Економічні визначення

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Шпаргалка. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Экономика
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=260 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 2 [Всего 2 записей]1 2 »

Модель - спосіб абстрактного відображення фактичної поведінки досліджуваних явищ в економіці.

Нормативна функція макроекономіки - спрямованість мак-роекономіки на обгрунтування рекомендацій щодо подальшого розвитку національної економіки.

Позитивна функція макроекономіки - спрямованість макро-економіки на обгрунтування висновків, які пояснюють сучасний стан національної економіки.

Ринкова економіка - економічна система, в якій матеріальні ресурси знаходяться у приватній власності, а основним регулятором економіки є ринковий механізм.

Головна суперечність суспільства - суперечність між безмежними матеріальними потребами і обмеженими економічними ресурсами.

Головне завдання макроекономіки - забезпечення суспільства знаннями, завдяки яким можна створювати умови для підвищення ефективності національної економіки.

Домашні господарства - економічні одиниці, що складаються з однієї або більше осіб, які забезпечують економіку ресурсами і використовують доходи для купівлі споживчих товарів та послуг.

Екзогенні змінні - зовнішні для моделі чинники, які визначаються до початку її побудови.

Ендогенні змінні - внутрішні чинники моделі, які визначаються в процесі її побудови.

Змішана економіка - економічна система, в якій співіснує приватна та державна власність, і яка спирається на ринковий механізм і державне регулювання.

Командно-адміністративна (планова) економіка - економічна система, в якій матеріальні ресурси знаходяться у державній власності, а основним регулятором економіки є директивний план.

Активи - все те, що має ринкову вартість і є власністю певних інституціональних одиниць.

Базовий рік - рік, який береться за вихідну базу для обчислення реальних змін вартісних показників (ВВП, особистий дохід тощо).

Валовий випуск - сукупна ринкова вартість товарів та послуг, вироблених резидентами всередині країни протягом певного періоду.

Валовий внутрішній продукт - сукупна ринкова вартість кінцевих товарів та послуг, вироблених резидентами всередині країни протягом певного періоду.

Валовий національний дохід - внутрішні первинні доходи резидентів плюс їхні чисті первинні доходи зовнішні.

Валовий національний дохід наявний - внутрішні та зовнішні первинні доходи резидентів плюс чисті поточні трансферти зовнішні.

Валові інвестиції- видатки на капітальні блага та запаси.

Валовий корпоративний прибуток - прибуток, отриманий від реалізації продукції плюс амортизація.

Державні закупівлі - урядові видатки на купівлю товарів та послуг колективного споживання і державне інвестування економіки.

Дефлювання - перетворення номінальних показників у реальні для років, які мали більш високі ціни порівняно з базовим роком.

Додана вартість - різниця між повною ринковою вартістю товарів та послуг і матеріальними витратами.

Економічні операції СНР - операції, які відображають відносини між інституціональними одиницями, що пов'язані з їх економічною діяльністю.

Експорт - товари та послуги, що їх виробляють в одній країні і продають іншій.

Імпорт - товари та послуги, що закуповуються певною країною в інших країн.

Індекс цін - індекс, що показує, як змінюється ціна певного "ринкового кошика" за певний період.

Інституціональна одиниця СНР - економічна одиниця, що ложе володіти активами, брати на себе зобов'язання і самостійно здійснювати всю сукупність операцій у сфері своєї основної діяльності.Інфлювання - перетворення номінальних показників у реальні для років, які мали нижчі ціни порівняно з базовим роком.

Кінцева продукція - частка валового випуску, яка спрямовується на невиробниче споживання, інвестування та експорт.

Неприбуткові податки - усі податки, за мінусом прибуткових. Вони включають продуктові та інші податки, об'єктом обкладання

якими не є дохід.

Номінальний ВВП - ВВП, обчислений у поточних цінах.

Особистий дохід - дохід домашніх господарств, який охоплює їх первинні та вторинні доходи.

Післяподатковий дохід - особистий дохід домогосподарств за мінусом особистих податків.

Постійні ціни - фактичні ціни того року, що його беруть за базовий в разі обчислення макроекономічної динаміки.

