100 філософських шкіл

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Шпаргалка. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Философия
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=2764 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 4 [Всего 4 записей]1 2 3 4 »

№ Назви філософських шкіл, течій та напрямів Час їх заснування

Країна, місто, заклад, де почалася їх історія Представники цих шкіл, напрямів Філософські ідеї, проблеми, які були у центрі їхньої уваги

1 2 3 4 5 6

1 Локаята (школа чарваків) Середина

1 тис. Стародавня Індія Брихаспаті Основу світу становлять 4 елементи: земля, вода, вогонь, повітря.

2 Санкх'я Середина 1 тис. Стародавня Індія Капіла, Асурі, Панчашикка, Варшаган'я Існують 2 самостійних начала: пракріті (субстрактна першопричина) і пуруша ("Я", дух, свідомість). Всесвіт виник завдяки впливу пуруші на пракріті.

3 Йога Середина 1 тис. Стародавня Індія Патанджалі Ідеї виходять із з'ясування питання про сутність душі та тіла. Сутність цього відношення у безперервному самовдосконаленні душі і тіла шляхом самозаглиблення людини у свій внутрішній світ, що реалізується через безпосереднє бачення і переживання.

4 Фа-цзя VI-V ст. до н.е. Стародавній Китай Шан Ян, Хань Фей. Вели рішучу боротьбу проти пережитків родинного ладу та общинно-патріархальних традицій, за об'єднання країни та жорстоку централізацію правління.

5 Інь-ян VI-V ст. до н.е. Стародавній Китай Представники шкіл Інь-ян-цзя, Дун-Чжуншу Основою світу є 2 протилежності: інь, ян. Взаємодія цих протилежностей є основою виникнення всього світу.

6 Кун-Фуцзи (конфуціанство)

VI-V ст. до н.е. Стародавній Китай Конфуцій Центральне місце - питання природи людини, її етики і моралі, життя сім'ї та управління державою. Фундаментальним поняттям є поняття "жень" - гуманність.

7 Мін-цзя VI-V ст. до н.е. Стародавній Китай Хуей Ші, Гунсунь Лун Школа своєрідно переробляла даоське вчення, абсолютизуючи момент відносності в процесі пізнання.

8 Даосизм VI-V ст. до н.е. Стародавній Китай Лао-цзи Наголошує на діалектичній ідеї загальної рухомості та мінливості. Дао - це шлях, надбуття, це єдине, вічне і безіменне, безтілесне, невичерпне і безкінечне у русі; воно - основа всього сущого.

9 Мо-цзя VI-V ст. до н.е. Стародавній Китай Мо-цзи Противники конфуціанства, вважали, що наперед зазначеної долі немає, вона залежить від того, як людина буде впроваджувати принципи "загальної любові", в основі яких лежить "небесна воля". Призивали допомагати один одному, займатися корисною справою, відмовитись від насилля та війн.

10 Ньяя Середина 1 тис. Стародавня Індія Готам Знання відповідають дійсності. Вважали, що існує 4 джерела пізнання: чуттєве сприйняття, логічний висновок, порівняння, словесне засвідчення авторитетів.

11 Мілетська школа VІІ-VІ ст. до н.е. Стародавня Греція Фалес, Анаксімандр,

Анаксімен За Фалесом: началом усіх речей є вода. За Анаксімандром - "апейрон". Висуває ідею еволюційного походження людини. За Анаксіменом - повітря.

12 Ефеська школа VІ-Vст. до н.е. Стародавня Греція Геракліт Ефеський Основою наук вважається логос, який у нього означає загальний закон буття, основу світу. Началом всіх речей є вогонь.

13 Елейська школа Кін. VІ-Vст. до н.е. Стародавня Греція Ксенофан, Парменід, Зенон Елейський Питання про начало буття. Вважали, що пізнати світ можна тільки завдяки мисленню. Головна теза - про єдність, сталість і несуперечливість сущого.

14 Піфагорійський союз VІ-V ст. до н.е. Стародавня Греція Піфагор Першоосновою є кількісне відношення - число - це величина геометрична, що існує у вигляді геометричної пропорції. Відкритий взаємозв'язок числа і звуку.

15 Софісти Сер. V-1 пол.ІV ст. до н.е. Стародавня Греція Протагор, Горгій Основна проблема - це реальність сущого. Будь-яка істина відносна. Людина є мірою всіх речей.

16 Атомісти VІ-ІV ст. до н.е. Стародавня Греція Левкіп, Демокріт Допускають 2 начала у світобудові -буття і небуття. Трактують буття як нескінченну множину атомів, визнаючи нескінченне число атомів.

17 Перипатетики IV ст. до н.е. Стародавня Греція Арістотель, Теофраст, Стратон, Андронік Родосський, А.Афроді- зійський Хотіли примирити погляди Арістотеля, Демокріта. Боролися за збереження і правильне тлумачення філософської спадщини Арістотеля.

