Сучасний стан проблеми невиношування вагітності

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Реферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Медицина
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=12684 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 5 [Всего 5 записей]1 2 3 4 5 »

НВ є однією з провідних акушерських проблем із-за його прямого зв'язку з перинатальною захворюваністю і смертністю та потребує детального вивчення з метою профілактики МВ, ПП і народження маловагових дітей. Недоношені діти вносять основний "вклад" у показники перинатальної захворюваності і смертності, на їх долю припадає біля 60-75% даної патології. Актуальність проблеми НВ обумовлена також критичною демографічною ситуацією на Україні [7, 8, 9, 20, 27, 29, 30, 37, 59, 64, 137, 138, 149, 158].

Під НВ необхідно розуміти самовільне переривання вагітності в різні терміни, від моменту запліднення до 37 тижнів вагітності, рахуючи з першого дня останньої менструації. Термін НВ включає в себе МВ та ПП. Переривання вагітності підряд 2 рази і більше називається звиклим невиношуванням. Залежно від терміну вагітності коли відбулося переривання вагітності розрізняють: ранні викидні (до 12 тижнів вагітності), пізні викидні (від 13 до 27 тижнів вагітності) і ПП (від 28 до 37 тижнів вагітності) [7, 8, 9, 23, 29, 58, 59, 87, 136, 137, 138].

Частота клінічно явного МВ у середньому складає 15-20%. Ранній аборт на долю якого припадає біля 8% всіх вагітностей залишається нерозпізнаним. Максимальна кількість МВ (81,06%) спостерігається у першому триместрі вагітності, причому 38% з них - в перші 7-8 тижнів вагітності. Потім по мірі збільшення терміну вагітності число самовільного переривання вагітності зменшується. У ранні терміни (до 10 тижнів вагітності) самовільне переривання вагітності у 80% випадків обумовлене генетичними факторами, а в більш пізні терміни - в значній мірі пов'язане з порушенням здоров'я матері. За даними літератури, самовільне переривання вагітності в терміни 20-27 тижнів склало 1/7 всіх спонтанних абортів, причому серед причин переважали інфекційні процеси, які виявляються при цитологічному дослідженні ендометрія і плаценти. Вади розвитку відмічалися лише у 10% випадків, а у 40% жінок виявити причину самовільного переривання вагітності не вдалося. На думку деяких авторів частота ПП залишається високою і не має тенденції до зниження [7, 8, 9, 20, 23, 27, 29, 30, 58, 59, 86, 106, 119, 137, 138, 176, 180].

Етіологія МВ різноманітна; нерідко до переривання вагітності приводили не один, а декілька причинних факторів. Епідеміологічними дослідженнями виявлено, що дана патологія виникає частіше всього при поєднанні медичних і соціальних факторів, залежить від місця проживання, професії матері і характеру її роботи до і під час вагітності, соціальної приналежності, віку і числа попередніх пологів, тілобудови і маси тіла, якості харчування, куріння і вживання спиртних напитків. ПП можуть розвиватися при багатоплідній вагітності, при наявності захворювань, різних патологічних станів під час вагітності, у жінок з викиднями і перинатальною смертю плода в анамнезі [7, 8, 9, 20, 32, 105, 106, 128, 136, 137, 138].

НВ частіше спостерігається у жінок молодших 20 і старших 30 років (питома вага більше 30%), в той час як у проміжку між 21 і 30 роками частота цієї патології значно нижча. Частота ПП збільшується при кожній наступній вагітності і мінімальна при перших пологах[7, 8, 9, 20].

ПП частіше бувають у жінок, занятих фізичною працею, а також у молодих жінок, поєднуючих роботу з навчанням [7, 8, 9].

На думку деяких авторів велике значення має латентна інфекція, частіше всього стрептококова або стафілококова, питома вага якої серед причин переривання вагітності складає до 39,8%[7, 8, 189, 190, 200, 209,222].

Чисельні дослідження вказують на значну роль у етіології НВ інфекційного фактору[7, 8, 9, 20, 23, 27, 29, 30, 49, 51, 58, 60, 61, 85, 86, 169, 183, 184, 187, 190, 197, 200, 201, 204, 209, 222, 231, 236, 239, 240, 241, 279].

Найбільш частою причиною НВ є сечостатева інфекція. При цьому особливе значення надається бессимптомній бактерурії при атиповій стертій клінічній картині. До інфекції сечостатевих органів слід віднести інфекційно-грибкові збудники (хламідії, гарднерели, уреаплазму, трихомоніаз, гонорею, мікоплазму та інші) [7, 8, 9, 20, 23, 27, 29, 39, 41, 42, 47, 56, 58, 71, 76, 80, 89, 93, 112, 113, 118, 127, 139, 153, 154, 164, 249, 254, 273, 281].

