Територіальна організація охорони здоров'я Львівської області

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Дипломная работа. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Социология, География
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=9998 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 8 [Всего 8 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

ВСТУП

В умовах суспільно-політичної, соціально-економічної та екологічної кризи, яка сформувалася і поглибилася в Україні в 90-х роках ХХ ст., значно погіршилося здоров'я нації. Ситуація, що склалася, вимагає такого функціонування охорони здоров'я в нових умовах, яке б сприяло збільшенню кількості індивідуального та суспільного здоров'я. Отже, на порядку денному - постійна і динамічна трансформація охорони здоров'я, що вимагає змін в організації охорони здоров'я будь-якого територіального утворення, в тому числі і адміністративної області. Це підвищує попит на досвід і знання, які мають вирішальне значення при прогнозуванні розвитку територіальних систем охорони здоров'я. При цьому знання особливостей територіальних відмінностей і територіальної організації охорони здоров'я в границях адміністративних територіальних утворень не є виключенням. Ось чому тема даної дипломної роботи "Територіальна організація охорони здоров'я Львівської області" є надзвичайно актуальною.

У даній роботі зроблена оцінка факторів, які впливають на характер формування та особливості функціонування охорони здоров'я крізь призму територіальних аспектів і які мають місце, насамперед, на рівні адміністративної області. Цей рівень є одним із найскладніших рівнів з точки зору розвитку системи охорони здоров'я. Саме тому система охорони здоров'я Львовівської області вибрана об'єктом дослідження даної дипломної роботи. При цьому зазначимо, що, згідно з Е.Б.Алаєвим, об'єктом географічного дослідження взагалі вважається будь-яке матеріальне утворення чи явище на земній поверхні, яке відповідає трьом найважливішим методологічним принципам географії: територіальності, комплексності, конкретності. [1, С.53].

Аспектом дослідження є та сторона об"єкту, що вивчається. У даному випадку - це медико-географічні особливості охорони здоров'я Львівської області.

Ціль дослідження - це очікувані результати всього наукового процесу. Головною метою даної роботи є аналіз медико-географічних особливостей охорони здоров'я Львівської області та розробка рекомендацій по їх врахуванню при дослідженні сучасної і формуванню перспективної територіальної організації охорони здоров'я Львівщини.

Реалізація мети вимагає виконання в процесі написання дипломної роботи наступних завдань:

" підбір таких понять і термінів, які би наповніше розкривали тему дослідження;

" уточнення змісту окремих понять;

" сформування методики - сукупності методів для здійснення даного дослідження;

" дослідження факторів територіальної організації охорони здоров'я Львівської області;

" аналіз сучасних суспільно-географічних особливостей територіальної організації охорони здоров'я міста Львівської області;

" дослідження населення Львівщини як основного споживача послуг охорони здоров'я області;

" аналіз ємкості і особливостей функціонування мережі охорони здоров'я Львівської області;

" вивчення наявних стратегій розвитку охорони здоров'я Львівської області і визначення перспективних тенденцій трансформації територіальної організації охорони здоров'я Львівщини.

Одним із завдань даної дипломної роботи є дослідження проблем "людина - довкілля". Адже саме ці проблеми чи не найбільше впливають в наш час на індивідуальне і суспільне здоров'я, а значить, в кінцевому результаті в якійсь мірі визначають ємкість мережі і територіальну організацію охорони здоров'я досліджуваного територіального утворення (в нашому випадку - Львівської області).

Об'єкт, аспект, ціль, завдання, а також метод формують предмет дослідження. Предметом наукового пошуку даної дипломної роботи є територіальна організація охорони здоров'я Львіської області.

Дане дослідження базується на обширному статистичному матеріалі, зібраному в процесі проходження виробничих практик, а також на багатому теоретичному і практичному досвіді, запозиченому з наукової літератури (список використаних літературних джерел додається). В дипломній роботі містяться таблиці і рисунки, основною метою подачі яких є полегшення сприйняття результатів дослідження.