Поточні ціни - фактичні ціни того року, який є предметом обліку або аналізу.

Продуктові (непрямі) податки - податки на товари та послуги, які встановлюються у вигляді надбавки до ціни виробника (податок на додану вартість, акцизний збір, мито тощо).

Проміжна продукція - частина валового випуску, яка використовується для виробництва товарів та послуг і прибирає форму матеріальних витрат на виробництво.

Рахунки СНР - двосторонні балансові таблиці, які відображають, з одного боку, ресурси, а з іншого - їх використання.

Реальний ВВП - ВВП, обчислений у постійних цінах.

Рента - дохід від надання прав за використання власності на матеріальні активи.

Система національних рахунків - система взаємопов'язаних статистичних показників, які відображають найважливіші аспекти економічної діяльності країни щодо виробництва і споживання про-Дукції, розподілу і перерозподілу доходів та формування національного багатства.

Споживчі видатки - частина сукупних видатків, що їх здійснюють домогосподарства на купівлю споживчих товарів та послуг.

Субсидії- урядові платежі, що надаються окремим підприємствам і домогосподарствам, які виробляють або споживають певні то-^ри та послуги.

Трансфертні платежі (трансферти) - урядові виплати домого-^одарствам і підприємствам, замість яких не отримуються товари т^ послуги.

^Безробіття - стан ринку праці, коли пропозиція робочої сили перевищує попит.

Відставання ВВП (ВВП-розрив) - відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП, яке виникає внаслідок циклічного безробіття.

Галопуюча інфляція - приріст цін, який вимірюється десятками або сотнями відсотків за рік.

Гіперінфляція - приріст цін, який вимірюється тисячами відсотків за рік.

Депресія - фаза економічного циклу, яка виникає після закінчення фази падіння і створює передумови для пожвавлення виробництва.

Дефляція - зниження загального рівня цін.

Економічний (діловий цикл) - цикл розвитку економіки, в межах якого періоди піднесення виробництва чергуються з періодами його падіння.

Закон Оукена - відкрита А. Оукеном емпірична залежність, згідно з якою кожний відсоток циклічного безробіття викликає відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП на 2,5 відсотка.

Інфляція - загальний приріст цін в економіці.

Інфляція витрат - інфляція, яка викликається збільшенням середніх витрат на виробництво продукції.

Інфляція попиту - інфляція, яка викликається зростанням сукупного попиту.

Криза (падіння) - фаза економічного циклу, яка виникає внаслідок падіння сукупного попиту і супроводжується скороченням виробництва.

Неочікувана інфляція - інфляція, яка є результатом непередбачених змін в економіці.

Неповна зайнятість - зайнятість в умовах перевищення фактичного безробіття порівняно з природним безробіттям.

Очікувана інфляція - інфляція, яка є наслідком прогнозованих тенденцій в економіці та заходів, запланованих державою.

Піднесення (зростання) - фаза економічного циклу, яка виникає після закінчення фази пожвавлення і відображає збільшення виробництва порівняно з попереднім циклом.

Повна зайнятість - зайнятість в умовах природного безробіття і виробництва ВВП на потенційному рівні.

Пожвавлення - фаза економічного циклу, яка виникає після закінчення фази депресії і створює передумови для піднесення виробництва.

Помірна (повзуча) інфляція - приріст цін, який становить не більш як 10 % за рік.

Потенційний ВВП - реальний ВВП в умовах повної зайнятості.

Природне безробіття - безробіття, яке є необхідною умовою для нормального розвитку ринку праці і складається із фрикційного та структурного безробіття.

Робоча сила - економічно активна частина населення, яка ма( здібності до праці і бажання працювати.

Стагфляція - інфляція, що супроводжується падінням виробництва.

Структурне безробіття - безробіття, яке виникає внаслідок невідповідності між попитом і пропозицією на робочу силу за проф© сією, кваліфікацією, географічними та іншими ознаками.

Фрикційне безробіття - безробіття, яке виникає внаслідок до бровільної зміни місця праці.

RSSСтраница 1 из 2 [Всего 2 записей]1 2 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100