Маркетингові дослідження

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Реферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Маркетинг, реклама
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=1525 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 7 [Всего 7 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

1. Сутність маркетингових досліджень. Їх визначення згідно міжнародного кодексу ЄСОМАР. Маркетингові дослідження (МД) - систематичний збір і об'єктивний запис, класифікація, аналіз і презентація даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і т.д. окремих осіб та орг-цій в контексті їх економ, політ, сусп та повсякденної діяльності. МД являє собою систему. МД проводяться з якоїсь проблеми та носять комплексний хар-р.

2. Роль та мета маркетингових досліджень. Роль МД - оцінка маркетингових ситуацій, забезпечення інформацією, яка дозволяє створити ефективну програму мар-гу під-ва. Мета МД - ідентифікація як проблем, так і можливостей під-ва зайняти конкурентні позиції на конкурентному ринку в конкретний період часу шляхом пристосування його прод-ції до попиту та вимог споживачів, невизначеності, міри ризику, ймовірності успіху маркетингової діяльності.

3. Предмет та об"єкт маркетингових досліджень. Предмет МД - існуюча маркетингова проблема щодо обставин внутрішнього чи зовнішнього походження, наявних резервів, критеріїв успіху чи невдач, часових обмежень, рівні можливого ризику тощо. Об'єкт МД - суб'єкт сис-ми під-во - ринок - економіка або якась їх конкретна хар-ка.

4. Основні завдання маркетингових досліджень. Основні задачі МД: 1) аналіз кон'юнктури ринку під-ва; 2) дослідження поведінки споживачів, конкурентів та ін суб'єктів ринку; 3) оцінка результатів діяльності фірми; 4) визначення конкурентних позицій прод-ції та під-ва в цілому; 5) орієнтація виробника на випуск про-ції орієнтованої на потреби ринку; 6) дослідження та розробка рекомендацій щодо комунікаційних та розподільчих маркетингвих політик під-ва; 7) проблемні дослідження збуту; 8) розробка розгорнутої програми мар-гу.

5. Основні принципи маркетингових досліджень. Основні принципи МД: 1) системність - періодичність, послідовність, логічність; 2) комплексність - врахування та аналіз всіх чинників; 3) цілеспрямованість - орієнтація на вирішення конкретних проблем; 4) об'єктивність; 5) економічність - перевищення вигоди від вдосконалення діяльності під-ва в результаті рішень над витратами пов'язаними з дослідженнями; 6) відповідність принципам добросовісної конкуренції; 7) довіра зі сторони споживачів.

6. Структура маркетингових досліджень. Структура МД: 1) дослідження ринку; 2) дослідження суб'єктів; 3) дослідження фірми.

7. Алгоритм процесу маркетингових досліджень. Етапи процесу МД: 1) визначення проблеми МД (предмет МД). Симптоми проблематики: а) негативні симптоми ( долі ринку, рентабельності), б) причини симтомів (сис-ма управління мар-гу, стан конкурентного середовища). 2) визначення можливостей дослідження існуючих потреб, тобто визначення: а) можливості отримання необхідної бдля діяльності маркетинг інф-ції; б) достатності часу і ресурсів; в) прогнозування результативності дослідження; г) визначення переліку альтернативних дій, які можуть бути використані для вирішення існуючої проблему. 3) формулювання задач і цілей МД. 4) розробка дослідницького проекту (плану досліджень) при цьому визначаються об'єкт дослідження, джерела інф-ції, методи збору, обробки та аналізу інф-ції, відповідальні. 5) збір та систематизація інф-ції. 6) аналіз інф-ції (узагальнення, розрахунок показників тощо). 7) підготовка звіту та його захист (лаконічність, чіткість, зрозумілість). 8) прийняття маркетингових рішень.

8. Проблема маркетингових досліджень та її визначення. Проблеми збору інф-ції: а) складність комунікації з респондентами; б) проблеми з тими, хто збирає інф-цію.

9. Формування завдань та цілей маркетингових досліджень. Задача МД - аналіз сформульованої гіпотези вирішення певної маркетингової проблеми. Цілі МД - конкретизація задачі (перелік дослідницьких робіт, які треба виконати). Цілі МД з т.з. їх конкретності можуть носити такий хар-р: а) розвідувальний (ознайомлювальний) - збір інф-ції, необхідної для більш точного визначення проблеми та шляхів її вирішення; б) дескриптивний (описувальний) - опис аспектів реальної маркетингової ситуації; в) казуальний (експериментальний) - обгрунтування гіпотез.

