Аспекти оцінки ресурсно-виробничого потенціалу і ефективності комплексного ведення лісового господарства

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Реферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Экономика
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=9907 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 12 [Всего 12 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

ВСТУП

У процесі формування ринкових відносин складаються об'єктивні передумови вирішення однієї з важливих народногосподарських проблем України - раціонального використання ресурсно-виробничого потенціалу, у тому чмслі і лісосировинного. Це пояснюється тим, що з одного боку, відбувається постійне зростання потреб у лісосировинних ресурсах, а їх запаси в Україні обмежені, а з іншого - в умовах ринку набагато чіткіше виявляється вплив закону вартості.

На сьогоднішній день у країнах з розвинутою ринковою економікою нагромаджено позитивний досвід економічного регулювання процесів природокористування, ефективного використання ресурсно-виробничого потенціалу а також його інтинсифікація. В Україні формування ринкових відносин перебуває в початковій стадії. В зв'язку з цим надзвичайно актуальною є проблема пошуку резервів підвищення ефективності використання ресурсно-виробничого потенціалу лісогосподарської галузі з урахуванням перспектив економічної реформи в країні.

Тому, крім орієнтації на якомога ефективніше використання лісосировинного і виробничого потенціалу, до уваги повинна ресурсоспоживання займають критерії прибутковості в усіх сферах господарської діяльності.

Актуальність теми. Розвиток лісопромислового комплексу України як цілісної системи відтворення, збереження і раціонального використання лісосировинних ресурсів в умовах ринкової трансформації економіки, становлення державності вимагає розробки шляхів інтенсифікації ресурсно-виробничого потенціалу. У новій ситуації важливого значення набувають питання критичного аналізу і переосмислення загальноприйнятих поглядів і положень щодо ефективності комплексного ведення лісокористування, визначення його ролі, функцій і завдань у формуванні національної економіки. Слід зазначити, що теоретичним і методологічним основам оцінки ефективності використання різних функцій ресурсно-виробничого потенціалу присв'ячено багато досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених. Однак стосовно умов України більшість наукових праць виконано в умовах командно-адміністративної системи управління, яка, як відомо, має суттєві розбіжності з ринковою економікою. Крім того глобальна структурна перебудова народного господарства країни зміщує пріорітетність розвитку окремих галузей народного господарства. Слід також врахувати, що становлення ринкової економіки відбувається в умовах затяжної економічної кризи, основними ознаками якої є спад обсягів виробництва при низькому рівні задоволення потреб суспільства в промисловій продукції і товарах широкого вжитку вітчизняного виробництва, зниження купівельної спроможності більшої частини населення країни, нестабільна ситуація в фінансово-кредитній сфері, збільшення реального безробіття тощо. Кризову ситуацію в країні поглиблюють процеси, що безпосередньо стосуються лісового господарства і лісопереробної промисловості, як основних постачальників лісосировинних ресурсів і продуктів переробки лісу. Дане становище потребує вироблення нового методологічного підходу щодо оцінки ресурсно-виробничого потенціалу як галузі вцілому, так і окремого лісогосподарського підприємства (об'єднання), з позицій нової економічної ситуації, що дасть змогу розробити реальні шляхи виходу галузі з економічної кризи.

Чільне місце у розв'язанні сучасних проблем розвитку лісового господарства повинні посісти питання, присв'ячені розробці науково обгрунтованої методології оцінки ефективності комплексного ведення лісового господарства; визначення реальних резервів підвищення ефективності господарювання і розробці механізмів їх реалізації, як на окремо взятому підприємстві (об'єднанні) так і в галузі вцілому.

На даному етапі в економічній літературі висвітлюються головним чином окремі досягнення або недоліки роботи конкретних підприємств, аналізуються причини кризи. Значно менше публікацій присв'ячено визначенню перспективних напрямків розвитку національної лісогосподарської галузі. Сьогодні важливо не тільки реально оцінити ресурсно-виробничий потенціал підприємства і ситуцію що склалася вцілому по галузі, але й розробити нові підходи до управління лісогосподарським комплексом відповідно до принципів, вимог та ідеології нової системи господарювання.

