Виробництва спирту етилового

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Курсовая работа. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Технологии
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=10281 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 2 [Всего 2 записей]1 2 »

Технологічний регламент

виробництва спирту етилового

ректифікованого із меляси

в суміші з крохмалистою

сировиною на Підгайчицькому спиртзаводі

Вступ

Існують технологічні інструкції відповідно 1965 р. та 1971 р. В Н І І Пр Б

по переробці цукровмісної сировини на зернових заводах в суміші з крохмалистою сировиною, які підвищують ефективність використання цієї сировини у виробництві спирту. Особливо є актуальною. переробка меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною в період, коли немає в наявності достатньої кількості крохмалевмісної сировини.

Характеристика сировини

Бурякова меляса є продуктом переробки цукрових буряків в цукровому виробництві.

Бурякова меляса виробляється відповідно до вимог стандарту

ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98) "Меляса бурякова", і " Техніині умови" та згідно з "Інструкцією по веденню технологічного процесу цукрового виробництва".

За органолептичними показниками бурякова меляса повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.

ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98)

Таблиця 1 - Органолептичні показники

За фізико-хімічними показниками бурякова меляса повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.

Таблиця 2 - Фізико-хімічні показники

Примітка. Масова частка суми цукрів, що зброджуються, регламентується для бурякової меляси, яка використовується для виробництва етилового спирту.

За мікробіологічними показниками бурякова меляса повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 3.

Таблиця 3 - Мікробіологічні показники

Вміст токсичних елементів і пестицидів у буряковій мелясі не повинен перевищувати допустимих рівнів, установлених "Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов" [6], СанПиН 42-123-4540 [3] і наведених у таблиці 4.

ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98)

Таблиця 4 - Допустимі рівні вмісту токсичних елементів і пестицидів

Назва показника Норма Метод випробування

Вміст токсичних елементів,

Транспортування, прийомка та зберігання меляси.

Транспортування, прийом, облік та зберігання меляси здійснюється із згідно "Інструкції по прийомці, зберіганню і обліку меляси на підприємствах спиртової та дріжджової промисловості СРСР ". 1987 р.

Трансортування меляси на завод здійснюється автотранспортом в автоцистернах.

На мал. 1 наведена апаратурно-технологічна схема прийомки, зберігання і транспортування меляси на заводі. Мелясу в автоцистернах зважують і подають для розгрузки в прийомний збірник в присутності матеріально-відповідальних осіб. Для збереження меляси установлені резервуари №11, 12, 13, 1,2. Для перекачки встановлена група насосів. По спеціальному трубопроводі меляса перекачується із прийомного збірника в резервуари і далі на виробництво. При необхідності насосом №_____ можна перекачувати мелясу з резервуара в резервуар.

Кожний резервуар для зберігання меляси має наружні драбини і площадки з огорожею, виконані, згідно вимог ТБ.

Резервуари мають посантиметрові калібрувальні таблиці Івано-Франківського ДЦСМС; оснащені мірною лінійкою. Для відбору проб меляси з різних шарів установлені пробні крани, гнізда для термометрів, а також дистанційні термометри.

Для підігріву меляси в холодний період існує обігрів закритою парою.

Облік меляси.

Кожна партія меляси,шо поступає на завод, повинна супроводжуватися документами зі вказаними даними:

" номер і дата документа;

" назва і адреса поставника;

" назва продукту;

" нетто,брутто;

" сертифікат якості;

Результати зважування меляси реєструються в ваговій книзі, що пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою і знаходиться . у зав. складом.

При зливі меляси хіміком по сировині, відбирається середня проба в відповідності до вимог ДСТУ 3696-98./П 7.1./ і проводяться випробування меляси за показниками якості, передбачені п.3.1.3

По результатах аналізу хімік оформляє посвідчення якості на мелясу.

З метою обліку меляси ведеться по резервуарний облік в журналі, з відображенням дати зливу відпуску маси отриманої чи відпущеної меляси, суми зброджуваних цукрів (в %) виводиться щодобові залишки меляси.

При зберіганні меляси t повинна бути якнайнижчою, але не вище 300С для запобігання цукроамінної реакції, що приводить до псування меляси. Тому необхідно щоденно перевіряти t в резурвуарах і реєструвати t в журналі.

