Необхідність та сутність і склад позабюджетних фондів України

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Реферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Госуправление, госслужба
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=2244 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.

Позабюджетний Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна-дітям" (далі - Фонд) створений у листопаді 1996 p. з метою поліпшення соціального захисту інтересів дітей, матерів та сім'ї, забезпечення гармонійного розвитку підростаючого покоління, підвищення ефективності заходів, передбачених національними програмами з питань материнства і дитинства та залучення для цього недержавних джерел фінансування, тобто позабюджетних коштів. Позабюджетний фонд створений Президентом України Л. Д. Кучмою на виконання Національної Програми "Діти України", яка є довгостроковим Державним документом, спрямованим на поліпшення всіх сторін життя дітей в нашій незалежній державі. У межах Національної програми "Діти України" введена в дію українська дитяча спеціалізована лікарня - унікальний заклад по наданню найвищого рівня спеціалізованої медичної допомоги, яка ще не надається в інших лікарнях нашої держави. Мета створення фонду - поліпшення соціального захисту інтересів дітей, матерів та сім'ї, забезпечення гармонійного розвитку підростаючого покоління, підвищення ефективності заходів, передбачених національною програмою з питань материнства і дитинства. Фонд створено для реалізації в Україні положень Конвенції ООН про права дитини, в якій визначено право на використання найбільш досконалих систем охорони здоров'я, щоб жодна дитина в державі не була позбавлена в разі потреби доступу до повноцінної медичної допомоги. Фондом надається пріоритет дітям, що опинилися в особливо тяжких умовах (діти-сироти, діти-інваліди, постраждалі від аварії на ЧАЕС), тобто єдиний критерій його діяльності - пріоритет дітям. Створення позабюджетного Фонду викликане значним дефіцитом коштів у бюджетах всіх рівнів, а тому Фондом залучаються для розв'язання найнагальніших проблем охорони материнства і дитинства позабюджетні джерела фінансування, тобто підприємств, об'єднань і організацій усіх форм власності та фізичних осіб. Перехід до ринкових відносин викликав різку зміну доходів бюджету і позабюджетних доходів. Свідченням цього є утворення різних централізованих позабюджетних фондів: пенсійного, зайнятості, соціального страхування, Чорнобильського тощо, які є споживачами коштів бюджету, їхня діяльність врегульована законодавством та іншими нормативними документами, але їхньою доходною базою є господарська діяльність підприємств та організацій усіх форм власності. При дефіциті бюджету не обійтися без залучення коштів підприємств для потреб міст і селищ. У зв'язку з цим органи місцевого самоврядування формують позабюджетні і цільові фонди, які, поряд з іншими, залучають кошти фондів соціального розвитку підприємств, об'єднань, організацій та установ пропорційно кількості робітників і службовців, що постійно проживають умістах, селищах, селах, для розвитку їх житловокомунального господарства. На практиці формування коштів породжує суперечності між підприємствами і виконкомами з приводу обсягів відрахувань, оскільки механізм розрахунків залишається невизначеним. В умовах дефіциту бюджету органи влади і управління залучають кошти підприємств для будівництва житла, об'єктів соцкультпобуту тощо. На наш погляд, вирішення цієї проблеми залежить від: визначення суми коштів, необхідних на ці цілі, - С; наявності бюджетних коштів - Б; коштів, яких не вистачає, - Н; питомої ваги робітників і службовців даного підприємства у загальній кількості жителів міста, селища - У. Тоді визначити суму коштів, необхідну для внесення до позабюджетного фонду підприємством чи організацією, можна за такою формулою: При розробці програми, наприклад благоустрою міста, без залучення бюджетних коштів формула матиме вигляд: В умовах кризових явищ підхід до формування позабюджетних коштів в рахунок дольової участі підприємства у благоустрої чи будівництві приміщень соціально-культурних установ або житла є найперспективнішим. При стабілізації економіки формування позабюджетних коштів можна провадити і від чисельності робітників, що примусить підприємства вишукувати резерви підвищення рентабельності. Практика роботи рад показує, що формування позабюджетних коштів провадиться за рахунок: залучення коштів населення (будівництво водопровідних та газових мереж), добровільних внесків і пожертвувань; доходів від місцевих позик, грошово-речових лотерей та аукціонів; плати за реєстрацію і перереєстрацію підприємств усіх форм власності тощо; штрафів за забруднення навколишнього середовища, встановлюваних радами залежно від завданих збитків, підприємствами усіх форм власності. Цей захід спрямований, до того ж, на виховання у трудових колективів відповідальності за збереження природи, бо сплата штрафу сприяє розумінню того, що забруднювати природу економічно невигідно. Нагромадження коштів на позабюджетних фондах не тільки розширює права рад усіх рівнів, а й дає необхідні засоби для фінансування соціально-економічного розвитку районів, міст, областей. Позабюджетні фонди формуються з використанням таких методів: нормативного, коефіцієнтів, добровільних інвестицій. Нормативний метод на практиці - це твердо встановлені нормативи відрахувань у фонди - 88 % від сум соціального страхування до Пенсійного фонду і 12 % - до фонду соцстраху, або ж, приміром, 3 % від фонду заробітної плати до фонду зайнятості. Нормативи змінюються з плином часу, але вони завжди виступають як твердо встановлені відрахування до того чи іншого позабюджетного фонду. Норматив може встановлюватись не тільки у відсотках, що зовсім не обов'язково, а й у твердих грошових сумах. Метод коефіцієнтів, як ми вже згадували, сприйнятливіший при дольовій участі підприємств усіх форм власності у благоустрої міст і селищ, будівництві житла та об'єктів соцкультпобуту. Метод добровільних інвестицій об'єднує добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, коштів до позабюджетних фондів на проведення соціальнокультурних заходів або інші адресні цілі - будівництво школи, лікарні, дитячого садка, допомога на лікування конкретної дитини або на інші цільові заходи, - рішенням органів влади чи управління. Такі централізовані державні фонди, як соціального страхування, пенсійний, Чорнобильський, в умовах економічної кризи мають цільову спрямованість на послаблення негативних явищ, пов'язаних із скороченням виробництва, зростанням цін, насамперед у соціально-культурній сфері, і захистом малозабезпечених громадян. Тому вони розрахункове повинні входити до складу Державного бюджету.


При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100