Держава - базовий інститут політичної системи суспільства

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Реферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Политология
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=833 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.

Перш за все слід звернути увагу на те що питання походження держави є дискусійним. В різних теоріях висловлюються різні причини виникнення держави (божественна сила сила розуму психіка людини біологічні фактори соціально-економічні військово-політичні інші фактори).

Формування держави - тривалий процес результат ускладнення соціально-економічного життя інструмент загального задоволення інтересів суспільства груп окремих особистостей.

Термін "держава" в політології використовується в двох значеннях: в широкому розумінні як країна суспільство народ і в вузькому (науковому) розумінні як організація політичної влади в межах визначеної території.

Ознаки держави:

" наявність публічної влади;

" система податків позик;

" територіальний поділ населення;

" суверенітет;

" право;

" монополія на застосування сили.

Функції держави: внутрішні та зовнішні.

Внутрішні:

" охорона прав і свобод людини;

" економічна функція;

" соціального захисту;

" екологічна;

" культурна.

Зовнішні:

" оборона країни;

" підтримка світового порядку;

" співдружність з іншими країнами.

Устрій сучасної держави характеризується формою правління і формою територіального державного устрою.

В залежності від положення глави держави форми правління підрозділяються на монархії і республіки.

Ознаки монархії:

" влада передається спадкоємно;

" здійснюється безстроково;

" не залежить від волі населення.

Розрізняють необмежену (абсолютну) монархію і обмежену (конституційну) монархію.

Під час написання контрольних робіт по цій темі студенти повинні навести приклади держав з монархічною формою правління.

Республіка - форма правління при якій вищі органи держави або вибираються або формуються загальнонаціональними представницькими установами.

Ознаки республіки:

" вибірність влади;

" терміновість;

" залежність від волі виборців.

Розділяють президентську парламентську і змішану республіки.

Державний устрій характеризується і з точки зору розподілу влади в центрі і на місцях. Розділяють такі форми устрою держави: унітарна федеративна конфедерація. Крім названих форм, в історії мали місце і деякі інші специфічні форми - імперія протекторати.

Слід запам'ятати що суспільство і держава - це поняття, що не співпадають. Перше ширше, ніж друге. Держава є лише політичною частиною суспільства його елементом. Однак держава займає у суспільстві центральне положення й відіграє головну роль.

Громадянське суспільство - сукупність моральних релігійних національних соціально-економічних сімейних відносин і інститутів за допомогою яких задовольняються інтереси індивідів і їх груп.

Правова держава - організація політичної влади яка створює умови для повного забезпечення прав і свобод людини за допомогою права.

Рекомендована до вивчення література

1. Марченко М.Н. Теория государства и права. - М., 1996. - Гл. 5, 6.

2. Нерсесянц В.С. Философия права. - М., 1997. - Гл. 10.

3. Тихонравов Ю.В. Основы философии права. - М., 1997.

4. Козлихин И.Ю. Идея правового государства: история и современность. - С.-П., 1993.

5. Омельченко О.А. Идея правового государства: истоки, перспективы, причины. - М., 1994.

6. Пугачёв В.П., Соловьёв А.И. Введение в политодогию. - М., 1997. - С. 258 - 263.

7. Черниловский З.М. Гражданское общество: Опыт исследования // Государство и право, 1992, №6.

8. Игнатов А. Идолатрия государства // Вопросы философии, 1997, №7.

9. Рябов С. Державна влада: проблеми її легітимності. - К., 1996.


При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100