Відпуск меляси на виробництво.

На виробництво меляса відпускається по попередньо виписаній і оформленій підписами (головного інженера), головного технолога, головного бухгалтера вимозі на відпуск сировини. Ф. П-6. В вимозі врахується маса меляси згідно даних вагової книги. До вимоги додається посвідчення якості

(ф. П2)

Якщо меляса поступає на виробництво не безпосередньо з цистерни автотранспорту, а з ємкостей для збереження - масу меляси визначаємо замірно - калібровочним методом.

При цьому в розсиропник набирається певний об'єм меляси, який заміряється комісійно. Хімік по сировині у якісному посвідченні вказує необхідні показники меляси і маса меляси визначається згідно формули:

m = p . v де m - маса меляси, в кг

p - густина меляси кг/дм3

v - взятий на виробництво об'єм меляси в м3.

Об'єм визначається по калібрувальних таблицях згідно заміру, висоти наповнення резервуару (розсиропника) лінійкою.

Цукровмісні змивки, отримані після очистки резервуарів або після подачі меляси на виробництво ідуть негайно в переробку, але не можна їх змішувати з густою мелясою, чи випускати в каналізацію.

Переробка меляси з крохмалевмісною сировиною.

Для забезпечення кращого виходу спирту з тони умовного крохмалу цукру, необхідно: - переробляти мелясу з крохмалевмісною сировиною в кількості не більше 20 % по загальній вазі умовного крохмалу в суміші.

" Суміш з меляси і крохмалистої сировини зброджувати ступінчатим способом.

" Мелясні розсиропки задавати після зброджування крохмалистої маси до видимого відброду 2,5 - 3,00 таким чином, щоб концентрація маси в бродильному апараті не піднімалась більше ніж на 1-1,5'0, кількість дріжджових клітин підтримувалась на постійному рівні 110-120 млн/м.

" на початку заливу бродильного апарату розсиропкою меляси (після

32-З6 год. бродіння (проводити перемішування через кожні 2-3 год. протягом 3-5 хв.

" заміс із крохмалистої сировини готується звичним способом згідно регламенту по виробництву спирту з крохмалевмісної сировини.

Технологічна інструкція приготування

мелясної розсиропки

Меляса, к-сть якої визначається комісійно (зав.складом, зав.виробництвом, зм. технологом) замірно-калібровочним способом насосом подається в попередньо вимитий і пропарений 30 хв.з антисептиком розсиропник.

К-сть меляси береться з розрахунку приготування розсиропки, яка буде використана у виробництві протягом однієї доби. Після подачі меляси комунікацію перекачують гарячою водою. Для приготування розсиропок апарат-розсиропник обладнано мішалкою, підводом пари та води.

Меляса розчиняється у воді до концентрації 14- 210 по цукрометру, перемішується до однорідної маси і підігрівається парою до 85-90 С. Протягом 30 хв. розсиропка стерилізується, потім розхолоджується до t 22-24°С складки, антисептується 40 % формаліном, із розрахунку 150-200 мл. на 1 мЗ розсиропки. Підкислювання мелясних розсиропок не проводиться. Охолоджена до t складки розсиропка насосом подається в бродильний апарат при видимому відброді 2,5-30 по цукрометру (за 30-36 год. від початку бродіння крохмалистого сусла.)

Подачу розсиропки проводять 3-5 підмолодками з інтервалом між ними в 2-3 години.

З розрахунку на бродильний апарат у 100 мЗ.

Об'єм зернового сусла - 75 мЗ

Об'ем розсиропки - 2-3 мЗ

К-сть розсиропок - 6 - 8

3 х 6 =18 м3 15 = 20%

75

Температурний режим доброджування підтримується в рамках 26-29,50С (згідно регламенту зброджування,сусла крохмалевмісної сировини.)

Приготування дріжджів.

Для зброджування мелясних розсиропок разом з суслом з крохмалевмісної сировини використовують дріжджі раси ХП. Сусло для дріжджів готують з крохмалевмісної сировини. Приготування дріжджів ведеться методом, прийнятим в технологічному регламенті по виробництву спирту з крохмалевмісної сировини.

RSSСтраница 1 из 2 [Всего 2 записей]1 2 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100