Планування дослідно-конструкторських робіт

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Курсовая работа. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Предприятие, промышленность, Менеджмент
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=3858 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 4 [Всего 4 записей]1 2 3 4 »

Вступ

Дослідно-конструкторські роботи - це складний процес, який поєднує власне конструкторські розробки з експериментальним дослідженням.

Зміст ДКР зумовлений характером об'єкта розробки, його призначенням, способом виготовлення тощо. Етапи роботи регламентуються Єдиною системою конструкторської документації (ЄСКД), яка діє в усіх галузях про-мисловості.

ДКР складаються з таких етапів:

1) Технічне завдання;

2) Технічна пропозиція;

3) Ескізний проект;

4) Технічний проект;

5) Розробка робочої документації;

6) Виготовлення дослідного зразка;

7) Коректування документації і випуск першої партії;

8) Внесення змін, затвердження і розмноження робочого проекту, його передача в відділ головного технолога.

Для прискорення конструкторської розробки використовують такі методи:

" Уніфікація;

" Стандартизація;

" Перевірка виробу на технологічність;

" Використання технічних засобів проектування;

" Сіткове планування і управління.

Вихідні дані.

1. Варіант 31

2. Група складності 3.

3. Група новизни 1.

4. Рівень уніфікації 0,48.

5. Коефіцієнт додаткових вимог 1,25.

6. Варіант сіткового графіка 2.

Перелік подій і робіт сіткового графіка

Шифр події Перелік подій Шифр роботи Зміст роботи

0 Технічне завдання отримано

0 - 1 Ознайомлення з технічним завданням і його погодження

1 Технічне завдання погоджено 1 - 2

1 - 3 Розробка блок-схем пристрою

Розробка принципових схем

2 Блок-схеми пристрою розроблені

2 - 4

Розробка блок-схем пристрою

3 Принципові схеми блоків розроблені

3 - 4 Розробка і випробування макетів

4 Макети випробу-

вані, блок-схема

розроблена

4-5

Розробка принципових схем приладів

5 Принципові схеми розроблені 5 - 6

5 - 7 Розробка робочих креслень

Розробка електричних схем

6 Робочі креслення

розроблені 6 - 8 Складання матеріальних

специфікацій

7 Електрична схема

розроблена

7- 8 Складання методики

8 Технологія

виготовлення

8- 9 Виготовлення документації

на технологічну оснастку

9 Робоча документація розроблена

9 -10

Виготовлення і випробування

дослідного зразка

10 Дослідний зразок

пройшов

випробування

Третя група складності

Вироби мають, як правило, оригінальне технічне вирішення. складаються з самостійних вузлів, число яких перевищує 10, вимагають для налагодження безпосередньої участі співробітників лабораторії, а для виготовлення - скрупульозної технологічної підготовки, мають складну електричну схему.

Уніфіковані елементи застосовуються порівняно рідко. Високі вимоги пред'являються до монтажу виробів, в процесі проектування необхідне виготовлення макетів.

Коефіцієнт ускладнення приймається 2.

Перша група новизни

Модернізація діючої техніки.

Коефіцієнт новизни розробок 1.0

Основні положення.

Конструкторська підготовка виробництва складається з наступних етапів: розробка технічного завдання на проектування; ескізне проектування; розробка технічного проекту; складання робочої документації, виготовлення дослідного зразка і його випробування.

Технічне завдання на проектування включає призначення нової конструкції, основні параметри машин, експлуатаційні показники,

які відповідають характеру роботи, а також інші техніко-економічні показники, які визначають якість машин в експлуатації, перспективну потребу і річний випуск.

Ескізний проект включає розробку креслень загального вигляду машини або складальних одиниць, схем, специфікацій складальних одиниць, розрахунок основних техніко-економічних показників, строку служби.

Технічний проект розробляється на основі ескізного проекту і передбачає уточнення креслень загального вигляду машини і її найбільш важливих складальних одиниць, а також конструкторську розробку найбільш трудомістких деталей.

