Арбітражне судочинство в Україні

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Глава из книги. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Правоведение
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=4557 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 3 [Всего 3 записей]1 2 3 »

1. Відповідно до Закону України "Про арбітражний суд" від 04.06.91 р., арбітражний суд - це незалежний судовий орган, що вирішує всі господарські спори, які виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, розглядає справи про банкрутство.

Основні завдання арбітражного суду:

- захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин;

- сприяння закріпленню законності в сфері господарських відносин;

- внесення пропозицій, спрямованих на здійснення правового регулювання господарської діяльності.

Арбітражний суд здійснює свою діяльність відповідно до таких принципів:

- законності.

- незалежності і підкорення тільки закону.

- рівності всіх учасників судового процесу перед законом і арбітражним судом.

- змагальності сторін і свободи надання ними судові своїх доказів і в доведенні їх переконливості.

- арбітрування. Арбітражний суд сприяє досягненню угоди між сторонами. Умови угоди викладаються в адресованій арбітражному суду письмовій заяві, підписаній представниками сторін.

- гласності і відкритого розгляду справи, крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної або комерційної таємниці, або коли є обгрунтовані заперечення однієї або двох сторін.

- обов'язковості виконання рішень, ухвал і постанов арбітражного суду. Ці документи вступають в законну силу негайно після їх прийняття і підлягають негайному виконанню підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами.

Відповідно до статті 1 Арбітражного процесуального кодексу України від 06.11.91 підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до арбітражного суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів. У випадках, передбачених законодавчими актами України, до арбітражного суду мають право також звертатися державні та інші органи, громадяни, що не є суб'єктами підприємницької діяльності. Угода про відмову від права на звернення до арбітражного суду є недійсною.

2. Систему арбітражних судів в Україні становлять: Вищий арбітражний суд, арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя. Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражний суд області, міст Києва і Севастополя складаються з голови, першого заступника голови, заступників голови, суддів.

Для вирішення організаційних питань в цих судах створюється президія, склад якої затверджується президією Вищого арбітражного суду за поданням голів цих судів.

Вищий арбітражний суд складається з Голови, першого заступника Голови, заступників Голови, суддів і діє в складі:

- пленуму Вищого арбітражного суду;

- президії Вищого арбітражного суду;

- судових колегій по розгляду спорів і перегляду рішень, ухвал, постанов.

Голова Вищого арбітражного суду призначається Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради безстроково. Заступники Голови, голови арбітражних судів, їх заступники і судді призначаються Верховною Радою за поданням Голови Вищого арбітражного суду безстроково.

Пленум Вищого арбітражного суду діє в складі: Голови Вищого арбітражного суду (головуючий), його заступників, суддів Вищого арбітражного суду, а також голів арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя за посадою. В роботі пленуму бере участь Генеральний прокурор або його заступники.

Президія Вищого арбітражного суду утворюється в складі: Голови Вищого арбітражного суду (головуючий), заступників голови за посадою і декількох суддів.

Склад судової колегії Вищого арбітражного суду затверджується президією з числа суддів Вищого арбітражного суду.

3. Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражний суд області, міст Києва і Севастополя мають такі повноваження:

- вирішують господарські спори, віднесені до їх компетенції;

- розглядають справи про банкрутство;

- переглядають в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови цього арбітражного суду;

- вивчають і узагальнюють практику застосування законодавства, аналізують статистику вирішення господарських спорів, вносять пропозиції Вищому арбітражному суду, спрямовані на удосконалення правового регулювання господарської діяльності і практики вирішення господарських спорів;

- ведуть роботу, спрямовану на попередження правопорушень в сфері господарських правовідносин.

Голова арбітражного суду Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя має такі повноваження:

- може прийняти до свого провадження, в межах компетенції відповідного арбітражного суду, вирішення господарського спору, а також переглядає рішення, ухвали, постанови по справі;

- розподіляє обов'язки між заступниками і суддями арбітражного суду;

- забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді;

- затверджує структуру, штатний розпис і кошторис видатків на утримання арбітражного суду;

- організує діяльність арбітражного суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на арбітражний суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посади працівників апарату суду, застосовує до них засоби заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;

- вносить Голові Вищого арбітражного суду подання про призначення Верховною Радою заступників і суддів, про встановлення чисельності працівників і фінансування відповідного арбітражного суду.

Вищий арбітражний суд України є вищим органом у вирішенні господарських спорів і здійсненні нагляду щодо рішень, ухвал, постанов нижчестоящих арбітражних судів і контролю за їх діяльністю.

Вищий арбітражний суд має такі повноваження:

- вирішувати господарські спори, віднесені до його компетенції, в межах підвідомчості арбітражних судів України може прийняти до свого провадження будь-який господарських спір;

- переглядати в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови Вищого арбітражного суду, арбітражного суду Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя;

- вивчати і узагальнювати практику застосування законодавства, аналізувати статистику вирішення господарських спорів; давати роз'яснення арбітражним судам з питань практики застосування законодавства України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду є обов'язковими для суддів і учасників господарських правовідносин, які застосовують законодавство, якого стосується роз'яснення ;

- вести роботу з попередження правопорушень в сфері господарських правовідносин;

- здійснювати організаційне керівництво арбітражними судами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

- забезпечувати підбір і підготовку кандидатів у судді, підвищення кваліфікації працівників арбітражних судів, здійснювати роботу з матеріально-технічного забезпечення судів і створення належних умов для їх діяльності.

Вищий Арбітражний Суд має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.

Пленум Вищого арбітражного суду скликається не менше двох разів на рік. Засідання пленуму правомочне при наявності не менше двох третин його складу.

Постанови пленуму приймаються відкритим голосування більшістю голосів його членів і підписуються головуючим на засіданні.

Пленум заслуховує повідомлення голів арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя про виконання покладених на них завдань; розглядає матеріали узагальнення арбітражної практики і статистики і дає керівні роз'яснення, обов'язкові для органів, які вирішують господарські спори, а також підприємств, установ, організацій.

Пленум приймає рішення по висновках Конституційного Суду про відповідність роз'яснень пленуму Вищого арбітражного суду Конституції України. Переглядає за протестом Голови Вищого арбітражного суду, Генерального прокурора постанови президії цього суду по господарських спорах. Обирає кваліфікаційну колегію для проведення атестації суддів арбітражних судів. Розглядає також інші питання вдосконалення правового регулювання господарських відносин, які виносяться президією або членами пленуму.

RSSСтраница 1 из 3 [Всего 3 записей]1 2 3 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100