Дослідження психофізіологічних показників молодших школярів з радіаційнозабруднених територій

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Реферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Экология
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=1391 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 7 [Всего 7 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

ВСТУП

Як відомо аварія на Чорнобильській атомній електростанції привернула увагу не тільки медиків, але й інших спеціалістів, що пов'язані з біологією взагалі. Можна сказати, що аварія дала широке поле для досліджень біологічного плану. Наше дослідження теж пов'язано з вивченням впливу радіаційного опромінення на людський організм, а точніше сказати на нервову систему та її функції.

Актуальність нашої теми обумовлена тим, що після аварії майже половина північної частини України була віднесена до території екологічного лиха, але люди на цій території продовжують жити та народжувати дітей. Аналізуючи стан психосоматичного здоров'я дітей можна дослідити адаптацію людського організму до дії малих доз іонізуючої радіації, що раніше (до 1986 року) не можна було зробити.

Мета роботи: вивчення впливу малих доз радіації на психофізіологічні показники пам'яті, уваги та працездатності молодших школярів з радіаційно забруднених територій у порівнянні з дітьми, які проживають на умовно чистій території.

Об'єкт: діти з радіаційно забрудненої території 1990-93 років народження. Контрольна група учні 1-ого та 3-ого класів Херсонської загальноосвітньої школи I-II ступеню №50.

Предмет: психофізіологічні показники пам'яті, уваги та працездатності молодших школярів.

Гіпотеза: вважаємо, що постійний вплив малих доз радіації спричиняє певні зміни психофізіологічних показників пам'яті, уваги та працездатності молодших школярів.

У відповідності з поставленою метою та висунутою гіпотезою вирішувались наступні завдання:

1. Зробити аналіз психолого-педагогічної, фізіологічної, медичної та методичної літератури по темі дослідження.

2. Зробити вибір об'єкту дослідження.

3. Провести підбір методик, що відповідають меті, об'єкту та предмету дослідження.

4. Провести експериментальне дослідження психофункціональних показників пам'яті, уваги та працездатності головного мозку молодших школярів.

5. Обробити та проаналізувати дані експерименту.

6. Зробити висновки та дати рекомендації до застосування отриманих даних в практиці середньої школи.

Новизна дослідження полягає в тому, що вперше зроблено комплексне психофізіологічне дослідження молодших школярів з радіаційно забруднених територій, зроблено припущення про вплив іонізуючого опромінення на біохімічний механізм нервових процесів.

Дослідження проводилось з учнями 1-3 класів загальноосвітньої школи №1 ім. М.Сеспеля, м. Остра, Чернігівської області, Козелецького району протягом 1998-99 та 1999-2000 навчальних років.

Апробацію тема пройшла на Всеукраїнській конференції " Новій школі - нові технології", яка відбулася 20 квітня 2001 року в Херсонському Державному педагогічному університеті.

РОЗДІЛ І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1 Іонізуюче опромінення та його види.

Перш ніж розглядати дію іонізуючого опромінення, згадаємо передумови виникнення цього явища. Розпочнемо з будови атому. Атом складається з ядра та електроної оболонки. Ядро в свою чергу складається з двох типів часток: це позитивно заряджені протони та нейтрони, які не мають заряду. Кількість протонів завжди дорівнює кількості електронів - негативно заряджених часток. Тому атом завжди знаходиться у незбудженому стані, тобто є нейтральним. Кількість нейтронів може і не дорівнювати кількості протонів. Елементи, які мають однакову кількість протонів, але різну кількість нейтронів називаються ізотопами. Ядра, які мають велику кількість протонів дуже нестабільні, тому від ядра може відриватися компактна частина, яка складається з двох протонів та двох нейтронів. Цю частинку назвали - -часткою. Від збудженого атому відривається пара електронів - це -частки. Енергія, яка виділяється при відриві електронів випромінується у вигляді квантів, які формують - -частки. Маса та розміри часток різна, тому і проникненість різна у всіх трьох видів випромінювання. Найбільша вона у -часток, найменша - у - -часток. Сила ж дії навпаки найбільша у - -часток, а найменша - у -часток(40).

