Розміщення плодоовочеконсервної промисловості в Україні

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Курсовая работа. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Сельское хозяйство
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=3017 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 8 [Всего 8 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

ВСТУП

Актуальність теми. Основи ефективного функціонування господарства певної території закладаються ще на етапах районного планування і просторової локалізації підприємств. Оптимальне розміщення підприємства щодо сировинних і трудових ресурсів, районів збуту продукції дає змогу максимально знизити собівартість продукції. Тому питання раціонального розміщення продуктивних сил є завжди актуальним для вивчення. Об'єктом дослідження в нашій роботі буде плодоовочеконсервна промисловість. Проблема здорового харчування людей уже протягом багатьох десятиріч залишається однією з найактуальніших. Останніми роками спостерігається різке зниження калорійності продуктів споживання, зменшення в них протеїнів, жирів, вітамінів, вуглеводів. Тому плодоовочеконсервна промисловість є найвирішальнішою ланкою, яка потребує постійної і неослабної уваги. Розвиток її мав свої піднесення і занепади. Хоча наприкінці 80-х років спостерігалося деяке поліпшення економічних показників, зокрема зростали врожайність овочів і виробництво овочевих консервів, проте в умовах цілковитого монополізму держави, відомчого диктату, вкрай незбалансованих товарно-грошових, цінових, майнових та інших відносин між окремими ланками агропромислового комплексу, ізольованості від передового досвіду і відсутності здорового суперництва із зарубіжними країнами виявилася остаточно неспроможність методів командно-адміністративної системи до творчого розвитку і в цій сфері людської життєдіяльності.

Об'єкт дослідження - плодоовочеконсервна галузь харчової промисловості.

Предмет дослідження - розміщення плодоовочеконсервної промисловості в Україні

Мета курсової роботи - дослідження розміщення плодоовочеконсервної промисловості в Україні.

Ця мета досягається вирішенням ряду конкретних завдань:

­ розкрити значення і місце плодоовочеконсервної промисловості в економіці України;

­ показати основні передумови розвитку і фактори розміщення цієї галузі;

­ з'ясувати територіальну організацію галузі;

­ визначити місце продукції галузі на внутрішньому та зовнішньому ринках;

­ охарактеризувати санітарні та гігієнічні вимоги до якості плодоовочевоконсервної продукції;

­ визначити перспективи розвитку і розміщення плодоовочеконсервної промисловості.

Курсова робота складається із вступу, семи розділів, висновків і списку використаної літератури.

1. ЗНАЧЕННЯ ПЛОДООВОЧЕКОНСЕРВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

В наш час харчування людини є досить проблематичним, оскільки останніми роками спостерігається різке зниження калорійності продуктів споживання, зменшення в них протеїнів, жирів, вітамінів, вуглеводів. Життя вимагає вирішення цієї проблеми, насамперед її рушійного механізму - економічних аспектів. У цьому зв'язку плодоовочеконсервна промисловість є, по суті, найвирішальнішою ланкою, яка потребує постійної і неослабної уваги. Адже сама продукція цього підкомплексу дає змогу забезпечувати високовітамінізованим, оздоровлюючим харчуванням, її одержують безпосередньо із самої природи, і при правильній обробці та переробці вона тривалий час не лише зберігає, але й поліпшує свої поживні якості. Біологічні особливості овочів, фруктів певні відмінності їх від інших культур у вирощуванні і переробці зумовлюють відособлення у самостійний підкомплекс.

В Україні плодоовочеконсервна промисловості є галуззю спеціалізації і в багатьох областях має профілююче значення. За обсягом валової продукції у структурі харчової індустрії вона посідає десяте місце, а за чисельністю промислово-виробничого персоналу - четверте.

Значення консервування овочів та фруктів полягає в тому, що воно забезпечує їх тривале зберігання, високі смакові та харчові властивості, компенсує дефіцит плодоовочевих продуктів у зимово-осінній період. Плодоовочеві продукти є важливим джерелом вуглеводів, органічних кислот, мінеральних солей і вітамінів, але їх споживання у свіжому вигляді обмежується через сезонність і територіальні відмінності природних умов. Тому консервування овочів та фруктів дозволяє дещо зменшити вплив цих відмін і забезпечує їх споживання в різних районах.

