Тег <МЕТА>

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Реферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Информатика, IT
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=13434 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 2 [Всего 2 записей]1 2 »

Пошукові системи мережі Інтернет представляють результаті пошуку у вигляді списка найбільш релевантних запиту сайтів. Постійне зростання кількості WEB-ресурсів і конкуренція серед них за вміщення посилання на ресурс на початок списку результатів пошуку потребує певних заходів, які дозволять пошуковій системі знаходити ресурс у мережі і вміщувати його на початок списку як такий, що найбільш, повно відповідає запиту, введеному користувачем.

Багато з пошукових служб індексують тільки початкові сторінки сайтів. Як правило, індексуванню підлягають такі елементи документа: заголовок TITLE, заголовки рівнів Н1...Н6 в тілі документа і ключові слова, задані в МЕТА-тезі.

Таким чином, для того, щоб документ був знайдений у мережі, необхідно уважно ставитись до вибору назви документа, створення його структури і використання МЕТА - тегів.

Наприклад, тег МЕТА NAME-"Keywords" LANG-ru CONTENTs" " задає список ключових слів, які містяться в документі, а тег МЕТА NAME="Description" CONTENT="" є словесним описом змісту документа.

Створювач або розробник документа володіє глибокими знаннями про документ (його зміст, Призначення, відношення до інших документів тощо) і може кваліфіковано описати створений ним документ для його подальшого ефективного пошуку. У випадку, якщо відповідні мета дані не надаються автором чи створювачем особисто, видавець вимушений залучати досвідчених спеціалістів для створення відповідних мета даних.

Для опису HTML-документа з метою його подальшого ефективного пошуку роботами пошукових машин мережі і застосовується тег МЕТА, до якого вмішуються дані про і документ.

Під мета даними розуміють інформацію або "дані про інші дані" або об'єкти. У HTML-файлі метадані вміщені у МЕТА-теги, які розташовані у заголовку файла. Метадані знаходять застосування у різних галузях для ідентифікації та класифікації електронних і неелектронних документів для реалізації у мережевому середовищі інформаційного пошуку, фільтрації інформації та ін.

Для забезпечення ефективної роботи у глобальному середовищі необхідно стандартизувати метадані. В межах окремих Ініціатив здійснюються спроби розробити ефективні міжнародні стандарти, які відповідають вимогам сітьового інформаційного середовища.

Машинопрочитувані бібліографічні записи MARC (Machine-Readable Cataloging Records) - один з перших найбільш відомих форматів метаданих для підготовки "даних про дані" у електронній формі. Однак сфера застосування цього формату обмежувалась бібліографічними метаданими. Подібно .бібліографічним карткам, від яких виник формат MARC, ці метадані розміщуються ззовні інформаційного ресурсу. Це відрізняє цей тип метаданих від наступних, розроблених відповідно до необхідності розташування метаданих усередині самого інформаційного ресурсу.

Найпростішою та найбільш широкоуживаною схемою опису електронних ресурсів є Дублінський базовий комплект елементів метаданих (Dublin Core Metadata Initiative, DCMI) (http://puri.org/dc/), який грунтується на форматі HTML.

Дублінський базовий комплект елементів містить абсолютний мінімум метаданих, необхідних для пошуку ресурсів.

Велике значення метаданих полягає в тому, що вони здатні прискорити процес міжнародного доступу до інформації. Метадані можуть бути представлені мовами, які відрізняються від мови самого об'єкта.

Раніше бібліотеки були основними створювачами метаданих для карткових і електронних каталогів і індексаторами бібліографічних баз даних. Сьогодні кожен, хто створює документ і розміщує його у сітьовому середовищі, може створювати метадані для документа.

Принцип простоти Dublin Core (DC) розрахований як на спеціалістів з опису ресурсів, так і на неспеціалістів у галузі каталогізації. Орієнтиром має бути інтуїтивне розуміння опису для будь-якого користувача, незалежно від рівня і профілю його освіти.

Системи з автоматичним індексуванням передбачають наявність метаданих у тілі документа. Поля метаданих невидимі для споживача даних. Роботи пошукових машин, орієнтуючись на імена тегів HTML, екстрагують з них метадані в усю базу даних, за якою здійснюється пошук. Дублінським ядром рекомендовано набір з 15 елементів: назва, створювач, предмет, опис, видавець, спільний виконавець, дата, тип, формат, ідентифікатор, джерело, мова, відношення, охоплення, права.

