Методика розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Контрольная работа. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Медицина
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=12190 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 6 [Всего 6 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Оволодіти методикою розслідування випадків професійних отруєнь, навчитися розпізнавати причини та умови виникнення професійних захворювань, розробляти та обгрунтовувати заходи щодо їх проведення.

ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:

1. Поняття про професійні отруєння та професійні захворювання.

2. Класифікація токсичних хімічних речовин за їх хімічною структурою, небезпекою для організму та кумулятивними властивостями.

3. Характеристика фізико-хімічних властивостей та біологічної дії: свинцю, окислів вуглецю, азоту, сірчаного газу, аміаку, бензолу, ртуті.

4. Методика розслідування випадків професійних отруєнь.

5. Першочергові дії лікаря у випадку виявлення професійного отруєння та порядок оформлення відповідної звітної документації.

6. Задачі лікаря оздоровчого пункту щодо профілактики професійних захворювань та запобігання професійних отруєнь.

ЗАВДАННЯ:

1. Ознайомитись з документами, які заповнюються під час розслідування випадків професійних отруєнь.

2. Вивчити матеріали щодо професійного отруєння, що було виявлене, обгрунтувати гігієнічний висновок та рекомендації щодо його профілактики та запобіганню у майбутньому.

3. Розв'язати ситуаційні задачі за темою практичного заняття.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Закон України про охорону праці. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах в установах і організаціях. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р №623 // Голос України від 24.11.92.

2. Габович Р.Д., Шахбазян Г.Х., Познанский С.С. Гигиена. - К.: Вища школа. 1983. - С. 220-227, 356.

3. Румянцев Г.И., Вишневская Е.П.Козлова Т.А. Общая гигиена. - М.: Медицина. - 1985, - С. 353-383.

4. Пропедевтика гигиени, військова та радіаційна гігієна // Бардов В.Г., Сергета І.В., Степаненко Г.П. та ін. - К., 1999. - ч. I. - С. 104-114, 121-127.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

В ході практичного заняття студенти знайомляться зі зразками документів, які заповнюються у випадку виявлення професійних отруєнь: екстреним повідомленням про гостре отруєння (захворювання) на виробництві; актом спеціального розслідування групового нещасного випадку зі смертельним наслідком, журналом реєстрації нещасних випадків (виробничих травм, гострих отруєнь та захворювань), повідомленням про хронічне професійне захворювання (отруєння), актом розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння), отримують ситуаційну задачу у викладача в якій описується випадок професійного отруєння, здійснюють його аналіз гігієнічну оцінку згідно з формою обліку складають екстрене повідомлення та занотовують у протокольний зошит схему акта розслідування професійного отруєння.

Під час виконання самостійної роботи слід звернути увагу на те, що трудова діяльність людини відбувається в умовах певного середовища, яке має назву "виробниче середовище" та при недотриманні гігієнічних вимог може справляти суттєвий негативний вплив на працездатність і здоров'я людини.

Виробниче середовище як частина зовнішнього середовища, що оточує людину, складається з природно-кліматичних факторів та факторів, пов'язаних з професійною діяльністю (шум, вібрація, токсичні пари, гази і т.п.)

Фактори, що пов'язані з професійною діяльністю, можуть бути небезпечними та шкідливими.

Небезпечними факторами називають фактори, які здатні при певних умовах викликати гострі зрушення у стані здоров'я і навіть смерть організму, шкідливими факторами - фактори, що негативно впливають на працездатність людини або сприяють виникненню професійних захворювань та інших несприятливих наслідків.

Найбільш характерними специфічними наслідками впливу професійних шкідливостей на здоров'я робітників є професійні отруєння і захворювання.

Професійне отруєння - це гостра або хронічна інтоксикація, яка викликана впливом в умовах виробництва шкідливого хімічного фактора.

Професійне захворювання - це захворювання, яке викликане дією шкідливого фактора в умовах виробництва і підтверджене в установленому державою порядку.

Отже, слід підкреслити, що термін "професійне захворювання" має законодавчо-страхове значення, а перелік професійних хвороб повинен бути затверджений у законодавчому порядку.

Облік, реєстрація та розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та професійних отруєнь здійснюється у відповідності до схеми 1.

Д О Д А Т О К №1

до положення про розслідування та облік нещасних

випадків, професійних захворювань і аварій на

підприємствах, установах і організаціях

Форма Н-1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Власник підприємства_________________________________________________________ __________________________________________________________________________

(підпис, розшифровка підпису)

" " _____________________

Печатка підприємства

А К Т №

про нещасний випадок

(складається з п'яти примірників, термін зберігання на

підприємстві, де стався нещасний випадок, 45 років)

1. Власник підприємства_____________________________________________________

(міністерство, відомство, орган, до сфери управління якого належить підприємство)

___________________________________________________________________________

2. Найменування підприємства________________________________________________

2.1 Адреса підприємства:

республіка, область__________________________________________________________

місто, село, район___________________________________________________________

2.2 Цех, дільниця, місце, де стався нещасний випадок_____________________________

3. Підприємство, що направило працівника______________________________________

___________________________________________________________________________

(найменування, адреса)

4. Прізвище, ім*я, по батькові потерпілого_______________________________________

5. Стать: чоловіча, жіноча (підкреслити)

6. Вік______________________________________________________________________

7. Професія, посада_____________________________________ розряд, клас________

8. Стаж роботи:

8.1 Загальний_______________________________________________________________

8.2 За професією (посадою), під час роботи, за якою стався нещасний випадок _______

___________________________________________________________________________

9. Дата проведення інструктажу, навчання з охорони праці:

9.1 Інструктаж увідний_______________________________________________________

9.2 Навчання за професією (освітою), при виконанні якої стався нещасний випадок__

___________________________________________________________________________

9.3 Первинний (повторний) інструктаж щодо роботи, яка виконувалась______________

9.4 Перевірка знання (для робіт підвищеної небезпеки) ___________________________

10. Дата і час нещасного випадку_______________________________________________

(число, місяць, рік, година, хвилина)

___________________________________________________________________________

(кількість повних годин з початку роботи)

11. Обставини, за яких стався нещасний випадок________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11.1 Вид події_______________________________________________________________

11.2 Шкідливий фактор та його значення _______________________________________

11.3 Причини_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

RSSСтраница 1 из 6 [Всего 6 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100