Систематизація діалогових моделей за прагматичними, функціональними та структурними параметрами

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Курсовая работа. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Информатика, IT
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=13372 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 5 [Всего 5 записей]1 2 3 4 5 »

Ідентифікація теми та типи ситуацій в діалозі

При проектуванні діалогових систем природною мовою принципового значення набуває систематизація тем та типів ситуацій в діалозі, а також визначення зв'язку між темами діалогу та проблемною ситуацією.

Зв'язок теми діалогу з проблемною ситуацією задачі

Розглядається проблемна ситуація при розв'язанні задач інформаційно-довідкового типу. Зміст задачі формулюється як отримання/видача довідки (відповіді) стосовно теми діалогу. До початку діалогу глобальна тема завжди відома. В діалоговій інформаційно-довідковій системі "Студент" , що тут розглядається, глобальна тема визначається як "Учбовий процес на факультеті". Розділи предметної області "Учбовий процес" виступають в якості основних тем, певним чином структурованих. Виділяються чотири основні теми: "Загальні відомості про студента", "Батьки", "Сесія", "Семестр".

Логічна структура розділу "Загальні відомості про студента"

Перехід до нової теми здійснюється при зміні розділу предметної області, а перехід до нової поточної теми - при зміні значення "ПІБ" та "Номер залікової книжки" в межах даної основної теми.

Є, щонайменше, два напрями розвитку теми в діалозі людини з комп'ютером: в межах розвитку власне теми та в формі уточнюючого діалогу за елементами проблемної ситуації, яка формулюється запитом користувача. В ситуації, коли така проблемна ситуація повністю визначена, в розвитку теми домінує аспект власне теми, або лінія основного діалогу. Коли ж така проблемна ситуація визначена частково або не визначена, тема аналізується одночасно з двох позицій. Враховується розвиток власне теми, а також відповідність її структури, що представлена як певними тематичними елементами, так і елементами проблемної ситуації за запитом користувача, - деякої фіксованої еталонної проблемної ситуації, що характерна для даної задачі. Тут домінує аспект ситуації, або лінія уточнюючого діалогу, який по відношенню до основного діалогу виконує роль метадіалогу.

Особливістю теми діалогу, на відміну від теми цілого тексту, є те, що вона відома заздалегідь, і аналіз системою запита починається з встановлення відповідності теми запиту загальній темі діалогу. В цілому тексті тема більш фіксована, ніж в діалозі, але до початку аналізу тексту, як правило, не відома. Визначення теми цілого тексту відбувається в кінці аналізу, і цим завершується процес розуміння цілого тексту .

В залежності від степені ідентифікації теми програма видає або очікувану відповідь, або веде уточнюючий діалог за ситуацією, що сформульована запитом. Уточнюючий діалог є важливим структуротворчим фактором діалогу в цілому. Це зумовлено особливостями тексту діалогу, який, на відміну від цілого тексту, створюється, а в якийсь початковий момент фізично зовсім відсутній. Якщо розуміння цілого тексту спрямоване переважно в напрямку від частини до цілого (від елементів теми - до теми), то розуміння тексту в діалозі - в зворотному напрямку - від цілого до частини.

В загальному випадку в інформаційно-довідковому діалозі проблемна ситуація формулюється запитом користувача і має таку структуру:

головний параметр

{ознаки для специфікації }.

Така структура задає абстрактну проблемну ситуацію задачі, що розглядається. В базі даних з предметною областю "Навчальний процес" головними параметрами виступають прізвища студентів та номери їх залікових книжок (пошукові ключі). Ознакою для специфікації може виступати будь-який компонент логічної структури розділу проблемної ситуації, відмінний від головного параметру. Можливі випадки, коли в запиті вказані обидва компоненти проблемної ситуації, або ж лише головний параметр, або ж ознаки. Версія програми "Студент", яка тут розглядається, обробляє лише прямі запити, тобто такі, в яких вказаний головний параметр.

