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100