Шпаргалка по кримінальному праву

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Шпаргалка. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Правоведение, Криминалистика
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=7676 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 4 [Всего 4 записей]1 2 3 4 »

Поняття кримінального права.

Кримінальне право як галузь права це - система, сукупність юридичних норм (а по суті- законів), прийнятих Верховною Радою України, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили.

Дезертирство (юр.аналіз)

Об'єкт-порядок несення військової служби.

Об'єктивна сторона- 1. самовільне залишення частини. 2. нез'явлення на службу після переведення, відпустки.

Склад злочину-формальний

Суб'єктивна сторона-прямий умисел, винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб'єкт- фізична осудна особа, яка досягла згідно ст. 22 18 років.

Поняття кримінального закону.

Закон про кримінальну відповідальність - це письмовий правовий акт, що має вищу юридичну силу, приймається ВРУ і містить кримінально-правові норми, які встановлюють підстави і принципи кримінальної відповідальності, визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання належать застосовувати до осіб, винних у їх вчиненні злочину.

Бандитизм (юр.аналіз)

Об'єкт-громадська безпека.

Об'єктивна сторона-організація озброєної банди, участь у такій банді.

Склад злочину-формальний

Суб'єктивна сторона-прямий умисел

Суб'єкт- фізична осудна особа, яка досягла згідно ст.22 14 років

Поняття складу злочину, як єдиної правової підстави кримінальної відповідальності.

Склад злочину-це сукупність встановлених у кримінальному законі юридичних ознак (об'єктивних і суб'єктивних), що визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як злочинне.

Склад злочину є єдиною і достатньою підставою кримінальної відповідльності: встановлення його ознак у конкретному суспільно небезпечному діянні особа означає, що є все необхідне для кримінальної відповідальності.

Чинність Кримінального закону в часі.

Чинним визначається закон, що вже набрав чинності. Після прийняття ВРУ кримінального закону (дата прийняття обов'язково супроводжує офіційний текст закону) закон вважається схваленим і має бути підписаний і офіційно оприлюднений. Опрелюднення полягає у доведенні до відома громадян і державних органів від імені Президента України повного і поточного тексту закону державною мовою шляхом його поміщення в офіційному виданні. Закон про Кримінальну відповільність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опоблікування.

Крадіжка (юр.аналіз)

Об'єкт-власність.

Об'єктивна сторона - таємне викрадення майна

Склад злочину-матеріальний, вважається закінченим тоді, коли винна особа не тільки заволоділа чужим майном а й має реальну можливість розпорядитися майном на свій розсуд.

Суб'єктивна сторона-прямий умисел, винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб'єкт- фізична осудна особа, яка досягла згідно ст.22 14 років

Примущення давати показання (юр.аналіз)

Об'єкт-правосуддя.

Об'єктивна сторона-примушування давати показання щляхом незаконних дій.

Склад злочину-формальний

Суб'єктивна сторона - прямий умисел, винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб'єкт- спеціальний суб'єкт (слідчий, або працівник органів дізнання)

Розголошення даних досудового слідства або дізнання (юр.аналіз)

Об'єкт-правосуддя.

Об'єктивна сторона-розголошення без дозволу, якщо особу було попереджено прокурором, слідчим.

Склад злочину- формальний

Суб'єктивна сторона-прямий умисел, винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб'єкт- спеціальний суб'єкт (слідчий, або працівник органів дізнання, експерт, свідок)

Поняття і класифікація злочинів.

Злочином вважається суспільно небезпечне, винне, протиправне і кримінально карне діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.

Класифікація злочинів - поділ їх на групи залежно від того чи іншого критерію. Залежно від форми вини - на умисні і необережні; залежно від ступення завершеності злочинної діяльності - на закінчені і незакінчені. Злочини класифікуються залежно від ступення тяжкості, злочини поділяються на длични невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.

Поняття кримінальної відповідальності.

Кримінальна відповідальність це вимушене зізнавання особою, яка вчинила злочин, державного осуду, а також передбачених КК обмежень особистого, майнового або іншого характеру, що визаначаються обвинувачувальним вироком суду і покладаються на винного спеціальними органами держави.

Приховування злочину (юр.аналіз)

Об'єкт-правосуддя.

Об'єктивна сторона-заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Склад злочину-формальний

Суб'єктивна сторона-прямий умисел, винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб'єкт- фізична осудна особа, яка досягла 16 років

Грабіж (юр.аналіз)

Об'єкт-майно.

Об'єктивна сторона-відкрите викрадення майна.

Склад злочину-матеріальний

Суб'єктивна сторона-прямий умисел, винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб'єкт- фізична осудна особа, яка досягла 14 років

Поняття об'єкту складу злочину. Види об'єктів.

Об'єкт злочину-це те, на що завжди посягає злочин і чому він завжди заподіє певної шкоди.

Види об'єктів поділяються на:

Родовим (груповим) об'єктом розуміють-об'єкт, яким охоплюється певне коло тотожніх чи однорідних суспільних відносин, які повинні охоронятися єдиним комплексом взаємозалежних кримінально-правових норм.

Безпосередній об'єкт злочину - розуміє конкретні суспільні відносини які поставлені законодавцем під охорону певної статті КК і яким завдається шкоди злочином, що підпадає під ознаки конкретного складу злочину.

Втеча з місця позбавлення волі або з під варти (юр.аналіз)

Об'єкт-правосуддя.

Об'єктивна сторона-втеча з місця позбавлення волі, особою яка відбуває покарання.

Склад злочину-формальний.

Суб'єктивна сторона-прямий умисел, винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб'єкт- фізична осудна особа, яка досягла 16 років

Поняття предмету злочину.

Предметом злочину-слід вважати будь-які речі матеріального світу.

Знаряддя - це предмет, використовуючи які особа вчиняє злочин.

Засоби вчинення злочину -підроблені документи, одяг працівників міліції.

Засоби вчинення злочину-це предмети матеріального світу, що застосовуються злочинцем при вчиненні суспільно-небезпечного діяння.

Поняття матеріальних і формальних складів злочину.

Злочинами з формальним складом називають так, що не містить у собі як обов'язкову ознаку суспільно небезпечні наслідки, а тому злочин вважається закінченим з моменту вчинення зазначених у законі діянь.

Злочинами з матеріальним складом вважаються такі, при констриюванні яких як обов'язкові ознаки об'єктивної сторони включабться певні суспільно небезпечні наслідки вчиненого злочину. У таких складах об'єктивна сторона отримує свій повний розвиток лише за умови настання зазначених наслідків і тільки з цього моменту злочин вважається закінченим.

Умисне вбивство (юр.аналіз)

Об'єкт-життя особи

Об'єктивна сторона-умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.

Склад злочину-матеріальний

Суб'єктивна сторона-прямий умисел, або не прямий. Винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб'єкт- фізична осудна особа, яка досягла 14 років ст.22

Поняття і ознаки об'єктивної сторони складу злочину.

Об'єктивна сторона-зовнішня сторона діяння, яка виражається у вчиненні передбаченого законом діяння (дії чи безжіяння), що заподіює чи створює загрозу заподіяння шкоди об'єкту злочину.

Ознаками об'єктивної сторони як елемента складу злочину є: діяння (дію чи бездіяльність), суспільно небезпечні наслідки і причинний зв'язок. + факультативні ознаки (масце, час)

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (юр.аналіз)

RSSСтраница 1 из 4 [Всего 4 записей]1 2 3 4 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100