Оскільки тема діалогу структурована у відповідності до структури предметної області, її аспекти можуть прогнозуватися, проте закономірності її розвитку в діалозі людини з комп'ютером є доречним зафіксувати не за допомогою випадкових тематичних елементів, а за допомогою певної кількості проблемних ситуацій, які можна побудувати на основі даної теми в рамках задачі, що обговорюється і яка відповідає предметній області. Структура проблемної ситуації, що представляє деякий фрагмент задачі, є більш стійкою, ніж власне тематична. Це зумовлено тим, що саме в проблемній ситуації визначаються елементи вирішення задачі на основі встановленого набору тем. В рамках поточної теми виділяється предмет обговорення - одна з специфікованих ознак проблемної ситуації. Предметом обговорення може виступати і поточна тема в цілому, що відповідає головному параметру проблемної ситуації.

В межах великої теми або підтеми можна задати обмежений набір проблемних ситуацій, які вважаються характерними або типовими для даної задачі. Так, для розділу "Загальні відомості про студента" визначаються такі типові проблемні ситуації:

1. ПІБ (номер залікової книжки)

{анкета};

2. ПІБ (номер залікової книжки)

{навчання на факультеті};

3. ПІБ (номер залікової книжки)

{прописка};

4. ПІБ (номер залікової книжки)

{сімейний стан};

5. ПІБ (номер залікової книжки)

{всі відомості про студента}.

Можна казати про тему як про компонент ситуації, якщо виходити з того, що в діалозі людини з комп'ютером тема діалогу фіксована. Розглядаючи конкретні проблемні ситуації при вирішенні певної задачі, тему вводимо в ситуацію в якості предмета обговорення в даній проблемній ситуації (змістовна ознака теми) та в якості матеріального елементу, оскільки вона передається матеріальними мовними засобами (формальна ознака теми). Способом задання теми є словник відповідної предметної області. Якщо тема ідентифікується наближено, то програма має можливість довизначити неповну ситуацію, так як тема і ситуація пов'язані відомою залежністю. Таким чином ситуація будується на базі теми, яка, в свою чергу, передається в діалозі послідовністю проблемних ситуацій.

Типи ситуацій в діалозі

На базі деякої основної теми виділяються такі типи ситуацій: проблемна ситуація за запитом користувача, фіксована проблемна ситуація, ситуація спілкування, узагальнена ситуація "запит-відповідь", поточна проблемна ситуація.

Проблемна ситуація за запитом користувача моделює деякий фрагмент предметної області. В діалозі з програмою "Студент" виділяються три типи проблемних ситуацій: визначені, частково-визначені та невизначені . Визначеними є ситуації, що сформульовані таким запитом користувача, у відповідь на який система видає або інформацію, про яку запитували, або уточнююче запитання "Вас цікавить (повтор частини запиту, що передає власне тему)?", або відповідь про відсутність необхідної інформації в базі. Визначеними вважаються також проблемні ситуації, що формуються повідомленнями системи, у відповідь на які отримані "так" або "ні" користувача, або додатковий запит користувача за обраною поточною темою.

Якщо проблемна ситуація представлена запитом, відповідь на який містить більше інформації, ніж запитувалось, або є проханням системи переформулювати запит інакше, то такі проблемні ситуації називаються частково-визначеними. Програма корегує видачу відповіді за допомогою результуючого перезапиту "Ви отримали всю необхідну інформацію про цього студента?".

Невизначеними будуть такі проблемні ситуації, що сформовані запитом користувача, відповідь на які містить менше інформації, ніж запитувалось, або являє собою випадкову відповідь в межах даної основної теми діалогу. В останньому випадку відповідь системи відповідає темі діалогу, але не відповідає ситуації.

Фіксовані проблемні ситуації є елементами моделі предметної області. Може спостерігатися збіг (повний або частковий) фрагментів предметної області, утворених структурами проблемних ситуацій за запитом користувача та фіксованих проблемних ситуацій.

Ситуація спілкування може бути нейтральною (у випадку, коли проблемна ситуація за запитом користувача визначена) або відміченою (коли проблемна ситуація за запитом користувача частково-визначена або не визначена). В програмі "Студент" репліки, що передають відповідні ситуації спілкування, не синтезуються програмою, а зберігаються у готовому вигляді. Це можливо тому, що проблемні ситуації, які аналізуються, досить стереотипні, відповідно, і засоби передачі ситуації спілкування, що породжуються деякою проблемною ситуацією, що вимагає уточнення, можуть бути представлені певними стандартними конструкціями .

RSSСтраница 1 из 5 [Всего 5 записей]1 2 3 4 5 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100