Економіка галузі, менеджмент та маркетинг

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Курсовая работа. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Экономика
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=1920 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 2 [Всего 2 записей]1 2 »

Вступ

Розвиток всіх галузей народного господарства здійснюється за рахунок капітального будівництва, на яке щорічно витрачаються мільйони гривень. Ці кошти на достатньо великий термін вилучаються з грошового обігу держави і "заморожуються", тобто не дають ніякої віддачі. Тому дуже велике значення має те, в які технічні рішення вкладаються кошти, що дасть державі їх впровадження у виробництво.

Для держави, як і для підприємства, важливо щоб кінцеві результати використання нових технологій і нової техніки були найбільш вагомішими, бо чим більше ефекту буде отримано на кожну гривну вкладень, тим вище їх ефективність, а значить багатша економіка і вищий добробут людей.

Тому остаточне рішення про впровадження у виробництво будь-якого технічного проекту приймається після того як буде доведена його прогресивність і економічна доцільність, що і є метою даної курсової роботи.

1. Розрахунок капітальних вкладень

Перед розрахунком економічної ефективності реконструкції кабельної лінії передач необхідно коротко охарактеризувати існуючу магістраль.

Кабельна лінія передач довжиною 102 км. ущільнена апаратурою К-60П (8 систем), що забезпечує 480 телефонних каналів. На даний час на цьому напрямку виникла необхідність збільшення кількості каналів шляхом зміни даної апаратури К-60П на апаратуру ІКМ-120У (8 систем), що дозволить отримати 960 телефонних каналів.

Існуюча магістраль характеризується наступними даними:

1. Капітальні вкладення;

2. Чисельність штату;

3. Обсяг продукції в натуральному вимірі;

4. Експлуатаційні витрати;

5. Продуктивність праці;

6. Собівартість одиниці продукції та собівартість даного канало-кілометру;

7. Коефіцієнт фондовіддачі;

8. Питомі капітальні вкладення.

Так як у курсовій роботі передбачено реконструкцію лінії передач для визначення економічної ефективності та обгрунтування доцільності реконструції необхідно визначити додаткові капіталні вкладення.

Капітальні вкладення - це сукупність витрат на створення нових, розміщення реконструкції та технічне переозброєння діючих структурних підрозділів підприємства зв'язку.

Для визначення загальної суми капітальних вкладень у будівництво та переобладнання кабельної лінії зв'язку необхідно розрахувати капітільні вкладення:

" Лінійні споруди;

" Станційні споруди;

" Технічні та житлові будинки;

" Інші витрати.

Розрахунок капітальних вкладень для будівництва магістральних та внутрішньо-зонових кабельних ліній зв'язку здійснюються на підставі нормативів питомих капітальних вкладень, що розроблені інститутом

1. Розрахунок чисельності штату

Для визначення загального штату по обслуговувані лінії зв'язку потрібно розрахувати штат для обслуговування лінійних споруд, або лінії зв'язку, для обслуговування ЛАЦ КП і підсилювальних пунктів НРП і ОРП.

Штат для обслуговуання лінії зв'язку розраховується за формулою:

Рл=1,08*L*Hшт/173 (1)

де L - довжина лінії зв'язку, км;

173 - місячний фонд робочого часу одного працівника, год.;

1,08 - коефіцієнт, який враховує резерв працівників для підміни під час чергових відпусток;

Hшт - штатний норматив на 1 км. кабелю, який до реконструкції дорівнював 3,9 людино-години на місяць, а після реконструкції 2,6 людино-години.

Розраховуємо штат для обслуговування лінії:

до реконструкції

Рл1=102*3,9*1,08/173=3 (робітника)

після реконструкції

Рл2=102*2,6*1,08/173=2 (робітника)

Для розрахунку штату по обслуговуванню ОРП з допомогою апарату К-60П на один ОРП за нормативами береться:

а) 1 інженер;

б) 1 старший електромеханік;

в) 4 електромеханіки;

г) електромонтер по обслуговуванню електроживильної установки;

тобто 7 працівників на 1 ОРП, а для 2 ОРП - 14 працівників.

При впроваджені апаратури ІКМ-120У згідно наказу № 56 від 17.03.1999р. державного комітету зв'язку та інформатизації України штат для обслуговування ОРП в на пів обслуговуваному режимі береться 2 інженера, 1 електромеханік, тобто, 3 працівника на 1 ОРП і 6 робітників для 2 ОРП.