Вирішальним фактором розвитку і розміщення плодоовочеконсервної промисловості є сировинний. Це пояснюється передусім тим, що овочі та фрукти зберігаються не довго, містять у собі багато і є малотранспортабельними. Плодоовочеконсервне виробництво розвинуте на сході України, зокрема в Запорізькій, полтавській, Донецькій областях. Особливо виділяється Мелітопольське аграрно-виробниче об'єднання, частка якого у загальнорайонних потужностях галузі складає 57%.

Економічне середовище нині в Україні характеризується значною нестабільністю. Зростає рівень невизначеності та ризику, що ускладнює діяльність підприємств як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. Ці труднощі зумовили появу негативних тенденцій та змін у плодоовочеконсервній галузі. Галузь, яка відіграє важливу роль як в економіці АПК, так і всієї країни, знаходиться в скрутному становищі, хоча і останнім часом і спостерігаються деякі прояви відносного поліпшення справ та пожвавлення виробничої діяльності на ряді підприємств, зокрема плодоовочеконсервного виробництва Херсонської області. Особливе місце в галузі завжди займало виробництво плодоовочевих консервів для дитячого харчування. Ця продукція має велике соціальне значення, оскільки раціональне харчування є важливим чинником збереження здоров'я дітей та їх гармонійного розвитку.

Виходячи з усього вище сказаного, можна сказати, що плодоовочеконсервна промисловість потрібно розглядати на державному рівні. Тому що, якщо дорослі громадяни деколи можуть і обійтися без вітамінів, то дітям, хоч у такому вигляді, вітаміни потрібні завжди для їх подальшого розвитку в здорових, сильних та розумних людей у майбутньому з повноцінним організмом та здібностями.

2. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ ГАЛУЗІ: ПРИРОДНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ

З огляду на сприятливі природнокліматичні умови для розвитку овочівництва і садівництва, сезонний характер надходження продукції цих галузей та на об'єктивну необхідність продовження періоду її споживання протягом року, в Україні було створено розгалужену мережу плодоовочепереробних підприємств, які в "доринковий" період виробляли понад 30% загальносоюзного обсягу плодоовочевих консервів - у цілому високоякісної та порівняно дешевої продукції, що задовольняла внутрішні потреби республіки і вивозилася за її межі. Інтенсивно розвиватися плодоовочеконсервна галузь України почала з 70-х років, найвищих обсягів виробництва тут досягнуто в 1986-1989 pp. (3,9 млрд. уб. на рік). Сприятливими для цього факторами були:

­ централізовані капіталовкладення держави на будівництво і технологічне оснащення державних консервних заводів (хоча порівняно з іншими галузями народного господарства вони інвестувалися значно інертніше);

­ достатнє за обсягами сировинне постачання переробним підприємствам в основному, за рахунок великотоварного виробництва суспільного сектора (насамперед, спеціалізованих господарств);

­ зумовленість економічної ефективності, зокрема, державних заводів державним регулюванням цін: за рахунок знижок і надбавок на низько- і високорентабельні види продукції цей показник вирівнювався, а по підприємствах він був у середньому на рівні 4-5% (цього мало для розширеного відтворення виробництва, але досить для функціонування);

­ забезпечення за рахунок держзамовлень на продукцію державних консервних заводів гарантованого каналу її збуту, з якого здійснювалися роздрібна торгівля, забезпечення армії, експорт тощо;

­ досить успішна діяльність споживчої кооперації України у сфері заготівель сировини в підсобних господарствах населення, її переробки та реалізації готової продукції в мережі магазинів власної системи і вивезення частини її за межі України;

­ розвиток "сільської промисловості" (будівництво заводів і цехів у колгоспах і радгоспах, що забезпечувало їм додаткові грошові надходження від реалізації продукції переробки овочів і фруктів, - на певних етапах вона не підлягала оподаткуванню)

Економічна ефективність розглядуваної галузі в Україні зумовлюється рядом умов макро- і мікрозовнішнього, а також внутрішнього маркетингового середовищ підприємств. Зокрема, в останні роки політичні умови в нашій країні характеризувалися нестабільністю політичного становища, недостатнім захистом інтересів товаровиробників з боку держави, її інертним ставленням до розвитку різних форм власності та господарювання (незважаючи на ряд прийнятих законодавчих актів щодо цього). Акціонування консервних підприємств теж не принесло позитивних результатів.

RSSСтраница 1 из 8 [Всего 8 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100