18 Мегарики V-ІV ст. до н.е. Стародавня Греція Евклід Існує тільки одне благо, яке називають різними іменами, відіграла значну роль у розвитку логіки. Сформулювали ряд логічних парадоксів "Купа", "Лисий", "Рогатий".

19 Кініки V-ІV ст. до н.е. Стародавня Греція Антисфен, Діоген Люди повинні звести свої потреби до мінімуму. Жити потрібно на природі, звільнившись від культурних традицій розкоші та пересиченості.

20 Стоїцизм V-ІV ст. до н.е. Стародавня Греція Зенон Світ єдиний і складається з матерії. Розробляють основи раціональної етики. Людина повинна виробити: розсудливість, невибагливість, мужність.

21 Патристика ІІ-VІІІ ст. Стародавня Греція Тертулліан, К.Александ-йріський, Оріген, Августин Християнське богослів'я, апологетика "отців церкви", які відстоювали догми християнської релігії проти язичництва.

22

Грекомовна апологетика V-ІV ст.до н.е. Стародавня Греція Юстін, Тертулліан, Оріген Захист та виправдовування віросповідання за допомогою доводів, звернених до розуму. Доведення буття Бога, безсмерття душі, вчення про признаки божественної відвертості, розгляд заперечень, спрямованих проти релігії та її часткових догматів, а також теологічний аналіз інших віросповідань.

23

Номіналізм

II ст. Західна Європа Д.Скот, І.Росцелін, У.Оккам Реально існують лише поодинокі індивідуальні речі, а загальні поняття - це лише назви, знаки або імена, породжені людським мисленням.

24

Реалізм

II ст. Західна Європа Ансельм Кентерберійсь-кий Буття існує у вигляді загальних понять або універсалій. Вони існують раніше і незалежно від речей, являючи собою думки та ідеї божественного розуму. Завдяки цьому людський розум має змогу пізнати сутність речей, бо вона є загальним поняттям.

25

Іудейська схоластика

VII ст. до

н.е.

Ізраїль

Бубер

Характерні особливості: віра в єдиного бога Яхве ті месію, багато ритуальних заповітів, які охоплюють майже всі області побуту віруючих.

26 Неоплатонізм

ІІІ-VІ ст.

н.е. Стародавня Греція

Плотін,

Прокл

Намагалися поєднати різні системи античної філософії (стоїцизм, арістотелізм, скептизм).

27

Філософія ісламського відродження

XVIII ст.

Схід

Мухамед ібн

Абд аль-

Ваххаба

Виражалося релігійним рухом

Ваххабітів, які з'явилися в процесі

його історичного розвитку та

контакту з іншими релігійними

системами.

28

Раннє (італійське)

відродження

XVI ст.

Італія

Дж.Бруно,

Б.Телезіо

Бруно висував ідею безкінечності

Всесвіту та множинності в ньому

світів, стояв на позиціях пантеїзму,

"розсередивши" Бога в усій

природі. Вважав, що природа і є Бог

в речах.

29 Етика космічної теології

ХХст.

США,

Англія

Ф.Вудбрідж,

У.Н.Шелдон,

О.Степлдон

Мораль може бути зрозуміла лише з

точки зору еволюційного розвитку

Всесвіту, в основі якого лежить

світова мета. Людина - частина

природи та космосу.

30 Західноєвропей-ська реформація XVI ст.

Західна

Європа М.Лютер,

Ж.Кальвін Піддали критиці офіційну католицьку доктрину.

31

Механістична

Філософія

Нового часу

XVII-

XVIII ст.

Західна

Європа

Галілей,

Н'ютон

Специфичні уявлення про матерію, руху, простіру та часу, та причинності. Весь Всесвіт уявляє собою замкнуту механічну систему,

створену з незмінних елементів, рух

яких визначається законами класичної механіки.

32

Раціоналізм

Філософії

Нового часу XVII-

XVIII ст.

Західна

Європа

Спіноза,

Лейбніц,

Декарт Напрям, який визнає розум основою пізнання і поведінки людей.

33

Пантеїзм

Філософії

Нового часу

XVII ст.

Західна

Європа

Спіноза

Бог не існує окремо від природи, а розчиняється в ній. Допускав наявність мислення в усієї матерії, в тому числі й не живої.

34

Картезіанство

XVII-

XVIII ст.

Західна

Європа

Декарт,

Лєруа,

Кабаніс,

Мальбранш Визнавали істину 2 незалежних

начал: матеріального та духовного,

але сутність їх визначається Богом.

35

Суб'єктивно-

Ідеалістична

Філософія

Нового часу XVII ст.

Західна

Європа

Дж. Берклі,

Д.Юм

Речі існують остільки, оскільки вони

сприймаються відчуттями. Людина

RSSСтраница 1 из 4 [Всего 4 записей]1 2 3 4 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100