Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства "Казка"

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Курсовая работа. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Экономика
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=2086 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 6 [Всего 6 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

ВСТУП

В сучасних ринкових умовах господарювання в Україні почала формуватися зміна форм та методів управління економікою підприємств. У господарській діяльності підприємств вплив ринкових законів , реформ не завжди носить позитивний характер , тому більша частина господарюючих підприємств знаходиться в стані ризику. Суб'єкти господарювання відчувають дефіцит обігових коштів , не завжди вчасно можуть розрахуватися з своїми борговими зобов"язаннями , а це в першу чергу веде до збитків.

Одним з важливих напрямків оздоровлення фінансового стану підприємства є удосконалення напрямків формування прибутку , аналіз методів його максимілізації , оптимізація витрат та розробка стратегії управління прибутком . Крім того , кінцевим позитивним результатом господарської діяльності підприємства є прибуток . Прибуток - це грошовий дохід , утворений в результаті виробничо-господарської діяльності. Прибуток виконує такі основні функції :

- оцінка підсумків джіяльності підприємства

- розподіл доходу між підприємством і державою , підприємст-вом і його робітниками , між сферою виробництва і невиробничою сферою

- джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів.

Отже , у зростанні прибутку зацікавлені як підприємство , так і дер-жава. На підприємствах приріст прибутку досягається не лише завдяки збільшення трудового внеску колективу підприємства , а і за рахунок інших факторів. Саме тому , на кожному підприємстві необхідно систематично проводити аналіз формування , розподілу та використання прибутку.

Головними завданнями , які стоять перед підприємством з метою управління формуванням та використанням прибутку є :

- систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутку

- виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки їхнього впливу

- вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку

- виявлення резервів збільшення прибутку

- розробка заходів для використання виявлених резервів

Курсова робота виконується на матеріалах торговельного підприємства "Казка ", яке було створене 15.12. 1999р у відповіднос-ті з чинним законодавством та Законів України " Про підприємства", " Про підприємсництво ", " Про власність ".

Розділ І Суть прибутку та джерела його формування

1.1. Прибуток - головна мета діяльності підприємства

Економічним позитивним підсумком виробничо-фінансової діяльності підприємства є прибуток.

Прибуток - це важливий узагальнюючий показник оцінки ефективності функціонування кожного суб'єкта господарювання , оскільки в прибутку акумулюються резерви всіх сторін діяльності підприємства :

- виробництво і реалізація

- якість і асортимент

- ефективність використання виробничих ресурсів

- собівартість продукції

Прибуток характеризує ефективність господарювання за всіма напрямками його діяльності : виробничої , збутової ,постачальницької , інвестиційної , фінансової. Прибуток становить основу економічного розвитку підприємства і зміцнює його фінансовий стан та фінансові відносини з партнерами.

Крім цього , прибуток є основним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства , найвагомішим джерелом централізованих ресурсів держави : у доходи бюджету здійснюються відрахування від олержаного доходу підприємства , значною частиною якого є прибуток . Це означає , що доходи підприємства повинні задовільняти не тільки фінансові потреби , а й потреби держави на фінансування суспільних фондів споживання, розвиток науки , освіти , охорони здоров'я . Таким чином , у збільшення прибутку зацікавлені як підприємство , так і держава.

Прибуток , як економічний показник , являє собою різницю між ціною реалізації та собівартості продукції ( товарів , послуг ), між обсягом отриманої виручки та сумою витрат на виробництво та реалізацію продукції.

В торгівлі з урахуванням специфіки виконуваних функцій і особливостей формування доходів та витрат , прибуток визначаєть-ся , як різниця між доходом підприємства та його поточними витратами ( мал . 1 )

Мал. 1 Формування прибутку торговельного підприємства

Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності торговельного підприємства . Прибуток - це частина додаткової вартості , виробленої і реалізованої , готової до розподілу. Підприємство отримує прибуток після того , як втілена у створеному продукті вар-тість буде реалізована і набере грошової форми . Отже , об'єктивна основа існування прибутку пов'язана з необхідністю первинного розподілу додаткового продукту.

Додатковий продукт - це вартість створювана безпосередніми виробниками понад вартвсть необхідного продукту.

Прибуток відбиває результати діяльності підприємства і зазнає впливу багатьох чинників . На формування прибутку впливає :

- сфера діяльності підприємства

- галузі господарства

- форма власності

- розвиток ринкових відносин

- фінансово-господарська діяльність підприємства

- облік фінансових результатів

Прибуток виконує ряд функцій ( мал . 2 )

Оціночна функція - прибуток підприємства використовується як оціночний показник , що характеризує ефект його господарської діяльності .Використання цієї функції повною мірою можливе тільки в умовах ринкової економіки , яка перелбачає свободу встановлення цін , свободу вибору постачальника і покупця.

Розподільча функція - її зміст полягає в тому , що підприємство розподіляє прибуток , котрий отримало в результаті фінансово-господарської діяльності на дві частини :

- частина , яка акумулюється у бюджетах у вигляді податку на прибуток

- частина , яка залишається в розпорядженні підприємства

Стимулююча функція - прибуток є джерелом формування різних фондів стимулювання :

- фонд заохочення

- фонд виробничого розвитку

- фонд соціального розвитку

- фонд виплати дидідендів

- пайовий фонд

- благодійний фонд

Прибуток , як економічний показник , дозволяє поєднувати економічні інтереси держави , підприємства , як господарюючого суб'єкта , робітників та власників підприємства. Вирішення цих завдань пов'язане з пропорціями в розподілі та використанні прибутку.

Об'єктом економічних інтересів держави є частина прибутку , яка виплачується у виді податків та обов'язкових платежів , Економічний інтерес прибутків з точки зору підприємства - це прибуток , що залишається в його розпорядженні і використовується для вирішення виробничих та соціальних завдань розвитку.

Економічний інтерес робітників підприємства пов'язаний з розміром прибутку , який буде спрямовано на матеріальне заохочення , соціальні виплати , соціальний розвиток.

Власника підприємства цікавить розмір прибутку , який направляється на виплату дивідендів та на виробничий розвиток підприємства.

Прибуток є якісним показником , тому що в його розмірі відображена зміна обсягу товарообігу , доход підприємства , рівень використання ресурсів , величина витрат обертання . Таким чином , прибуток синтезує в собі всі сторони діяльності підприємства .

Для оцінки величини прибутку , в залежності від функцій , які вони виконують та в процесі управління прибутком , існують певні його види . Відповідно до класифікаційних ознак є такі видів прибутку

( таблиця № 1.1. )

Таблиця № 1.1.

Класифікація видів прибутку підприємства

Класифікаційна ознака Види прибутку підприємства

Від виду діяльності - прибуток від торговельної діяльності

- прибуток від інших видів діяльності

- прибуток від реалізації майна

- прибуток від позареалізаційних операцій

Від порядку визначення - балансовий прибуток

- оподаткований прибуток

- чистий прибуток

Від методики оцінки - номінальний прибуток

- реальний прибуток

Від мети визначення - бухгалтерський прибуток

- економічний прибуток

Від розмірів - мінімальний прибуток

- цільовий прибуток

- максимальний прибуток

Залежно від виду діяльності , виділяють :

- прибуток від торговельної діяльності - це прибуток отриманий від реалізації товарів та платних торговельних послуг

- прибуток від інших видів діяльності - це прибуток від неторгової діяльності - виробничої , транспортної , посеред-ницької

RSSСтраница 1 из 6 [Всего 6 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100