10. Типи цілей маркетингових досліджень з точки зору їх конкретності. Цілі МД з т.з. їх конкретності можуть носити такий хар-р: а) розвідувальний (ознайомлювальний) - збір інф-ції, необхідної для більш точного визначення проблеми та шляхів її вирішення; б) дескриптивний (описувальний) - опис аспектів реальної маркетингової ситуації; в) казуальний (експериментальний) - обгрунтування гіпотез.

11. Проблеми збору та систематизації маркетингової інформації. Проблеми збору інф-ції: а) складність комунікації з респондентами; б) проблеми з тими, хто збирає інф-цію. Аналіз інф-ції - узагальнення, розрахунок показників тощо (тут треба бути особливо уважними, бо помилкові результати можуть дезорієнтувати керівництво підприємства).

12. Види маркетингових досліджень, їх переваги та недоліки. Види МД: 1) кабінетні дослідження: інф-ція - офіц друковані видання, мар-гові БД під-в (вторинна інф-ція); методи - ЕА в поєднанні з елементами економетрії та мат статистики; переваги - швидкість збору, відносно дешеві та постійні; недоліки - інф-ція може бути застарілою, неповною; 2) польові дослідження: інф-ція - первинна, отримана ч/з опитування, спостереження, експерименти; методи - ЕА; переваги - цільова інф-ція, конкретність; недоліки - вартість; 3) метод пробних продажів (пілотні дослідження): використов при недостатній інф-ції або неможливості її збору або узагальнення, поєднує конкретні маркетингові дії та дослідження за методом проб і помилок, існує великий ризик збитків; 4) ділові контакти - ярмарки, виставки, дні відкритих дверей, дружні зустрічі; 5) панельні дослідження - регулярне спілкування з однією й тією ж групою споживачів.

13. Організаційні форми проведення маркетингових досліджень. Власні форми підприємств: 1) відділи мар-гу із спеціальними підрозділами; 2) окремі відділи МД; 3) проблемні групи на рівні вищого керівництва під-ва; 4) тимчасові консультативні групи на рівні середнього менеджменту; 5) венчурні групи. Зовнішні форми МД = дослідницькі орг-ції: 1) творчі групи викладачів університетів; 2) інформаційні фірми; 3) консалтингові фірми; 4) рекламні агенства; 5) агенства по проведенню опитувань і виконання ін вузьких маркетингових ф-цій; 6) незалежні консультанти.

14. Чинники, які враховуються при виборі організаційної форми маркетингових досліджень. Для визначення того, чиїми силами робити МД враховуються такі фактори: 1) вартість МД; 2) наявність досвіду та відповідної кваліфікації в проведенні МД; 3) знання техн особливостей продукту; 4) об'єктивність; 5) наявність спеціального обладнання; 6) конфіденційність; 7) швидкість виконання.

15. Види маркетингової інформації. 1) За призначенням: вихідні дані; контрольні дані; 2) за рівнем: макропланові дані, мікропланові дані; 3) за власністю: власність власне фірми; власність інш фірм; 4) за мірою доступності: відкрита; приватна; секретна; 5) за роллю діяльності фірми: стратегічна; тактична; оперативна; 6) за видом отримання: первинна; вторинна; 7) за змістом: ідеї, гіпотези, поняття; підходи, методи, методики; стат дані; 8) за джерелами отримання: внутрішня; зовнішня; 9) за потребами фірми: про н/с; про наявні можливості впливу на рішеня; про наявні обмеження; про вплив різних маркетинг інструментів.

16. Первинна та вторинна маркетингова інформація (сутність, переваги та недоліки). Первинна - дані, які збираються спеціально для вирішення поставленої проблеми. Переваги - цілеспрямованість, відома методологія збору, контрольованість, надійність. Недоліки - тривалість збору, великі витрати, потреба у кваліф персоналі. Вторинна - зібрана раніше для інших проблем. Переваги - мала вартість, швидкість отримання, комплексність. Недоліки - загальний хар-р інф-ції, може бути застарілою, невідома надійність джерел і методика збору.

17. Джерела маркетингової інформації. Джерела: 1) друковані видання; 2) спеціальні дослідження; 3) спеціальні довідки від офіційних орг-цій, фін експертів; 4) балансові звіти, каталоги фірм; 5) виставки, ярмарки, конференції; 6) клієнти; 7) постачальники; 8) сфера торгівлі; 9) фінансова сфера; 10) неформальні джерела.

RSSСтраница 1 из 7 [Всего 7 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100