Необхідність розв'язання даних питань зумовила вибір теми дослідження, сформувала мету, завдання і структуру роботи.

Мета і завдання дослідження. Основна мета даної випукної роботи полягає у тому, що на основі визначення особливостей роботи лісогосподарського об'єднання відпрацювати методологічні аспекти оцінки ресурсно-виробничого потенціалу і ефективності комплексного ведення лісового господарства. Результати такої оцінки є об?рунтуванням напрямків підвищення ефективного використання наявного потенціалу в теперішніх умовах, формування стратегії розвитку лісогосподарських підприємств на перспективу.

Основна увага приділялась визначенню реального стану ресурсно-виробничого потенціалу об'єднання і визначенню резервів підвищення ефективності його використання і розробці механізмів їх реалізації. А саме: методів ведення лісового господарства, використання лісового фонду, діяльності лісогосподарського об'єднання стосовно використання ресурсів лісу, наявного виробничого потенціалу, узагальнюючих показників роботи підприємства. На конкретних даних роботи Волинського лісогосподарського об'єднання "Волиньліс" розроблені спроби обчислення ефективності комплексного ведення лісового господарства по основних видах ресурсів лісу.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є сутність і конкретні процеси використання і відтворення ресурсно-виробничого потенціалу лісогосподарського об'єднання, а також забезпечення його інтенсифікації.

Об'єктом дослідження є лісосировинні ресурси, виробничі ресурси, а також фінансовий стан лісогосподарського об'єднання "Волиньліс".

Вихідною інформацією для здійснення дослідження прийнято: статистичну звітність об'єднання, звіт по праці, загальна річна бугалтерська звітність, аналітичні розрахунки, які характеризують стан ресурсно-виробничого потенціалу об'єднання, результати робіт вчених-економістів у галузі теоретичних і практичних проблем, пов'язаних і визначенням і оцінкою ефективності використання ресурсно-виробничого потенціалу, чинне законодавство України в галузі лісового господарста, Лісовий кодекс України.

Структура випускного дослідження. Структурно дослідження поділено на три розділи, кожний з яких розкриває той чи інший аспект поставленої проблеми. Зокрема, перший розділ розкриває суть поняття "ресурсно-виробничий потенціал", різні підходи щодо його визначення і дослідження різними економістами, основні властивості що характерні даному поняттю, фактори що зумовлюють формування і ефективне використання ресурсно-виробничого потенціалу лісогосподарського підприємства.

Другий розбіл присв'ячений конкретному аналізу наявного ресурсно-виробничого потенціалу, ефекивності його використання, а також аналізу результатів роботи об'єднання за два роки 1997 і 1998.

В третьому розділі показані напрямки підвищення інтенсифікації і ефективності використання ресурсно-виробничого потенціалу, перспективні напрямки розвитку підприємництва в лісовому господарстві.

Процеси реформування економіки створюють нові можлисості для ефективного вирішення багатьох проблем в сфері ефективного використання лісогосподарського ресурсно-виробничого потенціалу за рахунок підвищення ефективності господарювання на засадах розвитку ринкових відносин.

Дослідження, проведені в даній роботі, висновки та пропозиції, ?рунтуються на практичному аналізі роботи лісогосподарського об'єднання "Волиньліс".

Поняття "ресурсно-виробничий потенціал" його суть і

основні риси

Досліджуючи економічні аспекти функціонування народного господарства, різних галузей, окремого піприємства - як основної ланки економічної системи країни, доцільно звернути увагу на таке поняття як "ресурсно-виробничий потенціал". Його сутність випливає з наступних положень.

1. Термін "потенціал" (від лат. potentia - сила) в економічній теорії має досить широкі аспекти використання і трактується як запаси, засоби, джерела, які є в наявності і можуть дути використані (приведені в дію для досягнення певної мети).

RSSСтраница 1 из 12 [Всего 12 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100