Розглянемо радіоктивний розпад на прикладі урану-238 (див. Табл.1). Період напіврозпаду показує, що за цей проміжок часу розпадається близько половини радіонуклидів даного типу. Наприклад, за час, який дорівнює одному періоду напіврозпаду, залишуються незміними 50 із 100 атомів, ще за один період - 25 із 50 і так далі по експотенціальному закону(26).

ТАБЛИЦЯ 1

Радіоактивний розпад урану-238.

Вид Нуклид Період

Випромінування Напіврозпаду

Уран-238 4,47 млрд.років

Торій-234 24,1 доби

Протактиний-234 1,17 хвилин

Уран-234 245 тис.років

Торій-230 8 тис.років

Радій-226 1,6 тис.років

Радон-222 3,823 доби

Полоній-218 3,05 хвилини

Свинець-214 26,8 хвилини

Вісмут-214 19,7 хвилини

Свинець-210 22,3 роки

Вісмут-210 5,01 доби

Полоній-210 138,4 доби

Свинець-206 Стабільний

Далі ми будемо користуватись деякими термінами радіобіології, тому згадаємо їх.

Поглинута доза - кількість енергії іонізуючого опромінення, яку поглинуло опромінене тіло (тканини організму), в перерахунку на одиницю маси. Поглинена доза в системі СІ вимірюється в греях (Гр). 1 Гр = 1 Дж/кг. Ще цю дозу вимірюють в радах (рад, rad). 1 рад = 0,01 Гр.

Еквівалентна доза - це поглинута доза, помножена на коефіцієнт, який враховує різну чутливість окремих тканин до опромінення. Як відомо різні тканини та органи мають різну чутливість до опромінення. Приведемо деякі коефіцієнти:

0,12 - червоний кістковий мозок;

0,03 - кісткова тканина;

0,03 - щіткоподібна залоза;

0,15 - молочна залоза;

0,12 - легені;

0,25 - статеві органи;

0,30 - інші тканини.

Цю дозу вимірюють в системі СІ в зівертах (Зв, Sv). 1Зв = 1 Дж/кг. Цю ж дозу вимірюють в берах (бер, rem). 1бер = 0,01 Зв.

Додавши всі дози, отримані групою людей, одержимо колективну ефективну, еквівалентну дозу, яку вимірюють в людино-зівертах (люд-Зв).

Так як багато радіонуклідів розпадається дуже повільно і опромінювання організму продовжується, то багато поколінь людей отримають колективну ефективну еквівалентну дозу від певного джерела іонізуючого опромінення. Таку дозу назвали повна (очікувана) колективна ефективна еквівалентна доза (28).

Взагалі розрізняють два види опромінення: зовнішнє - опромінення без проникнення всередину організму, та внутрішнє, яке відбувається в зв'язку з тим, що радіонукліди потрапивши в організм (з повітрям, їжею, водою або через пошкодження шкіри) фіксуються в ньому і опромінюють прилеглі тканини та органи - цей вид опромінення самий тяжкий (29).

1.2 Механізм та біологічні наслідки дії іонізуючого опромінення на організм людини.

Здатність руйнувати хімічні речовини і викликати ланцюгові реакції мають рентгенівські промені та -промені. Такою ж активністю володіють та -промені, але з меншою проникністю. Рентгенівські промені та іонізуюче опромінення можуть бути об'єднані в одну назву - іонізуюча радіація, тобто здатність іонізувати своїми променями. Цю здатність і було покладено в механізм визначення 1 рентгену -це така кількість опромінення, при поглинені якої повітрям об'ємом 1см3 при 0 С та 760 мм рт.ст. утворюється 2,08 * 109 пар іонів(12).

Взагалі дію іонізуючої радіації на організм людини можна поділити на декілька етапів.

1. Опромінення. та - частки проникають до організму і втрачають свою енергію внаслідок енергетичних взаємодій з електронами, близь яких вони проходять. - проміні та рентгенівські передають свою енергію кількама шляхами, але всі вони зводяться до електричних взаємодій.

2. Електричні взаємодії. При збільшенні енергії, яку атому передали опромінюючи частки, електрон відривається від атому та стає негативно зарядженим, а атом набуває позитивного заряду. Ці перетворення мають назву процес іонізації. Відірваний електрон може і далі іонізувати інші атоми.

RSSСтраница 1 из 7 [Всего 7 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100