Після впровадження апаратури ІКМ-120У штат на обслуговування НРП не розраховується, так як дані про пошкодження лінійного і станційного обладнання виводятся на комп'ютері, а профілактичне обслуговування апаратури не проводиться. Ремонт за даними комп'ютера проводиться персоналом ОРП.

РНРП2=0 (робітників)

Штат ЛАЦ КП на технічне обслуговування, поточний ремонт апаратури, систем передач, профілактику систем передач, трактів і каналів, розвиток зв'язків, кросування і переключення, обробку технічної та оперативно-статистичної документації, введення схем і тому подібне, розраховується на підставі нормативів обслуговування в людино-годинах в місяць для кінцевої апаратури на одну систему за формулою:

Крім того, для збереження оперативного та технічного керівництва для кожного ЛАЦ КП потрібно передбачити ще посаду одного інженера, одного начальника зміни, одного змінного інженера та двох електромеханіків, тобто ще 5 чоловік, а для двох ЛАЦ КП - 10 чоловік.

Для розрахунку штату основної діяльності необхідно звести в таблицю 3. Розрахунок витрат по експлуатації засобів зв'язку

Експлуатаційні витрати - це поточні витрати підприємства по обслуговуванню лінії зв'язку. Загальна сума витрат по експлуатації засобів зв'язку складається з витрат по слідуючи статтях:

" Витрати на оплату праці;

" Відрахування на соціальне страхування та пенсійний фонд;

" Амортизаційні витрати;

" Витрати на запасні частини та матеріали;

" Витрати на електроенергію для виробничих потреб;

" Інші витрати.

Витрати на оплату праці, відрахування на соціальне страхування та пенсійний фонд, амортизаційні витрати визначаються прямим рахунком, матеріальні та інші витрати визначаються на підставі структури експлуатаційних витрат. За даними ЦПМ-6 питома вага цих витрат складає 14,75% від загальної суми витрат.

Витрати на оплату праці штату основної діяльності визначаємо за формулою:

Річна сума амортизаційних відрахувань визначається, на підставі кожного виду основних виробничих фондів і відповідних норм амортизації, за формулою:

А=Фосн*На/100 (6)

де Фосн - вартість кожного виду основних виробничих фондів, тис. грн.;

На - норма амортизації, %.

Для визначення суми амортизаційних відрахувань вартість кожного виду основних фондів, яка чисельно дорівнює капітальним вкладенням по даному виду фондів, збільшуємо на 12% для врахування інших витрат.

При визначенні амортизаційних відрахувань враховуємо, що вартість обладнання НРП становить 66% від вартості НРП.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 3.

4. Розрахунок показників економічної

ефективності капітальних вкладень

Для обгрунтування доцільності реконструкції кабельної лінії передачі розраховуються такі показники:

" Коефіцієнт економічної ефективності додаткових капітальних вкладень;

" Термін окупності додаткових капітальних вкладень;

" Зростання продуктивності праці;

" Зниження собівартості одного канало-кілометру;

" Зростання фондовіддачі;

" Зростання фондоозброєності.

Коефіцієнт економічної ефективності додаткових капітальних вкладень розраховуємо за формулою:

Е=Nтч2*(Спит1-Спит2)/(К2-К1) (8)

Е=960*(0,944-0,456)/(4377,7-3579,1)=0,587

де Спит1 і Спит2 - питомі експлуатаційні витрати до і після реконструкції, тис. грн.;

Nтч2 - кількість каналів ТЧ після реконструкції;

К1 і К2 - капітальні вкладення до і після реконструкції, тис. грн.

Питомі експлуатаційні витрати Спит1 і Спит2 визначаються за формулою:

Спит=В/Nтч (9)

де В - експлуатаційні витрати до і після реконструкції, тис. грн.;

Nтч - кількість каналів ТЧ до і після реконструкції.

Спит1=453,05/480=0,944 (тис. грн.)

Спит2=437,595/960=0,456 (тис. грн.)

Термін окупності додаткових капітальних вкладень визначається за формулою:

Т=1/Е=(К2-К1)/( Nтч2*(Спит1-Спит2)) (10)

Т=1/0,587=1,705 року

Для визначення продуктивності праці слід розрахувати доходи кабельної лінії зв'язку до і після реконструкції.

RSSСтраница 1 из 2 [Всего 2 записей]1 2 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100