Робоча документація включає розробку певного комплекту робочих креслень, специфікацій, матеріалів, комплектуючих відомостей і інших технічних документів, копіювання і розмноження креслень, тощо. Розробка робочої документації поділяється на підготовку документації дослідного зразка; документації встановленого серійного або масового виробництва

Дослідний зразок являє собою спроектований виріб, виконаний в натуральну величину у відповідності з вимогами креслень технічних умов і призначений для випробування, вивірки і доведення конструкції та уточнення проектної документації.

Нормування робіт по технічній підготовці виробництва.

Визначення нормативної трудомісткості дослідно-конструкторських робіт. Вихідними даними для розрахунку трудомісткості ДКР є: група складності деталі, ступінь новизни, коефіцієнт уніфікації, коректуючий коефіцієнт, який враховує додаткові вимоги.

Норматив трудомісткості ДКР визначається по формулі

Тн=Т1*Кс*Кн

де Тн - нормативна трудомісткість ДКР;

Т1 - базова трудомісткість для першої групи;

Тс - коефіцієнт, що характеризує групу складності;

Тн - коефіцієнт, що характеризує групу новизни.

Тн = 3000*3*1= 9000 (людино-годин)

Базова трудомісткість для третьої групи складності і першої групи новизни, прийнята за 3000 людино-годин, визначена шляхом систематизації і аналізу звітно-статистичних даних, які характеризують фактичну трудомісткість проведення ДКР.

Для обліку впливу на трудомісткість застосування уніфікованих елементів користуються коефіцієнтом К1, величина якого визначається по формулі

К1=1 - 0,25Ку

де Ку - рівень стандартизації деталей, які проектуються.

К1=1- 0.25*0.48 = 0.88

Для обліку додаткових умов, які можуть бути пред'явлені для апаратури, що створюється, передбачають введення коефіцієнта Кк. Числове значення Кк встановлюють в умовах 1,0 - 1,3.

Тб = Тн*К1*Кк

Тб = 9000*0,88*1,32 = 9504 (люд.-год.)

? = 9504 / 8 = 1188 (люд.-днів)

Одержана трудомісткість являється базою для визначення співвідношення витрат праці по стадіях ДКР, і по виконаннях.

Для визначення трудомісткості всі роботи сіткового графіка необхідно віднести до того чи іншого етапу ДКР у відповідності з їх змістом. В пояснювальній записці проводиться розподіл робіт по етапах ДКР. Потім виконуєм розподіл загальної трудомісткості ДКР в процентному відношенні по етапах і роботах.

Якщо на сітковому графіку відсутній той чи інший етап (наприклад ЕП), а роботу (розробка принципової схеми) виконують на стадії ТП, то трудомісткість робіт сумують по обох етапах.

Розподіливши трудомісткість ДКР в процентному відношенні по роботах сіткового графіка розраховують трудомісткість в людино-одиницях. На основі встановленої по нормативах трудомісткості робіт можна визначити тривалість роботи в календарних днях за формулою

Т0=(?*к1*к2) /R

де Т0 - очікувана тривалість роботи;

t - трудомісткість роботи, люд.-дн.

К1-коефіцієнт, який враховує додатковий час налагодження, затвердження, внесення змін до технічної документації та інші роботи, непередбачені нормативами (К1=1,3)

К2 - коефіцієнт переведення робочих в календарні.

К2 =Д к /Д р

де Д р - кількість робочих днів в плановому році;

Дк - кількість календарних днів в плановому році;

R - кількість працівників, які одночасно виконують дану роботу.

К2 = 365 / 365-104-8 = 1,44

Для визначення заробітної плати по роботах сіткового графіка необхідно розрахувати плату виконавців, зайнятих на даній роботі за один день і помножити її на тривалість роботи.

Розрахунок параметрів сітки при нормальній тривалості робіт.

Параметри сіткового графіка розраховують в такій послідовності:

розрахунок ранніх періодів настання подій; розрахунок пізніх періодів настання подій;

вивчення критичного шляху;

визначення повного і вільного резерву часу робіт;

визначення коефіцієнтів Кnij, К1, К2 робіт.

Ранній період настання подій Трі - період, необхідний для виконання робіт, які забезпечують настання подій. Його встановлюють по максимальному із шляхів, які проходять через дану подію.

RSSСтраница 1 из 4 [Всего 4 записей]1 2 3 4 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100