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів і висновків.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Зміст основних понять по темі дослідження

У даній дипломній роботі використана низка термінів і понять, за допомогою яких розкривається тема дослідження.

Головним поняттям цієї роботи є поняття охорона здоров'я. В широкому значенні охорона здоров'я населення - це основа соціальної політики держави, одна з найважливіших галузей економіки. Рівень розвитку охорони здров'я визначає в кожній країні рівень благополуччя населення, відображає спосіб його життя, виступає в ролі своєрідного індикатора соціально-економічної ситуації [9, С.243]. У вузькому значенні охорона здоров'я населення - це сукупність медичних лікувально-поліклінічних закладів, основною функцією яких є реабілітація здоров'я та попередження найрізноманітніших захворювань.

Охорона здоров'я конкретної території повинна складати гармонійну сукупність державних, соціальних, природоохоронних, економічних, медико-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на захист і зміцнення здоров'я, розвиток фізичної культури, попередження хвороб, продовження життя, надання медичної допомоги та проведення медико-соціальної реабілітації [9, С.243].

Охорона здоров'я України базується на сучасній системі законодавства України про охорону здоров'я, в склад якої входять:

1. Ратифіковані Україною міжнародно-правові акти;

2. Конституційне законодавство;

3. Загальне законодавство про охорону здоров'я населення;

4. Галузеве законодавство України, що містить правові норми, які регулюють суспільні відносини, учасниками яких є медичні працівники і пацієнти.

Охорона здоров'я адміністративної області має територіальні особливості. Вона базується на внутріобласному адміністративно-територіальному поділі. Львівська область була утворена 4 грудня 1939 року. Приблизно в той час і в повоєнні роки були сформовані адміністративні райони Львівської області.

Станом на 1.1.1998 р. територія Львівської області поділялася на 20 адміністративних районів, 7 міст обласного підпорядкування, 5 внутрішньоміських районів (у місті Львові), 625 сільських Рад. На той час на Львівщині налічувалося 43 міста, 34 селища міського типу, 1853 села (таблиця 1.1).

Обласним центром і системоформуючим центром обласної системи охорони здоров'я Львівщини є місто Львів, площа якого складає 155 кв. км. На 1 січня 1999 р. у місті Львові проживало 790 тис. осіб.

Таблиця 1.1. Адміністративно-територіальний устрій Львівської області */

Територіальна обласна система охорони здоров'я Львівської області також поділяється на дві медичні зони: Львівську і Дрогобицьку. Львівська медична зона поділяється на Золочівську медичну підзону, в складі якої виділяються Бродівський, Буський і Золочівський медичні райони, Червоноградську медичну підзону, в складі яких виділюяться Радехівський і Сокальський медичні райони та м. Червоноград, а також на наступні самостійні медичні райони: Гродоцький, Жовківський, Перемишлянський, Кам'янсько-Бузький, Миколаївський, Пустомитівський, Яворівський. Крім того, на території Львівської медичної зони знаходиться медичний комплекс міста Львова.

Дрогобицька медична зона поділяється на Стрийську медичну підзону, в складі якої виділяються Жидачівський, Сколівський, Стрийський медичний райони, Самборську медичну підзону, складі якої виділяються Турківський, Мостиський, Старосамбірський, Самбірський медичні райони, і Дрогобицьку медичну підзону (Дрогобицький медичний район і місто Дрогобич). Границі медичних районів співпадають з границями адміністративних районів, тому надалі, розглядаючи показники по охороні здоров'я в розрізі адміністративних районів, ми одночасно розглядаємо їх і в розрізі медичних районів Львівської області.

При цьому, під медичною зоною розуміють територію, в межах якої спостерігаються однозначні по інтенсивності показники по охороні здоров'я, які сформувалися під впливом дії подібних факторів. Медичний район - це територія з такими елеметами охорони здоров'я (медичними об'єктами) із взаємозв'язками між ними та районним центром, які формують таку цілісність і єдність, що відрізняє цю територію від інших навколишніх.

RSSСтраница 1 из 8 [Всего 8 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100