1. Назва (Title) - ім'я, яке дане ресурсу.

2. Створювач (Creator) - особа (особи), які несуть первинну відповідальність за створення і зміст ресурсу. Приклади створювача: персона, організація або служба.

3. Предмет і ключові слова (Subject) - предметна сфера, яка визначає зміст ресурсу. Предмет виражається за допомогою ключових слів, ключових фраз або кодів класифікацій, які описують тематичну приналежність ресурсу.

4. Опис (Description) - повідомлення про зміст ресурсу. Опис може включати (але не обмежуватись цим): реферат, зміст, посилання на графічне представлення змісту або просто текстове викладення змісту.

5. Видавець (Publisher) - особа (особи), які несуть відповідальність за введення ресурсу до обігу. Може включати персону, організацію або службу.

6. Співвиконавець (Contributor) - особа (особи), яка несе відповідальність за сприяння створенню змісту ресурсу. Може включати персону, організацію або службу.

7. Дата (Date) - дата, пов'язана з подією у життєвому циклі ресурсу. Як правило, дата асоціюється із створенням або доступністю ресурсу. Рекомендовані для практичного використання при кодуванні значення дати визначено у просріпі ISO 8601 і підтримують формат РРРР-ММ-ЧЧ.

8. Тип ресурсу (Туре) - категорія ресурсу.

9. Формат (Format) - фізичне або цифрове представлення ресурсу. Формат може описувати величину ресурсу, використовуватись для визначення технічного або програмного забезпечення або іншого обладнання, необхідного для відображення або управління ресурсом.

10. Ідентифікатор ресурсу (Identifier) - однозначне посилання на ресурс у межах даного контексту. Рекомендується ідентифікувати ресурс рядком або числом, які відповідають ідентифікаційній системі (URL, ISBN та н.).

11. Джерело (Source) - посилання на джерело, з якого взятий цей ресурс. Ресурс може бути взятий з джерела повністю або частково. Рекомендується ідентифікувати

ресурс рядком або числом, які відповідають ідентифікаційній системі.

12. Мова (Language) - мова інтелектуального змісту ресурсу. Рекомендується зазначення елемента мови двобуквеним кодом мови (із стандарту ISO 639).

13. Відношення (Relation) - посилання на споріднені ресурси. Рекомендується ідентифікувати ресурс рядком або числом, які відповідають ідентифікаційній системі.

14. Охоплення (Coverage) - просторова характеристика' (назва місцевості або географічні координати), проміжок часу (дата або діапазон дат), юрисдикцію.

15. Правове регулювання (Rights) - інформація про права на обмеження доступу і охорону ресурсу. Містить положення про правові норми, які регулюють функціонування ресурсу. Включає відомості про права на інтелектуальну власність, авторське право та ін.

Приклад застосування МЕТА-теггв:

МЕТА NAME="Description" CONTENT="FAQ about Ukraine at BRAMA"

META NAME="Keywords" CONTENT="Ukraine, Ukrainian, History, Area, Geography, Population, Economic Data, Education, Healthcare Statistics, Energy, Transportation, Communication, Media, Citycodes, Chernobyl, Chernobyl, Maps, Currency, Hryvnas, Karbovantsi, Rubles, Planes, Mriya, Cossack, Ruslan, Condor, Antonov, Україна, Украина, Історія, История, Населення, Економія, Наука, Здоров'я, Енергія, Транспорт, Комунікація, Чорнобиль, Карти, Валюта, Карбованці, Рублі, Літаки, Антонов, Руслам, Кондор, Мрія, Казак, Газети, Журнали, Газета"

МЕТА NAME-"Author" CONTENT="Max Pyziur, Hanya Krill, Myroslaw Smorodsky, Ганя Кріль, Мирослав Смородський"

МЕТА NAME="Company" CONTENT="BRAMA-Oateway Ukraine lnc."

META NAME="Language" CONTENT="English, Ukrainian, Rutsian"

RSSСтраница 1 из 2 [Всего 2 записей]1 2 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100