Крім інфекції місцевого значення причиною НВ можуть бути інфекції епідеміологічного значення: грип та інші аденовірусні інфекції, ВІЛ-інфекція, краснуха, бруцельоз, тифи, малярія та інші [7, 8, 9, 20, 23, 27, 29, 30, 58, 59, 86].

Передчасне переривання вагітності може трапитися у результаті внутрішнього ураження плоду, його оболонок та навколоплідних вод. Механізм дії інфекції різний. Але слід враховувати, що майже всі збудники і їх токсини проникають через плацентарний бар'єр до плоду. Патогенними чинниками при цьому є самі бактерії і їх токсини, а також гіпертермія. Звичайно, що ці чинники можуть поєднуватися. Всі вони порушують імунологічний, гормональний, обмінний гомеостаз, а також викликають передчасне скорочення матки, наслідком чого є НВ[7, 8, 9, 20, 23, 27, 30, 58, 86, 106, 181, 213, 251, 252, 261, 265].

Враховуючи те, що серед етіологічних факторів передчасного переривання вагітності ведуче місце займають запальні процеси і їх наслідки, особливе значення набувають питання імунітету. З сучасних позицій трансплантаційного імунітету внутрішньоутробний плів розглядається, як своєрідний алотрансплантат, який несе 50% інформації, чужерідної материнському організмові [7, 8, 9, 27, 30, 58, 86].

Дослідниками встановлено зниження імунітету у вагітних, особливо при наявності інфекції. Необхідно підкреслити, що обсімінення піхви патогенними і умовнопатогенними мікроорганізмами у жінок з передчасним перериванням вагітності виявляється майже постійно [7, 8, 33, 34, 236, 238, 262].

Причиною НВ є статевий інфантилізм у поєднанні з гіпофункцією яєчників і плаценти. Головним компонентом гормональної недостатності яєчників і плаценти є естрогенна недостатність. У 60-70% вона поєднується з недостатністю прогестерону, а в останніх випадках вона спостерігається в ізольованій формі. У 50-60% відмічається недостатня продукція хоріонічного гонадотропіну. Гормональна недостатність яєчників і плаценти, часто у поєднанні з патологією інших ендокринних залоз, в першу чергу надниркових та щитовидної залози, є частою причиною передчасного переривання вагітності в різні терміни [7, 8, 9, 27, 29, 58, 59].

Несприятливі умови праці, особливо у жінок, фах яких пов'язаний із шкідливими чинниками підприємства (токсичні речовини, різка зміна температури середовища, перевантаження, вібрація та інші) приводить до НВ. У цих жінок НВ трапляється в 3-5 разів частіше, ніж у жінок сільської місцевості (9%). Незадовільні матеріально-житлові умови також збільшують частоту НВ [7, 8, 9, 27, 29, 58].

У вагітних з екстрагенітальною патологією адаптаційні можливості організму значно нижчі, ніж у здорових, тому звичайно частота передчасного переривання вагітності значно вища [7, 9, 58, 59].

Ускладнення вагітності також є причиною НВ. До них відносять ранні і пізні гестози вагітності, особливо поєднані, багатоводдя, передчасний розрив навколоплідних оболонок, передлежання та низьке прикріплення плаценти, передчасне відшарування нормально розташованої плаценти, неправильне положення плоду. Досить часто причиною передчасного переривання вагітності є травматичні ушкодження. Травми можуть бути не тільки фізичні, але й психічні. До фізичних чинників відносять травми живота, падіння, спроба переривання вагітності розширювачами Гегара та інші [7, 8, 9, 27, 29, 58, 59, 87, 157].

Імунологічна несумісність материнського і плодового організмів за групами крові (АВО), резус-фактором та іншими чинниками також може приводити до переривання вагітності [7, 8, 9, 27, 29, 137].

Хромосомні порушення займають значне місце в етіології МВ. Це обумовлено тим, що порушення хромосомного набору приводить до зупинки ембріогенезу та загибелі ембріона. Ось чому більшість хромосомних порушень закінчуються МВ у першому триместрі вагітності [7, 8, 9, 27, 29, 136, 137].

До сприяючих чинників належать перш за все так звані "критичні періоди" ембріогенезу. У ці періоди ембріон найбільш чутливий до дії різних чинників зовнішнього середовища та захворювань материнського організму. При дії цих чинників в "критичні періоди" ембріони або гинуть з наступним викиднем, або виникають різні аномалії розвитку.

RSSСтраница 1 из 5 [Всего 5 записей]1 2 3 4 5 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100